Link til Personalehåndbog i pdf-format - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

Link til Personalehåndbog i pdf-format - Vordingborg Kommune

Personalehåndbog2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69


Håndbog for ansatte ved DagplejenVORDINGBORG KOMMUNEINDLEDNING ........................................................................................................................ 6SYGEMELDING ....................................................................................................................................... 7RASKMELDING ....................................................................................................................................... 7LEDIGE PLADSER ................................................................................................................................... 7DAGPLEJEKONTORET............................................................................................................................. 8TELEFON- OG E-MAIL LISTE DAGPLEJEKONTORET ................................................................................... 8AKUTTE OPKALD............................................................................................................................... 8REPRÆSENTANTSKABER, UDVALG M.M. ........................................................................ 9GRUPPEKOORDINATORER....................................................................................................................... 9TILLIDSREPRÆSENTANTER ..................................................................................................................... 9ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER........................................................................................................ 10MED-UDVALG...................................................................................................................................... 10FORÆLDREBESTYRELSEN .................................................................................................................... 10PROCEDURER FOR ANSÆTTELSE/AFSKEDIGELSE ..................................................... 13PROCEDURE FOR ANSÆTTELSE AF DAGPLEJERE.................................................................................... 13INTERVIEWOPLÆG VED ANSÆTTELSE AF DAGPLEJERE ........................................................................... 13GODKENDELSE AF DAGPLEJEHJEMMET................................................................................................. 14ANSÆTTELSESUDVALG......................................................................................................................... 15AFSKEDIGELSE AF DAGPLEJERE ........................................................................................................... 16FUNKTIONSBESKRIVELSER ............................................................................................ 17DAGPLEJERENS FUNKTION ................................................................................................................... 17DAGPLEJEKONTORETS FUNKTIONER ..................................................................................................... 18GRUPPEKOORDINATORENS FUNKTION................................................................................................... 19DAGPLEJEPÆDAGOGENS FUNKTION...................................................................................................... 20LEDER OG SOUSCHEFENS FUNKTION..................................................................................................... 21SEKRETÆRENS FUNKTION .................................................................................................................... 21TILLIDSREPRÆSENTANTENS (TR) FUNKTION ......................................................................................... 22FUNKTIONSTILLÆG FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV ............................................................................. 222012-05 Personalehåndbog Side 2 af 69


ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTENS (AMR) FUNKTION .......................................................................... 23BESØG – TILSYN – MØDER.............................................................................................. 24PÆDAGOGISK BESØG / TILSYN.............................................................................................................. 24MØDER FOR ALLE DAGPLEJERE ............................................................................................................ 24OPSKRIVNING AF BØRN ........................................................................................................................ 25INTROMØDER ....................................................................................................................................... 25UDDANNELSE OG UDVIKLING ......................................................................................... 26DAGPLEJERS UDDANNELSE .................................................................................................................. 26FØRSTEHJÆLPSKURSUS....................................................................................................................... 27MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER – MUS....................................................................................... 27KURSUSDELTAGELSE ........................................................................................................................... 27FERIE.................................................................................................................................. 28FERIE, OMSORGSDAGE SAMT ANDRE FRIDAGE ....................................................................................... 28SENIORDAGE OG FRITVALGSORDNINGER ............................................................................................... 28FERIE OG 6. FERIEUGE (FERIEFRIDAGSTIMER) ....................................................................................... 29ERSTATNINGSFERIE VED SYGDOM UNDER FERIE .................................................................................... 30INDBERETNING AF MÅNEDSRAPPORT ..................................................................................................... 30OVERARBEJDE/OVERTID....................................................................................................................... 31OVERTID GODTGØRES EFTER GÆLDENDE OVERENSKOMST. ................................................................... 31TJENESTEFRIHED MED LØN................................................................................................................... 31RETNINGSLINJER/PROCEDURER.................................................................................... 32AKUT-SITUATIONER .............................................................................................................................. 32AKUTKØRSEL TIL SKADESTUE ............................................................................................................... 32APV .................................................................................................................................................... 32BADE/SOPPEREGLER............................................................................................................................ 33BARSEL............................................................................................................................................... 33BARNS (EGET BARN) FØRSTE SYGEDAG OG ANDEN SYGEDAG ................................................................. 33BEDE FORÆLDRE OM AT HENTE BØRN TIDLIGERE................................................................................... 34BROBYGNING....................................................................................................................................... 35BØRN OG BØRNEBØRN I DAGPLEJEHJEMMET......................................................................................... 35BØRN OVER SKOLEALDEREN ................................................................................................................ 35BØRNEBØRN, BØRN AF NÆR FAMILIE OG NABOBØRN INDSKREVET I NORMERINGEN ................................. 35BRÆNDEOVN ....................................................................................................................................... 35BÅL OG ÅBEN ILD ................................................................................................................................. 35BØRNEMILJØ ....................................................................................................................................... 362012-05 Personalehåndbog Side 3 af 69


CYKEL................................................................................................................................................. 36DAGPLEJEHJEMMET............................................................................................................................. 36DYR I DAGPLEJEN................................................................................................................................. 36EGNE BØRN I DAGPLEJEHJEMMET......................................................................................................... 37ETISKE RETNINGSLINJER ...................................................................................................................... 37Barnets personlige hygiejne ....................................................................................................... 375 BØRNS KONTRAKT ............................................................................................................................. 37FASTSPÆNDING AF BØRN ..................................................................................................................... 38FERIEFOND .......................................................................................................................................... 38FORÆLDREBETALING ........................................................................................................................... 38FOTOTILLADELSE ................................................................................................................................. 38FROSTVEJR ......................................................................................................................................... 38HANDICAPTILLÆG ................................................................................................................................ 39HJÆLPEMIDLER ................................................................................................................................... 39HYGIEJNE I DAGPLEJEHJEMMET............................................................................................................ 39IKKE-AFHENTEDE BØRN........................................................................................................................ 39KØRSEL MED DAGPLEJEBØRN .............................................................................................................. 40INDKØB................................................................................................................................................ 41ELEKTRONISK FAKTURERING ................................................................................................................ 41UDBETALING AF KONTANT UDLÆG......................................................................................................... 42LEGESTUER ......................................................................................................................................... 42HELDAGSLEGESTUE ............................................................................................................................. 42LEDIGE PLADSER ................................................................................................................................. 43LEGETØJS- OG BESKÆFTIGELSESBUDGETTET ....................................................................................... 43MEDICIN I DAGPLEJEN .......................................................................................................................... 43MÆRKEDAGE....................................................................................................................................... 43Lokale retningslinjer i Dagplejen vedr. jubilæer ....................................................................... 441. 25 års jubilæum ................................................................................................................. 442. 40 års jubilæum ................................................................................................................. 44OPBEVARING AF INVENTAR ................................................................................................................... 44PSYKOLOGISK KRISEBEREDSKAB.......................................................................................................... 45PÅVIRKEDE FORÆLDRE ........................................................................................................................ 45SAND................................................................................................................................................... 46SKATTEFRADRAG VED SYGDOM OG BARSEL........................................................................................... 46SNERYDNING........................................................................................................................................ 46SOLBESKYTTELSE I DAGPLEJEN............................................................................................................ 462012-05 Personalehåndbog Side 4 af 69


START AF TELEFONKÆDEN ................................................................................................................... 46STORDAGPLEJE ................................................................................................................................... 46SUT I DAGPLEJEN................................................................................................................................. 47SYGE DAGPLEJEBØRN.......................................................................................................................... 47TAVSHEDSPLIGT................................................................................................................................... 49TRAMPOLINER...................................................................................................................................... 50ULYKKER I DAGPLEJEHJEMMET ............................................................................................................ 51UNDERRETNINGSPLIGT......................................................................................................................... 51ÅBNINGSTID/ARBEJDSTID...................................................................................................................... 51POLITIKKER....................................................................................................................... 52ALKOHOL- OG MISBRUGSPOLITIK.......................................................................................................... 52ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR VORDINGBORG KOMMUNE ......................................................................... 52PSYKISK ARBEJDSMILJØ – UDDYBNING ................................................................................................. 54TRIVSELSPOLITIK ................................................................................................................................. 54STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERE I VORDINGBORG KOMMUNE............................................................... 55FREMMØDEPOLITIK .............................................................................................................................. 55RYGEPOLITIK ....................................................................................................................................... 56KOSTPOLITIK ....................................................................................................................................... 57MOBBE/CHIKANE-POLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE................................................... 59SORG/KRISEPOLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE........................................................... 62VOLDSPOLITIK FOR DAGPLEJEN VORDINGBORG KOMMUNE ................................................................... 65SUNDHEDSPOLITIK ............................................................................................................................... 67ORDNINGER/AFTALER...................................................................................................... 68FORSIKRINGER..................................................................................................................................... 68PENSAM – KRITISK SYGDOM................................................................................................................. 69RENOVATION........................................................................................................................................ 69BIBLIOTEKET ....................................................................................................................................... 692012-05 Personalehåndbog Side 5 af 69


IndledningFormålet med håndbogen er at give alle dagplejere i Vordingborg Kommune mulighed for at råde over enopslagsbog, så der til enhver tid kan findes oplysninger om de interne arbejdsbetingelser, retningslinjer ogpolitikker, der er aftalt i Dagplejen.Håndbogen indeholder desuden praktiske oplysninger og procedurer.Alle løn- og ansættelsesvilkår findes i overenskomsten for dagplejere.Ferieafholdelse, jf. Ferieloven.Håndbogen er underlagt Vordingborg Kommunes overordnede personalepolitikker.Den Kommunale Dagpleje, Vordingborg, 2012.Christian BardingDagplejeleder2012-05 Personalehåndbog Side 6 af 69


Generelle oplysningerSygemeldingDu kan sygemelde dig fra kl. 05.45 hvor dagplejekontoret åbner. Morgenvagt telefon 55 36 33 78Morgenvagten varetages af personale fra Dagplejekontoretder møder ind kl. 05.30OBS! Forventer du at få barn allerede kl. 06.00 kan du ringe kl. 05.40For at morgenvagten kan fungere så effektivt som muligt gælder følgende: Ring så tæt på klokken 05.45 som muligt Oplys navn og gruppe Første barns navn samt ankomst tidspunkt osv. Nye telefonnumre der er oplyst af forældrene de sidste dage Hvor er barnet i forvejen gæsteplaceret, eller har været placeret Særlige forhold (far/mor hjemme, barn sendt sygt hjem dagen i forvejen, gode oplysninger tilmorgenvagtens placeringer af barnet) Hvor placeres barnevogne og lignende til afhentning af forældre Forventet varighed af sygemeldingenRaskmeldingRing til dagplejekontoret senest kl. 12.00 dagen før start.Fredag dog senest kl. 9.00.Ledige pladserSMS kan sendes til 40 56 14 89 eller besked kan lægges på 40 56 14 892012-05 Personalehåndbog Side 7 af 69


DagplejekontoretKontorets adresse:Dagplejekontoret Breve sendes til: DagplejekontoretØsterbro 2 Postboks 2004720 Præstø 4760 VordingborgKontoret har åbent i tidsrummet mandag–torsdag kl. 05.30–15.00 og fredag til kl. 13.00.Det kan ikke garanteres, at kontoret altid har åbent i åbningstiden, da det kan være svært at bemande vedsygdom, mødeaktivitet i dagplejen eller andet.Telefon- og e-mail liste DagplejekontoretNavn Funktion E-mail adr. Fastnet tlf. Mobil tlf. AnsvarsområdeBente Kruse Sekretær benk@vordingborg.dk 55 36 33 68Bibi NagelCharlotte Skovgaardbina@vordingborg.dk 55 36 33 69 21 67 05 04 Bårse,Præstø 1 og 2chsk@vordingborg.dk 55 36 33 72 40 33 41 95 Bårse, Køng ogLundbyChristian Barding Leder chba@vordingborg.dk 55 36 33 65 20 11 11 95 LedelseDorte KongshøjMarcussenJeanne KildegaardJonna DamsAndersenLene KoustrupMadsenLine StabellJacobsenDagplejepædagogDagplejepædagogDagplejepædagogDagplejepædagogDagplejepædagogDagplejepædagogDagplejepædagogdkma@vordingborg.dk 55 36 33 75 21 66 93 46 Vordingborg ogØrslevjeki@vordingborg.dk 55 36 33 67 40 85 17 31 Fanefjord/Bogøog Kalvehavejoda@vordingborg.dk 55 36 33 73 51 21 61 80 Mern og Stege-Lendemarklkma@vordingborg.dk 55 36 33 79 51 21 67 70 Stensved ogVordingborglija@vordingborg.dk 55 36 33 74 40 93 63 16 Nyråd ogKastrup-NVLissa Nielsen Souschef issa@vordingborg.dk 55 36 33 66 20 75 84 24 LedelseAlle ansatte på kontoret er ansat med 37 timer om ugen, på nær Lene Koustrup Madsen, der er ansat med24 timer om ugen.AKUTTE OPKALDVed AKUTTE OPKALD uden for dagplejens åbningstid kontaktes dagplejens ledelse!2012-05 Personalehåndbog Side 8 af 69


Repræsentantskaber, udvalg m.m.GruppekoordinatorerGruppe Navn Adresse E-mail TelefonBårse Lene Hansen Sneserevej 23Fanefjord-BogøKalvehaveKastrup-NVKøngLene WedeKristiansenGitte ValboAndersenKarinPetersenAnnetteRasmussenLundby Karina M.NielsenMernPræstø 1BeritChristiansenDesireeRasmussenPræstø 2 Lonnie M.RasmussenStege-LendemarkStensved-NyrådVordingborgSusanneZoffmannJohansenDorte BruunKuhreGabrielleHebo4720 PræstøRøddingevej 584780 StegeStrandvej 134771 KalvehaveSct.Clemensvej 44760 VordingborgHøjdevej 20 B4750 LundbyNansensvej 144750 LundbySøndervej 544735 MernSøtoftsvej 104720 PræstøSkolevej 114720 PræstøLauritz Larsensvej 144780 StegeSkånningevej 424773 StensvedStrandvænget 44760 VordingborgØrslev Anita Gausby Albumvej 44760 Vordingborglenelh@hansen.mail.dk 5599 01506092 6189mv@henriksen.mail.dk 5581 62602095 6061gittevalbo@sol.dk 5538 89962176 1071niraknisse@gmail.com 6179 5908nette20048@hotmail.com 5576 93032699 8317knie@vordingborg.dk 2810 1434beritchristiansen@gmail.com 5599 40062990 2490dera@vordingborg.dk 5599 36936024 3693lonnie@rasmussen.mail.dk 5599 29964083 7914susanneogbjarne2002@yahoo.dk 5581 81972929 4485dkuhre79@gmail.com 5538 25243195 9209g.hebo@hotmail.com 2267 4760anitagausby@youmail.dk 5598 56972053 2175TillidsrepræsentanterSe skema næstfølgende side.2012-05 Personalehåndbog Side 9 af 69


ArbejdsmiljørepræsentanterSe skema næstfølgende side.MED-udvalgMedarbejderudvalget er sammensat af dagplejere, pædagoger og dagplejens ledelse. Udvalget skal sikre, atman som medarbejder har medindflydelse og medbestemmelse på sin arbejdsplads. Som medarbejder kandu altid rette henvendelse til en repræsentant fra MED-udvalget, såfremt der er forhold, du mener, børbehandles i udvalget.MED-udvalget behandler de overordnede spørgsmål, der påvirker dagplejen som arbejdsplads. Someksempel er denne håndbog udarbejdet og godkendt af udvalget.MED-Udvalget består af: Se skema næstfølgende side.ForældrebestyrelsenDet er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af de forhold i dagplejen, der påvirker indholdet ogkvaliteten af dagplejens pasningstilbud.Forældrebestyrelsen består af: Se skema næstfølgende side.2012-05 Personalehåndbog Side 10 af 69


Tillidsposter pr. 1.1.2011 Navn Adresse By Telefon Mobil E-mailFælles TR – dagplejere Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg 55 37 67 86 20 11 33 97 simone.hebo@hotmail.comTR - dagplejere Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø 55 99 29 82 29 38 71 47 ingerlise53@gmail.comSuppleant - Fælles TR Karin Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg 61 79 59 08 niraknisse@gmail.comSuppleant - TR Susanne Olsen Gernersvej 18 Præstø 55 99 01 95 25 34 23 31 h2so4@email.dkFælles AMR – dagplejere(Køng, Lundby) Ann-Kirstin Reimann (Fif) Køng Møllevej 14 Lundby 55 76 97 35 29 45 50 98 fiftoo@gmail.comAMR – dagplejere(K-NV, Nyråd, Vordingborg, Ørslev) Carsten Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg 22 44 81 88 nissebo.petersen@gmail.comAMR – dagplejere(Bårse, Præstø) Desiree Rasmussen Søtoftsvej 10 Præstø 55 99 36 93 60 24 36 93 dera@vordingborg.dkAMR – dagplejere(Møn, Kalvehave, Mern, Stensved) Karen Nielsen Vandværksvej 2 Kalvehave 55 38 80 97 61 77 20 56 kln@sol.dkAMR - dagplejekontoret Bente Kruse Østerbro 2 Præstø 55 36 33 68 40 72 18 00 benk@vordingborg.dkAMG - leder Christian Barding Østerbro 2 Præstø 55 36 33 65 20 11 11 95 chba@vordingborg.dkMED-udvalg pr. 1.1.2011Fælles TR Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg 55 37 67 86 20 11 33 97 simone.hebo@hotmail.comTR Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø 55 99 29 82 29 38 71 47 ingerlise53@gmail.comFælles AMR Ann-Kirstin Reimann (Fif) Køng Møllevej 14 Lundby 55 76 97 35 29 45 50 98 fiftoo@gmail.comMedarbejderrepræsentant Gabrielle Hebo Strandvænget 4 Vordingborg 22 67 47 60 g.hebo@hotmail.comMedarbejderrepræsentant Pia Rasmussen Aavej 3 Mern 55 99 78 12 23 65 92 12 pvros@hotmail.comMedarbejderrepræsentant Karin Petersen Sct. Clemensvej 4 Vordingborg 61 79 59 08 niraknisse@gmail.com1. Suppleant medarb.rep. Heidi Lykke Larsen Hyldevej 12 Kalvehave 55 38 89 07 40 31 09 21 hlnk12@hotmail.com2. Suppleant medarb.rep. Dorte Bruun Kuhre Skånningevej 42 Stensved 55 38 25 24 31 95 92 09 dkuhre79@gmail.comDagplejeleder Christian Barding Østerbro 2 Præstø 55 36 33 65 20 11 11 95 chba@vordingborg.dkAfdelingsleder Lissa Nielsen Østerbro 2 Præstø 55 36 33 66 20 75 84 24 issa@vordingborg.dkDagplejepædagog, TR Dorte Kongshøj Marcussen Østerbro 2 Præstø 55 36 33 75 21 66 93 46 dkma@vordingborg.dkDagplejepædagog, Suppleant Line Jacobsen Østerbro 2 Præstø 55 36 33 74 40 93 63 16 lija@vordingborg.dk2012-05 Personalehåndbog Side 11 af 69


Forældrebestyrelsenpr. 17.4.2012 Navn Adresse By Telefon Mobil E-mailValgt for 2 årFormand (valgt i 2012) Sisse Egeberg Svinøvej 9 Lundby 22 39 33 03 sisseegeberg@hotmail.comNæstformand (valgt i 2012) Cendie Spangsbjerg Ternevej 2 Præstø 25 39 74 84 cendie74@gmail.comBestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Jacob Linnebjerg Hørvænget 27 Vordingborg 40 48 07 15 jacob.linnebjerg@gmail.comValgt for 1 årBestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Anita Bredahl Åløkkevej 10 Stensved 81 61 46 46 bredahl82@gmail.comBestyrelsesmedlem (valgt i 2012) Camilla Schütt Askøvej 2, st. 8 Vordingborg 26 12 00 74 camillaschutt@forum.dkSuppleant (valgt i 2012) Maria Nederby Skolevej 22 B Præstø 42 44 29 87 Lunderby87@gmail.comMedarbejderrepræsentant Simone Hebo Peter Lindsvej 12 Vordingborg 55 37 67 86 20 11 33 97 simone.hebo@hotmail.comSuppleant for Simone Hebo Ingerlise Jørgensen Snaphanevej 9 Præstø 55 99 29 82 29 38 71 47 ingerlise53@gmail.comDagplejeleder Christian Barding Østerbro 2 Præstø 55 36 33 65 20 11 11 95 chba@vordingborg.dkDagplejepædagog Dorte K. Marcussen Østerbro 2 Præstø 55 36 33 75 21 66 93 46 dkma@vordingborg.dk2012-05 Personalehåndbog Side 12 af 69


Procedurer for ansættelse/afskedigelseProcedure for ansættelse af dagplejereAnnonceringen sker i lokalpressen. Det vil fremgå af annoncen, i hvilket område der er behov fornyansættelse.Der udbedes skriftlig ansøgning.Dagplejens tillidsrepræsentant samt gruppekoordinatorer orienteres om annonceringen.Ansættelsesforløbet deles i 2 faser.Fase 1 – jobsamtalenAnsøgere, der på baggrund af deres ansøgning er i betragtning til jobbet, kommer til samtale, hvor deroverordnet lægges vægt på ansøgerens:Interviewoplæg ved ansættelse af dagplejere1. Motivation i forhold til jobbet – forudsætninger2. Realkompetencer: Dine kompetencer i forhold til at blive dagplejera. Faglige kvalifikationer/kompetencer (erfaring, uddannelse inden for børneområdet)b. Personlige kompetencer (samarbejdsevner, kommunikation, fleksibilitet, personlighed,motivation)3. Indhold i egen dagpleje (hvordan ser du din dagpleje)a. Fysiske rammerb. Kost4. Samarbejdea. Forældreb. Pædagogerc. Dagplejered. Gruppen5. Aktiviteter i gruppena. Legestueb. Projekterc. Læreplaner6. Ansættelsesforholda. Løn og organiseringb. Børneattestc. Straffeattest (husstandens beboere over 18 år)d. Husdyre. Rygningf. Egne børn (praktiske forhold)OBS: Gruppens kultur herunder: brobygning, fotografering, bibliotek, børnehavebus, legeplads og havebesøgm.m. drøftes på praktikdag hos gruppekoordinator.2012-05 Personalehåndbog Side 13 af 69


Fase 2 – godkendelse af hjemmetDer tages stilling til, om hjemmet kan godkendes som dagplejehjem. Eventuelle ændringer i og omkringboligens indretning i forbindelse med godkendelsen skal være udført inden ansættelsen. Ved andre aftalerskal tidsfrist overholdes, idet ansættelsesforholdet i modsat fald ophører.Ansøgeren fremsender straffeattester fra Politiet på husstandens voksne beboere (over 18 år). Endvidereindhentes børneattest for ansøgeren.Ansøgeren får tilsendt ansættelsesbrev med angivelse af ansættelsesdato og vilkår.Inden dagplejerens start afholdes en introduktionsdag på Dagplejekontoret, hvor bl.a. dagplejens struktur,velkomstpjece og virksomhedsplan gennemgås.Eksempel på introduktionsuge for nyansatte dagplejereMandag:Tirsdag:Onsdag:Torsdag:Fredag:Praktik hos kollega i gruppen med f.eks. modtagelse og aflevering af børn.Informationsdag på kontoret samt besøgsrunde hos de kommende dagpleje-kollegaer.Praktik hos kollega i gruppen / legestuedag.Kontaktbesøg og besøg hos arbejdsmiljørepræsentant.Indkøb og klargøring af dagplejehjemmet – kontaktbesøg.Alle nyansættelser sker på fast månedsløn til fire børn samt et gæstebarn. Der aflønnes i henhold tiloverenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og Fag og Arbejde (FOA), og aflønningen er omfattet“Ny løn”.Den ugentlige arbejdstid er 48 timer og fordeles på ugens fire første hverdage i tidsrummet kl. 06.00-17.00,fredag kl. 06.00-16.30, hvor man som dagplejer er forpligtet til at modtage børn i dagpleje. I henhold tiloverenskomsten er man dog som dagplejer til rådighed i tidsrummet kl. 06.00-18.00.Arbejdstiden fastlægges af Kommunen under hensyntagen til gruppens åbningstider, forældrenes behov forpleje af børn og dagplejerens ønsker.I henhold til overenskomsten er der indgået aftale, hvor man i forbindelse med morgenvagten vil opleve atpasse børn fra kollegaer med anden åbningstid. Der tages dog hensyn til åbningstiderne.Godkendelse af dagplejehjemmetDet er vigtigt, at hele familien er indstillet på den ændring i familiens hverdag, der vil ske ved ansættelsensom dagplejer.Ved godkendelse af hjemmet lægges der vægt på:Dagplejeren skal have interesse for at arbejde med andres børn.Atmosfæren i hjemmet, lyse og venlige lokaler.Børnene skal have naturlig adgang til den del af hjemmet, der er godkendt til dagplejebrug.2012-05 Personalehåndbog Side 14 af 69


Hjemmet skal indeholde sovemuligheder og puslested med/ved vand.Hjemmet skal have et højt hygiejnisk niveau.Dagplejeren skal have interesse i sund kost og følge dagplejens kostpolitik.Trapper o.l. ude som inde skal være forsvarligt afskærmet.Haven skal være indhegnet, og der skal være legemuligheder.Haven skal være fri for træer og buske med giftige blade, bær og blomster.Fiskebassiner og store trampoliner i haven er forbudt.Hvis dagplejeren har hund eller kat, skal dagplejens hunde/kattepolitik overholdes, samt vedanskaffelse af yderligere husdyr efter godkendelse af hjemmet skal dette først godkendes afdagplejekontoret.Hjem, som er godkendt uden dyr, skal revurderes ved anskaffelse af dyr.Hvis dagplejeren eller dagplejerens familie ryger, skal dagplejens rygepolitik overholdes iåbningstiden.Ægtefæller eller andre, der ikke er ansat i dagplejen, kan ikke passe børnene, heller ikke for enkortere periode.AnsættelsesudvalgAnsættelse af dagplejere:1 fra ledelsenGruppelederen (pædagog) for det område der søges til.1 Tillidsrepræsentant for dagplejereGruppekoordinatoren for den gruppe der søges til (deltager eller skal som minimum høres i forhold tilansøgerne)Ansættelse af dagplejepædagog:1 fra ledelsen1 tillidsrepræsentant for pæd.1 tillidsrepræsentant for dagplejereDagplejepædagoger fra det team der søges tilForældrebest. formanden (deltager eller skal som minimum høres i forhold til ansøgerne)Ansættelse af leder eller afdelingsledereForvaltningschefBørne, Unge & Familie udvalgsrep.Forældrebest. formanden2012-05 Personalehåndbog Side 15 af 69


Dagplejens leder eller afd. lederRepræsentanter fra MED-UdvalgetAfskedigelse af dagplejereKriterier for afskedigelser grundet arbejdsmangel i Dagplejen, Vordingborg Kommune er flg.:1. Medarbejderne tilbydes mulighed for at fratræde frivilligt. Ønsker man denne løsning, vil detikke påvirke ens dagpengeret eller andet, da løsningen rent teknisk er at sidestille med enafskedigelse. Således gælder også samme rettigheder for opsigelse ogfratrædelsesgodtgørelse alt efter anciennitet.2. Såfremt der ikke er ønsker om frivillig fratrædelse, bliver der afskediget ud fra nedenståendekriterier med afsæt i medarbejderens faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Dekvalifikationer og kompetencer, der vægtes, er i forhold til:a. Samarbejdei. Forældre - ved gode samarbejdsrelationer forstås evnen til aktivt at sikretolerance og forståelse på tværs at kulturer og samarbejdsflader samtforståelse for, at vi er en servicevirksomhed.ii. Kollegaer - give plads til forskellighed og anerkende andres kompetencer. Evnen til at tageansvar ved fælles aktiviteter og udveksle erfaringer.iii. Dagplejekontor - det vægtes, at medarbejderen udviser fleksibilitet og vilje til at findeløsninger i planlægningen. Medvirker til et ansvarligt samarbejde og ser sig selv somansvarlig samarbejdspartner.3. Pædagogisk praksisa. Dagplejerens pædagogiske praksis vurderes med henblik på:i. Tilgodese børnenes almene behov for tryghed, hvile, sult etc.ii. Stimulere og sikre udviklingsstøttende rammer i henhold til dagplejens pædagogiskelæreplaner og kommunens børnepolitik.4. Udviklinga. Det vægtes, at den enkelte medarbejder føler ansvar for både dagplejensoverordnede udvikling såvel som egen. Det gælder både individuelle tiltag ogindsatsområder i henhold til udviklingsmål, samt projekter i dagplejen, der skalsikre pædagogisk udvikling og sammenhæng (en rød tråd) i den pædagogiskepraksis.2012-05 Personalehåndbog Side 16 af 69


Procedure for afskedigelser:1. Dagplejerne i det/de berørte områder opfordres til at overveje, om de ønsker en frivilligafskedigelsesordning. Der gives 1. uge2. Såfremt der ikke er ønsker om frivillig fratrædelse i gruppen vurderer dagplejens ledelse ogdagplejepædagogen (= gruppelederen), hvilke dagplejere der vil blive indstillet tilafskedigelse på baggrund af ovenstående kriterier.De der indstilles til afskedigelse bliver kontaktet af ledelsen pr. telefon umiddelbart efterdagplejerens lukketid. Dagplejeren vil blive orienteret om, at hun/han vil blive indstillet tilafskedigelse og tilbudt en uddybende samtale ugen efter på Rådhuset i Vordingborg. Vedmødet er der mulighed for at medbringe en bisidder, ligesom dagplejenstillidsrepræsentanter vil stå til rådighed. Dagen efter vil børnene blive tilbudt gæsteplacering.FunktionsbeskrivelserDagplejerens funktionI forhold til børneneSom dagplejer arbejder man professionelt og har det daglige ansvar for 4-5 børn. Det er et stort ansvar, derindeholder både et særligt fokus på det enkelte barn, såvel som på børnegruppen som helhed. Dengennemgående kvalitet i dagplejen er ”det lille nære miljø”.Gode trygge overskuelige rammer, hvor barnet kan udforske verden, lære nye færdigheder, opbyggekammeratskaber og søge grænser. Som dagplejer skal du være nærværende og imødekommende over forbarnet. Barnet skal føle sig værdsat, både når det er glad, sur eller ked af det. Pædagogikken og udvikling afbarnet i dagplejen bygger på en anerkendende og motiverende tilgang. Når du planlægger dagen, skal detvære med udgangspunkt i de børn, der er i dagpleje i dag, ud fra hvilke behov de har, og hvordan du kanstimulere dem bedst muligt.Herudover henvises der til dagplejens politikker, retningslinjer og pædagogisk læreplan.I forhold til forældreneIndgå i dialogMedvirke til et åbent og tillidsfuldt samarbejdeVære fleksibel og omstillingsparatVære ”professionel” i din kommunikationGive tryghedKontaktmøderStart af nye børn med forældredeltagelse2012-05 Personalehåndbog Side 17 af 69


I forhold til kollegaerVære loyalDeltage og tage ansvar for samarbejdet i gruppenVære fleksibelLytteNetværke og videndeleGive opbakning til gruppens koordinatorDeltage i gruppens fælles aktiviteterDeltage i de legestueaktiviteter der er fastlagt i gruppenI forhold til dagplejepædagog, dagplejeledelse og dagplejenVære loyalDeltage og samarbejde i dagplejenSparring/jobudviklingSamarbejde omkring det enkelte barnDeltage i kurser og møderI forhold til institutioner i områdetVære loyalSamarbejde med børnehaver m.fl. om gode overgange for børnene igennem gensidige besøg.Dagplejekontorets funktionerDagplejekontoret står for det pædagogiske, praktiske og administrative overordnede arbejde i dagplejen.Heri ligger følgende funktionerAnsætte nye dagplejere.Give nyansatte en grundig introduktion til dagplejerens arbejde.Formidle intromøde med forældrene i det dagplejehjem, hvor barnet skal passes.Foranstalte, at der i samråd med forældrene formidles kontakt til relevante eksperter, såfremt der erbehov for dette. Ved alle henvendelser til andre instanser skal der foreligge en skriftligsamtykkeerklæring fra forældrene.Sørge for legestuelokaler samt sikre og medvirke til at grupperne planlægger aktiviteter, der styrkerdet sociale netværk for børn og dagplejere, samt fremme en kultur baseret på netværk ogvidendeling.Tilrettelægge at dagplejerne får kursustilbud.Arrangere møder for forældre og dagplejere.2012-05 Personalehåndbog Side 18 af 69


Samarbejde med dagplejerne.Samarbejde med andre faggrupper såsom sagsbehandlere, sundhedsplejersker, psykologer,familiecenter, daginstitutioner og andre dagplejeformidlinger.Samarbejde med kollegaer på dagplejekontoret.Samarbejde med andre faggrupper om børnene.Samarbejde med forvaltningen.Samarbejde med forældre.Ekspedition af personlige og telefoniske henvendelser.Morgentelefon.Ajourføre diverse IT systemer, herunder KMD dagplejemodul, besøgsoversigt/statistik m.m.Økonomi.Ajourlæsning af post, tidsskrifter, cirkulærer samt sikre, at de efterkommes.• Udvikle personalet fagligt og personligt.• Arrangere og følge op på bestyrelses- og MED-udvalgsmøder.• Udarbejde og ajourføre diverse skrivelser og foldere til forældre og dagplejere.• Ledelsesmæssige opgaver i arbejdsmiljøorganisationen.• Lønarbejde, arbejdssedler, afspadseringsregnskab og ferieregnskab for samtlige dagplejere.Deltage i institutionsledermøder, MED-udvalgsmøder, m.v.Gruppekoordinatorens funktionGruppekoordinatoren er tænkt som koordinator mellem Dagplejekontoret og gruppen.Gruppekoordinatoren skal under ansvar for dagplejepædagogen (= gruppelederen) sørge for:At samle gruppens og børnenes ferie/fravær og koordinere/planlægge dette i samarbejde medgruppelederen.At formidle informationer/materiale mellem dagplejekontoret og gruppen.At sammensætte dagsordenen og planlægge gruppemøder i samarbejde med dagplejepædagogen(= gruppelederen). Dagplejepædagogen er som udgangspunkt mødeleder!Funktionen kan ikke deles blandt flere medarbejdere.Gruppekoordinatoren har det overordnede ansvar for, at ovenstående opgaver bliver løst i samarbejde medkollegaerne i gruppen. Herudover gælder følgende retningslinjer.Ved planlægning af ferie, afspadsering og kursusaktivitet bør der så vidt muligt tages udgangspunkt ihensynet til børnene, samt flest mulige pladser til brug for morgenvagten ved akut opstået sygdom.2012-05 Personalehåndbog Side 19 af 69


Såfremt der i gruppen er en fast gæstedagplejer, skal gruppekoordinatoren sikre, at disse pladser udnyttes100%, når der i gruppen er løbende afvikling af ferie, seniordage og afspadsering.Alle i gruppen er ansvarlige for at hjælpe til, at opgaverne bliver løst og at f.eks. ferie og fridage fordeles påen passende måde.I tilfælde af uenighed i gruppen, samt godkendelse af ferie og andet fravær, er det gruppelederen, der haransvaret/beslutningskompetencen.Gruppekoordinatoren skal være loyal i forhold til de udmeldte værdier/beslutninger og medvirke til en positiv,udviklende og konstruktiv dialog i gruppen såvel som med samarbejdspartnere (Dagplejen, andreinstitutioner m.m.).For funktionen som gruppekoordinator ydes et funktionstillæg på kr. 1.500,00 (31.3.2000 niveau) pr.dagplejer i gruppen. Der ydes minimum et tillæg for 6 dagplejere kr. 9.000 årligt og højest for 13 dagplejereeller årligt kr. 19.500.Tillægget dækker også brug af egen telefon og internet.Antallet af dagplejere i gruppen opgøres hvert år den 1. april.Tillægget bortfalder ved dagplejerens ophør i funktionen. Ved indtræden i funktionen i løbet af en periodeydes det tillæg, som er opgjort ved periodens start.Gruppekoordinatorer udpeges af dagplejeledelsen pr. 1. april ved ny overenskomstperiode efter interntopslag og ophører uden yderligere varsel den 31. marts forud for en ny overenskomstperiode.Mødeaktivitet for gruppekoordinator:Op til 2 årlige aftenmøder for gruppekoordinatorer (efter behov), TR og dagplejens ledelse ved behov fortværgående mødeaktivitet. Der er mødepligt til alle møderne.Dagplejepædagogens funktionGruppelederPædagogisk konsulentTilsynsførende iht. ServicelovenMorgenvagt/kontorvagtMødeleder og ansvarlig ved gruppemøderne, herunder udfærdigelse af dagsorden, samt sikre enkonstruktiv og pædagogisk udviklende debat.Dagplejepædagogen skal sikreOmrådets pædagog tilser ved besøg i det enkelte dagplejehjem, at barnet oplever en tryg ogudfordrende hverdag i et miljø, der fremmer barnets udvikling fysisk, psykisk og socialt.At hjemmet er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet til små børnAt børnene får lys og luft og mulighed for at røre sigAt børnene får sund og nærende kost i henhold til dagplejens kostpolitik2012-05 Personalehåndbog Side 20 af 69


At hygiejnen er i ordenAt beskæftigelsen af børnene er alderssvarende og udviklende/stimulerendeEt positivt miljø hvor det enkelte barn føler omsorg og tryghedEn konstruktiv dialog mellem forældre og dagplejerAt udbyttet af dagplejens efteruddannelse implementeres i dagligdagenAt legestuen er et udviklende miljø for både børn og dagplejereGarant for at den enkelte dagplejer arbejder i overensstemmelse med dagplejens politikker,retningslinjer og læreplanStå til rådighed med rådgivning og vejledningPlanlægning og forberedelse af gruppemøderTværfagligt samarbejdeDeltagelse i div. møder (personale, forældre, forvaltninger m.v.)ForældresamarbejdeLeder og souschefens funktionIndgår i ledelsesteamet med det overordnede daglige ansvar for Dagplejens drift herunder ansvar forbørn, forældre, medarbejdere, økonomi, udvikling m.m. i forlængelse af den aftalekontrakt, der erindgået mellem kommunalbestyrelsen og Dagplejen.Sekretærens funktionTelefonbetjeningLøn- og ferieindberetningIndberetning af seniordage og omsorgsdageWebbetalingerKursusadministrationAnmeldelse af arbejdsskaderStatistikkerPostfordelingEkspedition og fordeling af diverse korrespondance i DagplejenAjourføre ferie- og afspadseringsregnskabAdministrative forberedelser/opfølgning af møderAdministrative ekspeditioner for det pædagogiske personaleWebansvarlig for Dagplejens hjemmeside2012-05 Personalehåndbog Side 21 af 69


Tillidsrepræsentantens (TR) funktionVærdigrundlagSamarbejde og respektTroværdighedKunne bevare overblikketEngagement /synlighedFaglig dygtig/kunne kommunikereKvalitetsbevidstLoyalitetOpgaverOrganisering af nyansatteDeltage i ansættelse og afskedigelse af medarbejdereForhandle lønindplacering for nyansatteDeltage i tjenstlige samtalerFortolke overenskomstspørgsmålRepræsentant i lokalt MED-udvalg og område MED-udvalg for Børne- og Ungeområdet.Deltage i udviklingen af dagplejen samt dagplejerne i forbindelse med omstilling, uddannelse m.m.Indgå som konfliktløser ved samarbejdsproblemer mellem medarbejderne og ledelsen ogmedarbejderne indbyrdesPersonalepolitiske aftalerFormidle informationerForhandle, arbejdstid, lokalaftaler i forhold til overenskomsten og lønVære kollegernes advokatFunktionstillæg for børn med særlige behovFor modtagelse af børn med særlige behov ydes et årligt funktionstillæg på 5.200,00 kr. i henhold tilforhåndsaftalen indgået i 2009.Tillægget ydes for en periode af 3 eller 6 mdr. og evalueres løbende.• Tillægget ydes for handicappede børn, såfremt barnet kræver en målrettet indsats, der ikkenormalt indgår i dagplejens pasningstilbud. Handicappet skal være diagnosticeret.• Tillægget ydes også for børn eller for børn fra familier, der er særligt udsatte og som kræver enmålrettet indsats, der ikke normalt indgår i dagplejens pasningstilbud.2012-05 Personalehåndbog Side 22 af 69


Indsatsen skal være beskrevet i en handleplan i samarbejde med dagplejepædagogen og en fagperson(psykolog, ergoterapeut m.v.) eller dagplejens ledelse.Evt. tvister om ydelse af tillægget løses i samarbejde med FOA.Tillægget ydes ikke ved børn, der tæller dobbelt.Arbejdsmiljørepræsentantens (AMR) funktionOpgaverAMR vælges af de ansatte for 2 år ad gangen.Fælles AMR sidder i det lokale MED-udvalgArbejdsMiljøGruppen består af:1 Leder1 Fælles Arbejdsmiljørepræsentant3 Arbejdsmiljørepræsentanter1 Arbejdsmiljørepræsentant for dagplejekontoretAMR skal samarbejde med bl.a. MED-udvalget, sikkerhedsgruppen, Arbejdstilsynet (AT),Bedriftssundhedstjenesten (BST/CRECEA) og lignende instanser.AMR er med til at udvikle arbejdspladsens sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige miljø. Bl.a.gennem APV og registrering af arbejdsskader.AMR kan hjælpe/vejlede mht. spørgsmål omkring sikkerhed og arbejdspladsmiljø.AMR skal holde sig opdateret med nyt inden for arbejdsmiljøområdet.ArbejdsskaderArbejdsskader dækker både over en:Arbejdsulykke, som er en personskade, der er forårsaget af en hændelse, der er sket pludseligt ellerinden for 5 dage i forbindelse med arbejdet og som giver, ud over tilskadekomstdagen, minimum énsygedag.Arbejdsbetinget lidelse/erhvervssygdom, som er opstået efter længere tids påvirkning af arbejdet.Arbejdsskadeblanketten rekvireres fra kontoret, udfyldes efter anvisningen og returneres hurtigst muligt.Arbejdsskaden skal være anmeldt i systemet senest 9 dage efter hændelsen. Det er vigtigt for den videresagsbehandling, at hændelsen beskrives så nøjagtigt som muligt. Hjælp til udfyldelse kan fås af kontoret ellerAMR. Kontoret sender herefter anmeldelsen videre i systemet, hvorefter svar afventes. Man kan kun fådækket sine evt. udgifter til behandling, hvis skaden bliver anerkendt. Når skaden er anmeldt og registreret,kan den altid tages op igen, hvis der sker ændringer af betydning.Arbejdspladsvurdering (APV)APV er en personlig vurdering af arbejdsmiljøet i henholdsvis hjem og legestue eller hvor dagplejerenbefinder sig. Der er mulighed for at gøre opmærksom på de arbejdsmiljøproblemer, dagplejeren har i sitarbejde. Det er vigtigt, at problemerne beskrives så nøjagtigt som muligt. Udarbejdelsen af APV’en foregår2012-05 Personalehåndbog Side 23 af 69


løbende i samarbejde med HR, MED-udvalget, arbejdsmiljøgruppen og dagplejer. APV er en løbendeproces, der skal sikre/udvikle et godt arbejdsmiljø. Hjælp til udfyldelse kan fås af kontoret og AMR.Besøg – tilsyn – møderPædagogisk besøg / tilsynTilsynet gennemføres efter behov eller ca. 8 gange om året af en uddannet pædagog (dagplejepædagog).Pædagogen fungerer som konsulent og har gennem erfaring og uddannelse særlige kompetencer indenforlæring, videndeling samt børns udvikling og behov.Tilsynet sker anmeldt såvel som uanmeldt og foregår altid gennem dialog i et ligeværdigt samarbejde meddet formål at sikre udviklingsstøtte primært i forhold til:1. Dagplejerens Pædagogiske praksis og faglig forståelsea. Pædagogen bidrager med ny og forskningsbaseret pædagogisk viden der søgesimplementeret i dagplejerens pædagogiske praksis.b. Der reflekteres over den pædagogiske praksis i forhold til: Hvad gør jeg, hvorfor gør jeg detog hvad vil jeg opnå med det.c. Den pædagogiske læreplan og indsatsområder for denne drøftes i forhold til børnegruppen.2. Det enkelte barns udvikling3. Samarbejdea. Alle børn i dagplejen har en handleplan, så vi sikrer at der løbende følges op på barnetstrivsel og udvikling.b. Den pædagogiske læreplan og indsatsområder for det enkelte barn drøftes.a. Dagplejerens samarbejdsrelationer med forældre, kollegaer drøftes.4. De fysiske rammer:a. Løbende gennemgang af indvendige og udvendige fysiske rammer med henblik påbørnenes sikkerhed.b. Det sikres at Børnemiljø lovgivningen er opfyldt således, at de optimale betingelser for etgodt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling oglæring, er til stede.Møder for alle dagplejereSom dagplejer skal du deltage i følgende møder om året1 til 2 store personalemøder4 gruppemøder2012-05 Personalehåndbog Side 24 af 69


1 forældremøde (ikke mødepligt)Disse møder udløser ½ afspadseringsdag pr. møde – dog ikke forældremødet, hvor der ikke er mødepligt.Alle i dagplejen opfordres dog til at deltage!Desuden er der møder medMED-udvalgetLedelse og TRLedelse og AMRForældrebestyrelsesmøderLedelse og GruppekoordinatorerMED-udvalgsmøderne foregår i arbejdstiden og der er 4 ordinære møder om året.Aflønning for deltagelse i forældrebestyrelsen, som afholder aftenmøder, udgør en ½ afspadseringsdag. Derer 4 ordinære møder pr. år.Opskrivning af børnNye børn i dagplejen bliver skrevet op via Pladsanvisningen. Visiteringen foretages af dagplejepædagogerneog der tages mest muligt hensyn til de involverede, nemlig forældrene, barnet og dagplejeren, således atindkøringen foregår på en så rolig og harmonisk måde som muligt for alle parter.IntromøderInden barnet starter, bliver der aftalt et intromøde i dagplejehjemmet, hvor dagplejeren og den tilknyttededagplejepædagog, forældrene og det nye barn vil være til stede. Ved dette besøg bliver der talt om barnetsudvikling, spisevaner, legevaner o.l. for at fremme forståelsen for og lette overgangen for barnet til det nyemiljø.I de tilfælde, hvor der vurderes at være væsentlige sproglige eller kulturelle forskelligheder, vil der være entolk tilstede. Dennes funktion er at oversætte pågældende sprog til dansk, men i høj grad også at skabe enbedre forståelse for de kulturelle forskelligheder for alle parter ved samtalen.Formålet med intromøder er at:• Forældre, dagplejer, barn og dagplejepædagog mødes som indledning til det fremtidige samarbejde• Forældrene får kendskab til deres dagplejer og dagplejepædagog• Forældrene får set dagplejehjemmet• Forældrene bliver informeret om de tilbud, dagplejen kan give• Forældrene bliver oplyst om de retningslinjer og politikker, der er gældende i dagplejen• Forældrene kan fortælle om deres barn og dets rytme• Drøfte gensidige forventninger.2012-05 Personalehåndbog Side 25 af 69


Uddannelse og udviklingDagplejens personale består af pædagoger og dagplejere, der i samarbejde tager omsorg for de 0-3 årigebørns udvikling og pasning.Pædagogernes uddannelse: Pædagogerne har den 3½ årige pædagog uddannelseDagplejernes uddannelse: Dagplejerne har som udgangspunkt kendskab til børn via egne børn og kurser.Dagplejers uddannelseHvilken kompetence har dagplejerne og hvad vægter vi i Dagplejen.Dagplejere i Vordingborg Kommune har kendskab til børn via egne erfaringer og kurser.Det tilstræbes, at dagplejerne deltager i en basisuddannelse.Det tilstræbes, at alle dagplejere har eller skal deltage i et førstehjælpskursus.Som dagplejer forventes det, at man har en grundlæggende viden og kompetencer om børns udvikling medudgangspunkt i følgende:Dagplejens pædagogiske læreplaner:1. Barnets personlige udvikling2. Sociale kompetencer3. Sprog4. Krop og bevægelse - motorik5. Naturen og naturfænomener6. Kulturelle udtryksformer og værdierØvrige kompetencer inden for:Kost og ernæringDagplejepædagogik: det trygge og hjemlige miljøBevidsthed omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljøKommunikation og samarbejdeHygiejneSygdomForebyggelse af ulykkerIndretning af legestue, dagplejehjem og legeplads.I Dagplejen vægter viTid, omsorg og plads til børn og voksne både psykisk og fysisk. Respekt, tillid og indlevelsesevne, at man ernærværende og lydhør, at man har styrke til at opmuntre andre samt er god til at lytte til andres følelser oggive udtryk for sine egne følelser på en respektfuld måde.2012-05 Personalehåndbog Side 26 af 69


Det forventes, at dagplejeren er god til at forny sig og følger med omkring børn og børnefamilier. Forskelligeemner, artikler og temaer omkring børn, kost, samarbejde m.v. udsendes løbende.På dagplejens personale- og forældremøder debatteres aktuelle emner og temaer jævnligt.FørstehjælpskursusDet tilstræbes, at alle dagplejere er uddannet i førstehjælp. Førstehjælp indgår derfor i Dagplejens 4 ugersbasisuddannelse, og vi bestræber os på at afvikle løbende opfølgningskurser, så alle dagplejensmedarbejdere er i stand til at yde øjeblikkelig førstehjælp.Medarbejderudviklingssamtaler – MUSMedarbejderudviklingssamtalen er til for din og dagplejens skyld. Vi kan lære af hinanden og sammen udvikledagplejen til at blive endnu bedre.Du vil blive indkaldt til MUS fra dagplejekontoret, men har du behov for en samtale, er du altid velkommen tilat rette henvendelse til dagplejekontoret, så vi kan finde en dato i nærmeste fremtid. I henhold til OK’08 hardu ret til en årlig MUS.Formålet med gennemførelsen af udviklingssamtaler er, atSikre, at medarbejderne trives og udvikler sig i takt med kommunens udviklingSikre en effektiv og kvalificeret løsning af arbejdspladsens opgaverSikre en planlagt efteruddannelse af samtlige medarbejdereSikre gensidigt kendskab til forventninger og ønsker vedr. arbejdsopgaver, uddannelse ogsamarbejdeGive den enkelte mulighed for at påvirke sin egen arbejdssituation sådan, at de behov og ønsker, derkan opfyldes gennem arbejdet, bliver tilgodeset i så høj grad som muligt.KursusdeltagelseDet tilstræbes, at dagplejerne deltager i basisuddannelsen i løbet af de første år efter ansættelsen.Specielle kursus-/uddannelsesønsker drøftes med din pædagog, gerne i forbindelse med dinmedarbejderudviklingssamtale.Du kan også blive tilbudt/opfordret til at deltage i kursusforløb.Kursustiden kan godt ligge uden for almindelig arbejdstid.Befordring til og fra kursusstedetBefordringstilskud /fortæring kan ydes under følgende forudsætninger:Der ydes befordringstilskud til og fra kursusstedet. Det forventes kursusdeltagerne etablerersamkørsel.Befordringstilskud kan søges, når afstanden er mere end 24 km hver dag mellem hjem ogkursussted. Der udbetales efter gældende sats.2012-05 Personalehåndbog Side 27 af 69


Satsen er 1,05 kr. pr. km i 2012. Beløbet er skattefrit.Løn under kursusSom udgangspunkt ydes der løn under kursus. Særlige retningslinjer drøftes dog ud fra kursets form ogindhold.FerieFerie, omsorgsdage samt andre fridageEfter ansættelse et kalenderår optjener du 5 ugers ferie samt en 6. ferieuge med løn.Har du børn i alderen 0 til og med det kalenderår barnet fylder 7 år, gælder det, at du har 2 omsorgsdage pr.barn pr. år. Disse dage kan ikke overføres til næste kalenderår, ligesom de ikke kan udbetales. Afvikles deikke, bortfalder de.Du har mødepligt ved nedenstående møder, som udløser ½ dags afspadsering:Stort personalemødeGruppemøderOmrådemøderDerudover har du efter gældende overenskomst ½ dag pr. måned, 1 dag årligt i henhold til OK’08 (tilskrives ijanuar) samt ½ dag vedr. Ny løn (tilskrives i april).Seniordage og fritvalgsordningerKTO-seniordageFra 1. januar 2012 er den midlertidige ordning blevet permanent.Er du fyldt 58 år, har du ret til at afholde 2 seniordage om året.Er du fyldt 59 år, har du ret til at afholde 3 seniordage om året.Fra 60 år og opefter har du ret til at afholde 4 seniordage om året.Dagene kan konverteres til løn eller pension. Hvis du ønsker at konvertere seniordagene, skal du givedagplejens souschef besked senest 1. oktober året inden retten til seniordagene opnås (eller give beskedstraks ved nyansættelse).Supplerende seniordageFra 1. januar 2012 får dagplejere 2 seniordage fra det år, hvor de fylder 58 år.Dagene kan konverteres til løn eller pension. Hvis du ønsker at konvertere siniordagene, skal du givedagplejens souschef besked senest 1. oktober med virkning fra 1. januar det efterfølgende år (eller givebesked straks ved nyansættelse).2012-05 Personalehåndbog Side 28 af 69


Frit valgFra 1. januar 2012 fortsætter frit valg ordningerne med lidt forhøjet frit valg tillæg eller ekstrapensionsindbetalinger.Udgangspunktet er frit valg tillæg (løntillæg). Hvis du ønsker at konvertere til ekstra pensionsindbetalingerskal du give besked til dagplejens souschef senest 1. oktober med virkning fra 1. januar det efterfølgende år(eller give besked straks ved nyansættelse).Meddelelse/aftale om modtagelse af gæstebørn for dagplejere, der er fyldt 58Dagplejernes overenskomsts § 3 stk. 7 beskriver, at ”Dagplejere der er fyldt 58 kan meddele kommunen, atde ikke længere ønsker at modtage børn i gæstedagpleje. Den nævnte meddelelse skal gives af dagplejeremed mindst 3 måneders varsel”. Skema til brug for meddelelse herom findes bagest i bogen.Ferie og 6. ferieuge (feriefridagstimer)Retningslinjer for planlægning og afvikling af ferie og 6. ferieuge (feriefridagstimer) i henhold til ferielovensbestemmelser:SommerferieEfterår: Dagplejerne fremkommer med deres ønske for afvikling af sommerferie til gruppekoordinatoren.Primo december: Dagplejerne fremkommer med deres endelige ferieønsker og foreløbig opsamling af disseudarbejdes af gruppekoordinatoren.Medio december: Den samlede kalender med ønsker udsendes som bilag til gruppemøde. Dette bilagbehandles på det første årlige personalemøde efter følgende principper:• Frivillighed• TurnusPrimo januar: Deadline for indsamling af dagplejebørns ferie.Pr. 1. februar: Endelig ferieplan skal være godkendt 3 måneder før ferieårets begyndelse.Vis hensyn: Afhold hele uger – udvis fleksibilitet og vær parat til at skiftes.Efterår/vinterAftales inden 1. september.1-2 uger i perioden 1. oktober til 1. januar.Ved tildeling af ferie og ekstra fri i jule- og nytårs ugerne vil der blive taget hensyn til, om man har fået fri ellerafslag på ønsker om fri i de foregående år.Vinter/forårAftales inden 15. november.1-2 uger i perioden 2. januar til 30. april.Der kan kun og efter nærmere aftale bestilles 2 uger i marts og april.Ledige pladser ved ferie i gruppen:2012-05 Personalehåndbog Side 29 af 69


• For hver 4. dagplejer i gruppen skal der være en ledig plads.• Andre dispositioner skal altid godkendes af gruppelederen eller ledelsen.• Der skal altid være minimum 3 ledige pladser i gruppen eller 6 i sparringsgrupperne tilsammen.6. ferieuge (feriefridagstimer)Ønskes 6. ferieuge overflyttet til næste ferieår, søges der om dette senest 15. marts. Ubenyttede feriedagefra 6. ferieuge går automatisk til udbetaling.UndtagelseHar man af særlige grunde specielle ønsker, der ikke harmonerer med retningslinjerne, drøfter man det medsin dagplejepædagog (= gruppeleder), som vil bestræbe sig på at finde en løsning.Erstatningsferie ved sygdom under ferieÆndring af ferieloven pr. 1. maj 2012.Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie.De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie og som bliver syge under ferien har mulighedfor at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage underferie er den ansattes risiko.Ved sygdom under ferie skal den ansatte melde sig syg hos arbejdsgiveren og fremvise lægeligdokumentation herfor. Den ansatte skal selv afholde udgiften til den lægelige dokumentation.Ansatte der ikke har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigtfærre antal sygedage under ferien.Indberetning af månedsrapportMånedsrapporten skal være på Dagplejekontoret senest den 2. i måneden.Husk at skrive gæstebørn på og sæt kryds ved om barnet er fast eller gæstebarn.Nyansatte dagplejere vil have et eksempel på lønindberetning i deres Introduktionsmappe.Ved tvivlsspørgsmål kan der altid ske henvendelse til jeres pædagog eller til Dagplejekontoret.Månedsrapporten kan fremsendes pr. e-mail til kontoret.Hvis der iværksættes nye tiltag eller ændres på lønindberetningen, vil I få besked via Nyhedsbrevet, dingruppekoordinator eller på personalemødet.2012-05 Personalehåndbog Side 30 af 69


Overarbejde/overtidOvertid godtgøres efter gældende overenskomst.Tjenestefrihed med lønDu kan få tjenestefri ved lægeordineret henvisning i det tidsrum, der er nødvendigt inkl. transport forbehandlingen. Tjenestefrihed gives halve eller hele dage. Såfremt du er berettiget til en halv tjenestefridag,skal du selv betale den anden halve i form af afspadsering eller ferie.Forespørgsel om tjenestefrihed skal rettes direkte til dagplejens ledelse.Herudover tildeles der tjenestefri ved nedenstående begivenheder:FødselsdageVed egen 50, 60 og 70 års fødselsdag ydes tjenestefrihed på fødselsdagen.BryllupVed eget bryllup ydes tjenestefrihed på bryllupsdagen.Sølvbryllup/GuldbryllupVed eget sølv- og guldbryllup ydes tjenestefrihed på sølv- /guldbryllupsdagen.JubilæumVed eget 25 års, 40 års eller 50 års jubilæum ydes tjenestefrihed på jubilæumsdagen.Ved jubilæumsanciennitet forstås henholdsvis 25 års, 40 års og 50 års sammenlagt beskæftigelse ved de 4sammenlagte kommuner og Amtet.SygdomVed hospitalsbesøg, når hospitalet har tilkaldt pårørende i arbejdstiden ydes frihed i fornødent omfang.Læge-, jordemoderbesøg, fysioterapeut- og kiropraktorbehandling, besøg hos speciallæge samttandlægeVed eget besøg hos ovennævnte ydes tjenestefrihed, når besøget ikke kan tilrettelægges uden forarbejdstiden. Tidspunkt og sted vælges, sådan at det giver mindst muligt indgreb i arbejdstiden.Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed med den nærmeste leder i særlige tilfælde, f.eks. vedeget barns besøg hos ovennævnte.BloddonorDer ydes frihed til alle medarbejdere i Vordingborg Kommune til tapning af blod.DødsfaldVed ægtefælles/samlevers, børns, forældres/stedforældres, svigerforældres, søskendes,svigerinders/svogres, børnebørns, bedsteforældres og oldeforældres dødsfald og begravelse ydestjenestefrihed i fornødent omfang efter aftale med ledelsen.KurserTil deltagelse i bevilgede kurser og til eksamen efter aftale.2012-05 Personalehåndbog Side 31 af 69


Retningslinjer/procedurerAkut-situationerOBS! - Ved akut brug for hjælp kontakt Dagplejens ledelse eller din dagplejepædagog. Se tlf. listeforrest i håndbogenRing akut hvis:1. Børn eller voksne der er alvorligt tilskadekomne.2. Et barn ikke bliver hentet.3. Stærkt berusede voksne afhenter et barn.4. Vold eller anden kriminel handling.>>Ved brug for øjeblikkelig lægehjælp/ambulance kontakt altid: 112


Fra 2011 gennemføres alle APV’er og Trivselsundersøgelser i Vordingborg Kommune elektronisk.Skemaerne bliver sendt ud pr. e-mail til alle medarbejdere, der har oplyst deres e-mailadresse. Øvrigemedarbejdere modtager brev med oplysninger om Internet-adresse samt password (kode) og skal besvareelektronisk fra tilgængelig PC. Kontoret står til rådighed med PC-adgang og assistance til besvarelse.Når tidsfrist for besvarelse er udløbet gennemgår Arbejdsmiljøgruppen resultaterne og udfærdigerhandleplaner på de væsentligste indsatsområder.Arbejdsmiljøgruppen holder MED-udvalget underrettet.Bade/soppereglerOBS! Vand kan være livsfarligt. Vær derfor altid særlig påpasselig! Børnene skal hele tiden væreunder opsyn, når I er ved vandet.1. Du må godt gå tur langs vandet eller på stranden med op til 5 børn, så længe de ikke er i berøringmed vandet. Dette sidestilles med ophold langs en trafikeret vej.2. Højst 2 børn pr. voksen må være i berøring med vand. Har man flere børn med kan detteeksempelvis løses ved at de andre sidder i barnevognen eller flere dagplejere har opsyn.Vandet må aldrig gå højere end til barnets ankel!3. Soppebassin i haven er tilladt. Dagplejeren skal konstant have sin fulde opmærksomhed på bassinet.Kræver andet dagplejerens opmærksomhed, skal bassinet altid tømmes helt eller vendes påhovedet!4. Såfremt dagplejer har havebassin til egne børn, skal den del af haven forsvarligt sikres med hegn,der på ingen måde kan forceres. Hegnet skal typisk være et træhegn med lodrette brædder ogbærevanger på modsat side. Det skal have en højde, så barnet ikke kan ex. stå på en cykel ogkravle videre derfra. Ligeledes skal bassinet stå minimum 3 meter fra hegnet på modsat side.BarselAftale vedr. forventet tilbagekomst i forbindelse med barsel skal være indgået med dagplejens ledelse senest8 uger efter fødsel.Barns (eget barn) første sygedag og anden sygedagEget barns første og anden sygedag er til at passe sit syge barn og samtidig have mulighed for at arrangerepasning af barnet fra dagene efter om nødvendigt. Man kan ikke forvente at få afspadsering elleromsorgsdage fra herefter, hvis gruppen ikke kan “bære det”. Er der ønske om afspadsering elleromsorgsdag, skal du ringe på kontoret og aftale dette inden kl. 12.I henhold til overenskomsten for dagplejere § 25 gælder: Frihed til eget barns sygedage regnes somtjenestefrihed og ikke sygefravær.Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på dettes første og andensygedag, hvis1. Barnet er under 182. Har ophold hos den ansatte3. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet2012-05 Personalehåndbog Side 33 af 69


4. Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedetHvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.Eget barns længerevarende sygdomAlle børn i dagplejen skal kunne følge dagplejens aktiviteter både ude og inde. Dette gælder bådedagplejebørn og egne børn i dagpleje. Såfremt eget barn ikke kan dette, skal der være en anden voksen, derkan drage omsorg for barnet, således at dagplejer kan passe sit arbejde.Gruppeleder og dagplejens ledelse vurderer i det enkelte tilfælde, om et dagplejehjem bør lukkes midlertidigtgrundet sygdom. Som udgangspunkt vil dette dog ikke være tilfældet, da den reelle smitterisiko har fundetsted, inden der konstateres sygdom i hjemmet.Bede forældre om at hente børn tidligereSåfremt du har brug for, at børnene undtagelsesvis hentes tidligere end normalt, kan dagplejepædagogen (=gruppelederen) spørge forældrene om muligheden for dette, såfremt:Dit ærinde er omfattet reglerne for TjenestefrihedSærlig vigtige omstændighederGæstebørn skal informeres om tidligere lukketid.Det skal altid være efter aftale med dagplejepædagogen (= gruppelederen).Billeder af børn i det offentlige rumDet er tilladt at fotografere børn i det offentlige rum så længe billederne ikke er krænkende. Det kan foreksempel være nøgne børn der bliver skiftet. Billederne må bruges under henvisning til hvor de er taget ogmed reference til Dagplejen og pågældende aktivitet. Fotografering af børn på et frit tilgængeligt sted kræverikke samtykke.Fotografering af børn på ikke frit tilgængelige steder eller under omstændigheder, der kan være krænkendekræver som udgangspunkt samtykke fra forældrene.Forældremyndigheden, der gælder til barnet bliver 18 år, betyder dog ikke, at forældrene i alle tilfælde skalspørges. Når emnet og situationen ikke er særlig problematisk kan større børn typisk selv tage stilling, fxunge over 15 år.Ved fotografering af børn på institutioner, er det principielt forældrene, som skal spørges. En skole ellerdaginstitution kan dog typisk give samtykke til fotografering af børn under omstændigheder, der ikke kanvære krænkende for børnene eller deres familier.Ofte vil det dog være vigtigt at vurdere den sammenhæng billederne skal bruges til. Laver fotografen ettotalbillede over en skolegård, hvor der ikke fokuseres på et bestemt barn, er det ikke i strid med loven atoptage og bringe billederne uden samtykke fra forældrene.Ved offentliggørelse skal billeder vurderes i forhold til form og indhold i artiklen. Det er nødvendigt medsamtykke, hvis emnet, situationen eller formen kan være krænkende for barnet og dets familie.2012-05 Personalehåndbog Side 34 af 69


BrobygningSamarbejde mellem dagpleje og daginstitution:Vi bør sikre, at overgangen for det enkelte barn fra dagpleje til børnehave sker i et trygt og genkendeligtmiljø.Som dagplejer bør du i god tid, inden det enkelte barn starter i børnehave, knytte kontakt til og besøgebørnehaven, således at barnet er fortrolig med de voksne samt de fysiske rammer, der skal omgive barnetved institutionsskiftet.Børn og børnebørn i dagplejehjemmetDu kan lejlighedsvis have dit barn eller barnebarn hjemme, såfremt det ikke overstiger normeringen på max.5 børn under hensyntagen til egen og gruppens belastningsgrad.Det skal altid være efter aftale med Gruppelederen (dagplejepædagogen).Børn over skolealderenSkolebørn og børnebørn kan komme hjem, hvis ikke det giver problemer i arbejdsdagen. Her tænkeseksempelvis på, at dagplejeren ikke kan deltage i legestue eller andre aktiviteter, fordi dagplejeren skal værehjemme til bestemt tid for at modtage egne skolebørn.Såfremt dagplejeren skal aflevere og hente egne børn, anbefales det, at det sker uden for åbningstiden, sådagplejebørnene og forældre ikke er afhængig af dagplejens egne børns institutionstider. Hvis man skalfølge eller hente egne børn på faste tider i arbejdstiden, skal det aftales med Gruppelederen.Børnebørn, børn af nær familie og nabobørn indskrevet i normeringenPrincipielt fraråder vi at have børnebørn indskrevet i dagplejehjemmet. Det samme gælder nær families børnog nabobørn. I særlige tilfælde kan dette fraviges, hvis der foreligger en god grund til, at plejeforholdet hosfamilie-/nabodagplejer taler for dette. Alle parter - forældre, dagplejer og dagplejepædagog/leder - skal høres.BrændeovnHvis du har eller anskaffer dig brændeovn, skal den være forsvarligt afskærmet. Aftal retningslinjer forafskærmningen med din pædagog. Afskærmningen vil være individuel fra hjem til hjem, da der findes et utalaf forskellige brændeovne og opsætninger. Som dagplejer skal man selv afvikle udgiften hertil.Bål og åben ildDet er ikke tilladt, at børnene er i nærheden af åben ild og bål. Det er tilladt at grille, så længe grillen erafskærmet.På forældrebestyrelsesmøde d. 14. september 2011 vedtog bestyrelsen, at ordningen med, at der skal væremin. 2 dagplejere tilstede, når der tændes bål og at bålstedet skal godkendes af dagplejepædagogen, skalfortsætte, da den midlertidige ordning fungerede tilfredsstillende.2012-05 Personalehåndbog Side 35 af 69


Børnemiljø1. januar 2007 trådte lov om børnemiljøvurdering i kraft. Loven forpligter alle landets dagtilbud til at udarbejdeen skriftlig børnemiljøvurdering, som kortlægger dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.Vurderingen skal desuden indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer og en handlingsplanfor, hvordan dagtilbuddet agter at rette op på problemerne. Formålet er, at ledelsen i dagtilbuddet bliver merebevidste og fokuserede i forhold til, hvordan det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø bedst muligt bliverudnyttet, vedligeholdt og kan udvikles.CykelNår vi transporterer børn på cykel, skal børnene have cykelhjelm på. Herudover skal børnene spændes fastmed de seler, der er i eller på cyklen.Forældrene skal give lov til, at vi kører med børnene i cyklen. Rekvirer sedlen ”Tilladelse til transport” påkontoret.Christiania cykel – for de grupper, der råder over en Christiania cykel, gælder, at den kan bruges af alledagplejere. Cyklen er beregnet til pædagogisk formål, som vedrører dagplejen. Der må kun transporteresbørn i den dertil indrettede kasse foran på cyklen og alle børn skal være fastspændt og bære cykelhjelm, jf.færdselsreglerne.DagplejehjemmetVed ombygning eller ændringer af dagplejehjemmet i forhold til den oprindelige godkendelse, skal der i hvertenkelt tilfælde foretages en godkendelse fra dagplejekontoret. Det tilstræbes at sikre en ensartet holdning,dog må vi huske, at ikke to hjem er ens, hvorfor det nødvendigvis altid vil være en individuel vurdering, derforetages.Dyr i dagplejenDet er vanskeligt at lave ensartede retningslinjer for dyr i dagplejen. Såfremt det påtænkes at anskaffe dyr,der ikke var i hjemmet, da det blev godkendt, skal der søges om tilladelse til dette ved henvendelse tildagplejekontoret, førend anskaffelse finder sted.Sundhedsstyrelsen frarådede i 1976, at hunde, katte og andre dyr (f.eks. marsvin, hamstere, fugle, aber o.a.)holdes som kæledyr i daginstitutionerne. Ud over at provokere allergi hos børn, kan dyrene også smitte børnmed forskellige smitte, herunder parasitære sygdomme.Hund i dagplejenDagplejere med hund(e) må selv etablere ansvarlige løsninger med udgangspunkt i følgende:At børn og hunde aldrig må være alene sammen.At hunde ikke må slikke børn i ansigtet, fordi hunde ofte slikker sig selv i bagdelen.At hunde ikke må være sammen med børnegruppen, hvis den voksne ikke har fuld kontrol overhunden.At man aldrig må stole på en hund.At ikke alle, der kommer ind i huset, synes, at ens firbenede ven er det mest “dødlækre”, der findes.2012-05 Personalehåndbog Side 36 af 69


At hunde ikke skal være til stede, når børnene spiser.At hunde ikke må være med ved modtagelse og aflevering af børnene. Hunde er især aktive/på vagt,når der kommer fremmede til døren.At hunde og børn har hver deres legetøj.At der på spadsereturen kun må være tobenede med.Hundens madskåle må ikke stå, så børnene kan få fat i dem.Der må ikke ligge hundelort, hvor børn og forældre færdes.Kat i dagplejenDe fleste katte er udedyr og det forventes også af en “dagplejekat”. Katten er et roligt og selvstændigtdyr, der ikke forventer opmærksomhed på samme måde som en hund.Der tages udgangspunkt i hundereglerne og HUSK, at kattebakken samt kattens mad IKKE må stå,så børnene kan få fat i det.Sandkassen bør have låg eller net på – også af hensyn til omstrejfende katte.Der må ikke ligge kattelort, hvor børn og forældre færdes.Egne børn i dagplejehjemmetEgne børn under tre år indskrives i dagplejehjemmet. Dagplejeren betaler fuld dagplejeplads, men får så lønfor eget barn.Hvis ikke man ønsker eget barn indskrevet, kan barnet indskrives hos kollega eller i daginstitution.Hvis dagplejepædagogen/dagplejen skønner, at det giver problemer i børnegruppen eller i det dagligearbejde med børnene, at eget barn er indskrevet, kan konklusionen blive, at barnet flyttes til kollega.Egne børn mellem tre og seks år skal indskrives i børnehave.Etiske retningslinjerBarnets personlige hygiejneBleskift bør altid foregå med værdighed og respekt for barnet.Bleskift i det offentlige rum eller der, hvor der er andre mennesker tilstede, bør foregå afsides,således at barnet ikke er til genstand for unødig opmærksomhed.Bleskift eller lignende må kun foretages af ansatte i dagplejen.5 børns kontrakt5-børns-kontrakt er en midlertidig aftale og indgås som udgangspunkt ved akut mangel på faste pladser derkan indgå i pladsanvisningens ordinære visitering.Ledelsen har alene kompetencen til at indgå aftale om 5-børns-kontrakt.5-børns-kontrakter er altid midlertidige, hvor længden vurderes i hvert enkelt tilfælde.2012-05 Personalehåndbog Side 37 af 69


Fastspænding af børnBørn skal fastspændes, når de sover i barnevogn.Børn kan fastspændes, når de færdes i udsatte trafikerede miljøer, hvor det vurderes nødvendigt ud fraet sikkerhedsmæssigt hensyn.Der kan være børn, hvor det kan være nødvendigt at tage særlige forholdsregler angåendefastspænding. I disse tilfælde skal dette drøftes med dagplejepædagogen.FeriefondSom ansat ved Vordingborg Kommune har du mulighed for at leje et dejligt feriehus og p.t. også enferielejlighed i Berlin!Ønsker du at leje et af feriehusene booker du via Feriefondens hjemmesidehttp://www.feriefondenvordingborg.dk/hvor du også kan læse om feriehusenes indretning, udlejningsbetingelser, betaling m.m.ForældrebetalingForældre må ikke betale til diverse aktiviteter, som er en del af dagplejens pædagogiske tilbud.Forældrebetalingen for selve pasningstilbuddet er således den eneste betaling forældrene har.FototilladelseEtiske regler for brug af fotos• Fotoet skal vise Vordingborg Kommunes aktiviteter• Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende eller krænkende• Fotoet må ikke bruges kommercielt• Fotoet må ikke overdrages til andre udenfor Vordingborg Kommune• Tilladelsen kan til enhver tid trækkes tilbage og eksisterende fotos vil blive fjernet fra VordingborgKommunes hjemmesiderFrostvejrHvis det bliver mere end -10° frost om vinteren, skal børnene sove inde.Om vinteren og i fugtigt vejr skal dyner og madrasser opbevares indenfor i stuetemperatur.2012-05 Personalehåndbog Side 38 af 69


HandicaptillægDer henvises til Funktionstillæg for udsatte børn.HjælpemidlerMed hensyn til hjælpemidler og instruktion i løfteteknik kan du altid henvende dig tilarbejdsmiljørepræsentanten, der dækker dit område, din pædagog eller Dagplejekontoret. Der henvises ogsåtil pjecen Et Godt Arbejdsmiljø, som er udarbejdet af arbejdsmiljøgruppen i Dagplejen.Hygiejne i dagplejehjemmetDer tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning for daginstitutioner, skole og forældre.Handsker udleveres af gruppelederen.Ved bleskift og toiletbesøg m.m.Alle børn har eget håndklæde.Engangshandsker bør anvendes ved afføring og hænderne vaskes bagefter.Barnets hænder vaskes.Puslemadrassen skal være af afvaskeligt materiale og vaskes dagligt. Madrassen afvaskes medalmindeligt rengøringsmiddel. Hvis du lægger håndklæde eller tøjble på madrassen, skal det skiftesefter hvert barn. Brug evt. papirhåndklæde, der kan købes i ruller.Potter og wc rengøres også dagligt med almindeligt rengøringsmiddel.Bruges der hudcreme til barnet, foretrækkes tuber frem for krukker (på grund af smitteoverførsel).Ved diarré skal puslepuden aftørres med sprit efter skiftning.Brug engangslommetørklæder ved ”lange” næser, det vil sige rent papir til hvert barn.Ved madlavning/spisningHusk håndvask - både store og små hænder - inden håndtering af madvarer og madlavning.Bord aftørres før og efter spisning.Hvis ikke der bruges engangsvaskeklude til børnene, når de har spist, skal hvert barn have egenvaskeklud - bruges kun én gang.Karklude og viskestykker må kun bruges én dag.Indendørs miljøSørg for hyppig udluftning af opholdsrum. Der luftes ud med gennemtræk 2 gange daglig.Inventar (stole, borde, legetøj, barnevogn m.m.) afvaskes og rengøres jævnligt.Ikke-afhentede børnHvis et barn ikke bliver afhentet, kan du kontakte dagplejepædagogen eller dagplejens ledelse på mobil.2012-05 Personalehåndbog Side 39 af 69


Såfremt forældrene udebliver og vi ikke har kontakt til øvrigt netværk eller familie omkring barnet, kontaktespolitiet der kan oplyse nummeret til den kommunale børnesagsbehandler der har vagt på dagen.Kørsel med dagplejebørnBefordring af dagplejebørn i egen bil kræverForældrenes skriftlige tilladelse.Der skal være tegnet fører- og passagerforsikring. De fleste bilforsikringer er omfattet af dette, mentjek det med dit forsikringsselskab.Der skal være monteret godkendte autostole til det antal børn, der transporteres.Sæt aldrig en bagudvendt autostol, hvor der er airbag, medmindre airbaggen kan slås fra.Forældrene skal vide/godkende, at du færdes i trafikken med deres barn.Befordring af dagplejebørn med offentlige transportmidlerVed særlige aktiviteter kan offentlige transportmidler benyttes under hensyntagen til, at det sker med størstmulige sikkerhed for børnene. Der skal indhentes tilladelse fra forældrene ved disse særlige lejligheder.Skema til kørselstilladelse fås på DagplejekontoretDagplejekontoret opfordrer til, at der køres mindst muligt med dagplejebørn. Brug nærmiljøet - her findesmange oplevelser for børn mellem 0 og 3 år.Rådet for Sikker TrafikRådet for Sikker Trafik har udgivet en pjece ”Børn i bilen”. Pjecen kan downloades fra rådets hjemmesidehttp://www.sikkertrafik.dk/I%20bil/Boern%20i%20bilenPå Dagplejens hjemmeside www.dagplejen.vordingborg.dk har vi på forsiden lagt link ud til pjecen.Nedenfor følger et udpluk af råd fra pjecen:Hvad siger loven?Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til.Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.Sikkerhedsudstyr skal være godkendt md ECE 44-03 eller 44-04.Det koster føreren af bilen et klip i kørekortet, hvis børn under 15 år ikke er spændt korrekt fast.2012-05 Personalehåndbog Side 40 af 69


Gode rådLæs brugsanvisningen nøje, så du sikrer dig, at barnet og autostolen er spændt rigtigt fast. Stram altidselerne, så både stol og barn sidder godt fast.Køb udstyr i forretninger, hvor du kan få ordentlig vejledning. Tag bil og barn med, så ekspedienten kan visedig, hvordan udstyret skal bruges.Vægt 0-13 kg (fra nyfødt til ca. 1 år)Bagudvendt babystol er bedst.En babystol kan bruges fra barnet er nyfødt. Hvis du skal på en længere køretur, så hold pauser med jævnemellemrum og tag barnet op af stolen.Barnet er vokset ud af babystolen, når hovedet begynder at stikke op over kanten på stolen, ellervægtgrænsen er overskredet. Det sker som regel mellem 8 og 13 mdr. – afhængigt af, hvor hurtigt barnetvokser.På for-eller bagsædet?Hvis du kører alene med barnet, kan det være en fordel at have barnet ved siden af dig på forsædet. Men såskal airbag’en være koblet fra.Husk at køre ind til siden, hvis barnet begynder at gøre dig ukoncentreret i trafikken.Er I to voksne i bilen, så placer barnet på bagsædet sammen med den ene voksne.Vægt 9-18 kg (fra ca. 9 mdr. til ca. 4 årFremadvendt eller bagudvendt?En bagudvendt stol er det sikreste valg. Barnet sidder med ryggen til kørselsretningen og har langt mindrerisiko for skader på hals og nakke ved en frontal kollision.En bagudvendt stol kræver lidt mere plads end en fremadvendt, men det kan lade sig gøre i de fleste biler.En bagudvendt stol kan bruges indtil barnet er ca. 3-4 år.Mange vælger en fremadvendt stol, fordi den er nemmere at installere i bilen, og man har bedre kontakt medbarnet, hvis det sidder på bagsædet. De fleste fremadvendte stole er lette at afmontere og flytte fra bil til bil.Både bagudvendte og fremadvendte stole kan placeres på forsædet. Men husk, at det er forbudt og livsfarligtat placere en bagudvendt stol på et sæde, hvor der er airbag.Sideairbags er ikke farlige for børn, som er korrekt spændt fast. Hverken børn eller voksne bør dog hvilehovedet mod døren, hvis der er sideairbags.IndkøbElektronisk faktureringDen offentlige sektor er af Økonomistyrelsen pålagt at skulle kunne modtage og sende regninger elektronisk,såkaldt E-fakturering.2012-05 Personalehåndbog Side 41 af 69


Alle virksomheder, der sælger til det offentlige, skal sende regninger i elektronisk format.Du skal ved fakturering opgive Dagplejens EAN nummer der er: 579 800 723 1750 samt bede om at fåskrevet reference på fakturaen, så vi ved modtagelsen ved, hvem der har foretaget indkøbet. Følgeseddelafleveres til kontoret.Udbetaling af kontant udlægSåfremt du handler kontant i en dagligvare brugs eller lignende og derfor ikke har mulighed for at benytte E-fakturering, kan du foretage et kontant udlæg. Ved indlevering af kassebon eller faktura bliver udlæggetoverført til din NEM konto.LegestuerDer er meget forskel på legestuerne i områderne og derfor er det på nuværende tidspunkt svært at lave heltensartede retningslinjer, men her er nogle overordnede retningslinjer for de grupper, der har legestue:Der deltages i det omfang, der er plads i legestuen – og der er mødepligt. Fravær sker kun efteraftale med gruppeleder.Hvis der er startet nyt barn, er det en god idé at springe over en eller to gange, så barnet har lært diggodt at kende, inden det præsenteres for den store gruppe. Drøft dette med din gruppeleder.Alle har medansvar for, at legestuen fungerer, og at der er aktiviteter for børnene. Vær opmærksompå at det enkelte barn ikke forsvinder i den store børnegruppe og at de er trygge.Inspirer og brug hinanden i samværet med børnene. Kollegaerne er dine nærmestesparringspartnere.Ændringer i “legestue-hverdagen” aftales med pædagogen eller kontoret.Vær imødekommende over for forældre der ønsker at besøge/deltage i legestuen. Lav evt. ”åbenlegestue arrangementer”, så forældrene kan se, hvor deres børn opholder sig, når de er i legestue.Der, hvor det ikke er en del af lejeaftalen, kan det være nødvendigt at medbringe viskestykker,toiletpapir, rengøringsmiddel o.l.Der, hvor det ikke er en del af lejeaftalen, kan det være nødvendigt at gøre rent i legestuen efterbrug.HeldagslegestueHeldagslegestue betragtes som et godt tilbud både til børn og dagplejere.Heldagslegestue giver mulighed for en udviklingsmæssig opdeling af børnene, således at depædagogiske aktiviteter er tilpasset det enkelte barn.De, der har mulighed for heldagslegestue, bruger middagspausen til diverse koordination, kollegialtsamvær, kollegial sparring.Forældre afleverer og henter som udgangspunkt i heldagslegestuen.Der, hvor det ikke er en del af lejeaftalen, kan det være nødvendigt at medbringe viskestykker,toiletpapir, rengøringsmiddel o.l.2012-05 Personalehåndbog Side 42 af 69


Der, hvor det ikke er en del af lejeaftalen, kan det være nødvendigt at gøre rent i legestuen efterbrug.Ledige pladserDagplejeren er forpligtet til at underrette dagplejekontoret om børns fri/ferie og fravær i så god tid som muligt,men gerne på dagen.Dagplejeren er forpligtet til at underrette dagplejekontoret om børns faste fridage.Såfremt ovenstående gør sig gældende, skal morgenvagten underrettes på kontoret eller tlf. svarer udenforkontorets åbningstid.Legetøjs- og beskæftigelsesbudgettetLegetøjs- og beskæftigelsesbudgettet er udlagt til den enkelte dagplejer eller gruppen. Du er selv ansvarligfor indkøb af alderssvarende legetøj og beskæftigelsesmateriale til din børnegruppe. Budget varierer år forår. Budgetrammen bliver udmeldt af lederen i begyndelsen af kalenderåret.Inventar indkøbes i samarbejde med dagplejepædagogen/dagplejekontoret. Der indkøbes efter ønske, behovog budget.Medicin i dagplejenMedicin skal så vidt muligt gives hjemmefra, da dagplejere ikke er uddannet til at observere og behandlesyge børn.Som dagplejer må du kun give medicin til et barn, når:Sygdommen er kronisk og medicinen er livsvigtigDet skal fremgå tydeligt på præparatet:Barnets navnMedicinens artOrdineret dosis. Denne må kun fraviges, såfremt der er lægelig dokumentation.Medicin skal opbevares utilgængeligt for børn.Er du i tvivl – kontakt kontoret.MærkedageDer sendes gavekort/en buket blomster ved:1. 50 og 60 år2. 25 og 40 års jubilæum3. Ved langtidssygdom efter 3 uger4. Ved fratrædelse grundet efterløn/pension.2012-05 Personalehåndbog Side 43 af 69


Lokale retningslinjer i Dagplejen vedr. jubilæer1. 25 års jubilæumJubilaren modtager et gratiale i henhold til Regulativ for jubilæumsgratiale § 2 stk. 1.Jubilaren har frihed med løn på jubilæumsdagen.Dagplejekontoret informerer Lønkontoret om jubilarens navn og personnummer med henblik på udbetaling afgratialet.Dagplejekontoret udfærdiger diplom (eller beder alternativt Lønkontoret om dette).Dagplejekontoret udfærdiger lykønskningskort som afleveres sammen med gavekort eller blomster (2012:300,00 kr.).Leder af Dagplejen eller dagplejepædagogen (aftales individuelt) overbringer Diplom, lykønskningskort samtgavekort eller blomster på dagen eller anden dag aftalt med jubilaren (dagplejeren).Der ydes ikke tilskud til mindre arrangement for Dagplejens bevilling.2. 40 års jubilæumJubilaren modtager et gratiale i henhold til Regulativ for jubilæumsgratiale § 2 stk. 1Jubilaren har frihed med løn på jubilæumsdagen.Dagplejekontoret informerer Lønkontoret om jubilarens navn og personnummer med henblik på udbetaling afgratialet.Leder af Dagplejen kontakter jubilaren vedr. Dronningens fortjenstmedalje. Hvis jubilaren ønsker at modtagedenne:Kontakter Dagplejekontoret HR og Personale og beder om at jubilaren bliver indstillet til Dronningensfortjenstmedalje. Dette skal ske senest 6 mdr. før jubilæet af hensyn til behandlingstiden.Dagplejekontoret udfærdiger diplom (eller beder alternativt Lønkontoret om dette).Dagplejekontoret udfærdiger lykønskningskort som afleveres sammen med gavekort eller blomster (2012:300,00 kr.).Borgmesteren eller leder af Dagplejen (aftales individuelt) overbringer Diplom, lykønskningskort samtgavekort eller blomster på dagen eller anden dag aftalt med jubilaren (dagplejeren).Der ydes tilskud til mindre arrangement for Dagplejens bevilling (2010: 5.000,00 kr.).Det er jubilaren selv, der sørger for arrangementet.Opbevaring af inventarDu er forpligtet til at opbevare og behandle dagplejens inventar ansvarligt således, at vores ting fungerer ogholder sig pæne længst muligt.Dagplejens inventar skal også udenfor dagplejens åbningstid opbevares bedst muligt. For barnevognegælder, at såfremt det ikke er muligt at have dem indendørs, skal madras, dyne o.a. tages ind, når det ikke eri brug.2012-05 Personalehåndbog Side 44 af 69


Forældrenes inventar skal ligeledes opbevares bedst muligt. Dog er du ikke forpligtet til at opbevare detteudenfor dagplejens åbningstid. For mange forældre er det dog en stor hjælp, der hvor det er muligt atopbevare barnevogne m.m. i ugens hverdage.Psykologisk kriseberedskabVordingborg Kommune har tegnet et abonnement på Falck Healthcare Psykologisk Rådgivning. Dette sikrerhjælp til:Arbejdsrelaterede alvorlige hændelser (ulykker, dødsfald, vold, trusler, alvorlig sygdom).Arbejdsrelaterede trivselsproblemer (angst, stress, udbrændthed, mobning, chikane, omstrukturering ogfyring).Støtte til krisestyring til ramt ledelse og medarbejdere ved alvorlig ulykke.Pr. 1. januar 2012 er der sket ændringer i Ligningsloven, som betyder, at psykologisk rådgivning vedprivatrelaterede problemer er skattepligtig for medarbejderen. Derfor er det besluttet, at visiteringen tilpsykologisk rådgivning fremover kun vil gælde for arbejdsrelaterede problemstillinger.Har man brug for psykologisk rådgivning til privatrelaterede problemer, må man benytte sig af de tilbud, somgives i offentligt regi.Hvem er dækket af ordningenAlle fastansatte medarbejdere har mulighed for at søge hjælp her. For personale uden fastansættelsesforhold henvises til egen læge eller Sundhedscentrets åbne konsultation. Desuden har noglefagforeningen tilbud om psykologisk rådgivning.Sådan får du hjælpRing til HR- og Personalestaben for gratis og anonym hjælp. Når du har kontaktet enten Maj-Britt, Eva, Aniieeller Britta kontakter vi Falck, som så ringer dig op. Du kan inden for normal daglig kontortid (mandag-onsdagkl. 8-15.30, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-13) ringe til:Maj-Britt Otto tlf. 55 36 27 82Eva Rasmussen tlf. 55 36 27 83Annie Ludvigsen tlf. 55 36 27 84Britta Helbech Pedersen tlf. 55 36 27 86Ved akutte alvorlige hændelser på arbejdspladsen uden for ovennævnte tidspunkter, har lederen mulighedfor at kontakte Randi Jakobsen eller Maj-Britt Otto på deres mobilnr.Påvirkede forældreRetningslinjer for aflevering af dagplejebørn til påvirkede forældreHvis en forælder er påvirket, når pågældende afhenter barn hos dig, kan du prøve, om du kanovertale pågældende til at kontakte familie eller anden person, der kan hente barnet, eller opfordre tilat ringe efter en taxa.2012-05 Personalehåndbog Side 45 af 69


I tilfælde, hvor barnet hentes af en forælder eller af anden person uden forældremyndighed ellertilladelse til at hente barnet følges nedenstående retningslinjer:Såfremt pågældende person bliver vred og opfarende, må du aflevere barnet og derefter ringe tilledelsen. Pågældende skal meldes til Politiet ud fra egen personlig opfattelse og temperament.HUSK! Det er forældrene og ikke dig, der har ansvaret for barnet, når det er afhentet.Ved mere end et tilfælde skal du sammen med din gruppeleder indberette din bekymring tilsocialforvaltningen – Børn og Unge-afdelingen.SandDer er ingen generelle regler om udskiftning af sand hvert år.Skattefradrag ved sygdom og barselDet er dagplejers eget ansvar at få ændret skattefradraget i forbindelse med sygdom og barsel. Ændring skali henhold til gældende lovgivning være foretaget inden 3 måneder fra 1. fraværsdag.SnerydningDet påhviler den enkelte dagplejer at sørge for, at der er ryddet for sne mellem offentlig vej og dagplejersindgangsparti. Ved særlig kraftigt snefald og for dagplejere på landet med privat vej/tilkørsel, er der forståelsefor at det kan være vanskeligt at få ryddet til åbningstid. Det er dog altid dagplejers ansvar at sørge for atadgangsvejen er farbar.Solbeskyttelse i dagplejenDet er forældrenes ansvar at medbringe solcreme og solhat til barnet og have indsmurt barnet med creme,inden det kommer i dagpleje.Det er dagplejerens ansvar at smøre barnet med creme, hvis barnet udsættes for direkte sol.Hvis nogle forældre efter opfordring ikke medbringer solcreme, er det dagplejerens ansvar, at børnene ikkebliver solskoldede.Der kan hentes mere information på www.solen.dk.Start af telefonkædenGruppekoordinatorerne i de enkelte grupper starter telefonkæden og kæden sluttes også her.Hvis du ikke træffer den kollega hjemme, som du skal ringe til, kontaktes den næste på listen.HUSK, at det er dit ansvar på et senere tidspunkt at give beskeden til den kollega, der ikke var hjemme.StordagplejeAnsættelsen sker i henhold til gældende regler, jf. overenskomsten på dagplejeområdet. Normeringen er påotte børn pr. stordagpleje, max. 10 børn inkl. gæstebørn.Stordagplejen er et hjem, hvor ægtepar/samboende sammen passer børn på følgende måde:2012-05 Personalehåndbog Side 46 af 69


Begge har indmeldt ”egne børn”, således at forældrene kun har én dagplejer som kontaktperson.Den samlede børnegruppe betragtes som én, således at begge dagplejere passer alle børn, og detgiver bl.a. mulighed for at aldersopdele aktiviteterne i dagplejehjemmet.Når der er 5 børn tilbage, kan den ene dagplejer holde fri på samme vilkår som i almindeligedagplejehjem, hvor der holdes fri, når sidste barn er hentet uanset åbningstid. Dog skal man væreopmærksom på, at børn og dagplejere også i ydertiderne oplever flere ressourcer, når nogle børn erhentet.Der skal ikke nødvendigvis være samme åbningstid for begge ansatte i stordagplejen.Ferien placeres samtidigt inden for ferielovens rammer.Forældrene skal orienteres om de særlige forhold, der gælder for stordagplejen.Sut i dagplejenBørn må gerne bruge sut i dagplejen. Det anbefales, at der ikke bruges sut hele tiden. Brug primært sutten,når børnene skal sove og som trøst.Suttekæder er forbudt på grund af faren for at hænge fast.Syge dagplejebørnDer må ikke være syge børn i dagplejen. Det kan sommetider være svært at vurdere, om barnet er sygt, mensom hovedregel gælder det, at barnet på en god måde skal kunne deltage i dagplejens aktiviteter ude oginde.Såfremt der er tvivl om barnets tilstand, anbefales det af den kommunale sundhedspleje at holde etalmindeligt termometer under armhulen på barnet og lægge 1 grad til den angivne visning.Vi bruger IKKE numse-termometer i dagplejen!På nedenstående skema kan du finde mere konkret information.Sygdom Inkubationstid Smitter fra Smitter til Må komme idagplejenSærligeforholdBylder Få dage Byldenbegynder atvæskeBørneorm 2-6 uger 2 uger eftersmitteBørnesår 1-3 uger Sårenebegynder atvæskeFnat 3-6 uger Kort eftersmittetidspkt.Forkølelse ogvirus, halsbe-1-7 dage 1 døgn indenudbrudSåret er tørretindBehandling eriværksatSårene er tørretind ogskorpernefaldet afBehandlingiværksat5 døgn efterudbrudNårbetændelsesstedeter tørretindIngen begrænsningerNår sårene erhelede og tørreog skorpernefalder afNår behandlinger iværksatNår barnet errask og der ikke2012-05 Personalehåndbog Side 47 af 69


Sygdom Inkubationstid Smitter fra Smitter til Må komme idagplejenSærligeforholdtændelseForkølelsessår(herpes)2-12 dage Dannelse afblærerFåresyge 2-3 uger 5 dage efterbarnet ersmittetHand, Foot andMouth disease3-8 dage Udbrud afsygdommenInfluenza 1-5 dage 1 døgn indenudbrudKighoste 7-10 dage 7-10 dageefter barnet ersmittetKyssesyge 4-5 uger Udbrud afsygdommenLus 2-8 uger SmittetidspunktLussingesyge 1-2 uger Få dage førudslættetsudbrudMaveinfektionmed diarréMellemørebetændelseOftest et pardageKomplikation tilluftvejsinfektionDiarréensudbrudI nogletilfældeindeholderflåddetbakterierMæslinger 8-11 dage 7 dage efterbarnet ersmittet ellerfra forkølelsessymtomerneerbegyndtRøde hunde 2-3 uger 1 uge efterbarnet erBlærerne ertørret indIndtil kirtelhævelsener påreturUdbrud er påreturBarnet er rask6 uger efter detypiskehosteanfald erbegyndtBarnet er raskBehandlingiværksatUdslættet erbrudt udAfføringen ernormaliseretIndtil 5 dageefter udbrud afudslætIndtil 5 dageefter udbrud afer pasningsproblemerNår barnet errask, oghævelsen er påreturNår barnet erraskNår barnet erraskNår hosteanfaldikkegiver anled-ningtil pasningsproblemerNår barnet erraskNår behandlinger iværksatNår barnet erraskNår barnet errask, ogafføringen ernormalNår barnet erraskNår barnet errask og smittefriNår barnet errask og smittefriHyppigst smittefra raskesmittebærereHar intet medkvægsygdommenmund- ogklovsyge atgøreSærlige reglerforuvaccineredebørn under 1 årKun lidtsmitsom, smittefra raskesmitte- bærereSmitte fra raskesmittebærereforekommerRøde hundehos gravide,2012-05 Personalehåndbog Side 48 af 69


Sygdom Inkubationstid Smitter fra Smitter til Må komme idagplejenSærligeforholdSkarlagensfebersmittet eller14 dage førudslættetsudbrud1-3 døgn Barnet ersmittetSkoldkopper 2-3 uger 7 dage efterudsættelse forsmitte ellerØjenbetændelse3 døgn førudslettetsfrembrud1-3 døgn I heleperioden medpusflådudslætDer er givetpenicilin i 2dage5 dage efterudslættetsfrembrud ellerindtil der ikke erforekommetnye blærer i 2dage, ogblærerne ertørret indEfter 2 dagespenicilinbehandling,hvis barnet erraskNår barnet errask og smittefriNår behandlinger begyndt ogkan foregåhjemmeder ikke harhaftsygdommen,eller ervaccineret, kanmedførefosterskaderSmitte fra raskesmittebærereforekommerYderligere information kan indhentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk.TavshedspligtAlle, der er ansat eller har været ansat ved Vordingborg Kommune, har tavshedspligt med hensyn tilfortrolige oplysninger.Den viden, du får om et barn eller barnets familie, er omfattet af tavshedspligten.Det er vigtigt, at du overholder tavshedspligten. Brud på denne kan få konsekvenser for ditansættelsesforløb.Videregivelse af fortrolige oplysningerDu skal skelne mellem to former for videregivelse af fortrolige oplysninger:Videregivelse fra en forvaltning til en andenUdveksling mellem personer eller enheder inden for samme forvaltningsmyndighed.Adgangen til at udveksle fortrolige oplysninger inden for samme forvaltningsmyndighed er forholdsvis vid,men ikke helt fri. Der må kun indhentes, udveksles eller videregives oplysninger, som der er et sagligt behovfor – dvs. af væsentlig betydning for behandlingen af og beslutningen i en “sag”.2012-05 Personalehåndbog Side 49 af 69


Indhentning af samtykkeHvis du i dialog eller i dit samarbejde med forældrene når frem til, at I må inddrage andre, skal den, somoplysningerne angår (forældrene), give samtykke. Dette skal være skriftligt på en samtykkeerklæring, som dufår udleveret af din dagplejepædagog og den skal indeholde oplysninger om tre ting:hvilken type oplysningerhvem må oplysningerne videregives tiltil hvilket formålEt samtykke bortfalder senest 1 år efter, at det er givet.Samtykke skal foreligge, før det tværfaglige team inddrages, når det drejer sig om en “sag”.TrampolinerTrampoliner kan være med til at stimulere børns motorik og være sjove og udfordrende for børn. Flereundersøgelser viser dog, at der er mange skader forbundet med brug af trampoliner. Derfor gælder følgenderetningslinjer:Trampoliner med max diameter på 150 cm og 20 cm frihøjde er tilladt. Dog gælder det at dagplejerenskal være sammen med barnet og klar til at støtte barnet.Store trampoliner over tilladte mål er ikke tilladt, og såfremt dagplejeren har en til privat brug, skalden være skærmet så dagplejebørnene ikke har mulighed for at komme op på den. Forbuddet tagerafsæt i Sundhedsstyrelsens undersøgelse og kan læses på www.sst.dk. Af undersøgelsen fremgårdet blandt andet at:oDer er en række forhold, som tyder på, at aldersgruppen 0-6 år har en særlig risiko forulykker og skader ved anvendelse af hopperedskaber:oDe fleste børn i den alder er ikke så motorisk udviklede, at de mestrer springteknikken medfornøden sikkerhed og præcision, og kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed lære denødvendige grundhop og holde sig fra de farlige kolbøtter.oHovedet udgør en så forholdsvis stor og tung en del af kroppen, at tendensen til at landemed hovedet nedad er væsentligt større for de mindre børn. Det er formentlig baggrundenfor, at børn under 7 år har en særlig høj risiko for skader i hoved/hals området, herunderhjernerystelser, forvridninger i nakkehvirvlerne, brud på nakkehvirvler og skader pånervesystemet.oBørnenes opmærksomhedsniveau og fokus på en sikker landing er desuden ikketilstrækkeligt veludviklet.2012-05 Personalehåndbog Side 50 af 69


oMindre børn er i særlig grad udsat for afværgeskader i knoglernes vækstzoner(epifyseløsning), der ofte kombineres med knoglebrud. Sådanne skader kan medføre varigevækstforstyrrelser.oBørn, som ikke vejer så meget kan i leg på trampoliner og hoppepuder med større børn,blive sendt til vejrs med betydelig kraft (rebound effect) – og dermed blive sat ud af kontrolmed deres egen situation.Ulykker i dagplejehjemmetSe under Akut-situationer.UnderretningspligtTruede børnBliver du i arbejdet bekendt med oplysninger, der giver dig en formodning om, at et barn har behov for socialbistand, skal du kontakte din dagplejepædagog og dele din bekymring med denne. Dagplejepædagogenvurderer herefter, om familiegruppen på socialforvaltningen bør underrettes.Det drejer sig f.eks. om formodning/viden om fysisk mishandling, seksuelt misbrug og omsorgssvigt.Bemærk.Underretningspligten omfatter også dagplejen internt således, at bliver du bekendt med kollegaersmanglende omsorg i samværet med børnene eller anden forsømmelse i henhold til gældende retningslinjerog politikker i dagplejen, bør du ligeledes drøfte dette med din gruppeleder.Åbningstid/arbejdstidDagplejen følger åbningstiderne for de øvrige institutioner i tidsrummet mandag–torsdag kl. 06.00–kl. 17.00og fredag til kl. 16.30. Indenfor dette tidsrum har du en plejetidsaftale på hvert enkelt barn. Plejetiden for ditdagplejehjem må dog ikke overstige 48 timer i henhold til overenskomsten. Såfremt du får gæstebarn fra enkollega, kan dette barns plejetid fravige din normale åbningstid, hvorfor du er forpligtet til at holde yderligereåbent i det for barnet fornødne omfang.Ændring af åbningstidDet er alene gruppelederen, der vurderer, om en dagplejers åbningstid bør ændres af hensyn til forældrenesbehov. Denne vurdering laves ud fra de aktuelle månedsrapporter samt en dialog med den enkelte dagplejer.2012-05 Personalehåndbog Side 51 af 69


PolitikkerAlkohol- og misbrugspolitikVordingborg Kommunes alkoholpolitik skal medvirke til at skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt, trygt,sikkert og udviklende arbejdsmiljø for de enkelte ansatte og dermed også for hele kommunen.Det er desuden vigtigt at fastholde kommunens gode image og sikre, at den kan leve op til kundernes kravom kvalitet og leveringsdygtighed.Af hensyn til de ansattes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og virksomhedens omdømme og produktivitet,er det den generelle holdning, at arbejde og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Derfor er det ikkeacceptabelt, hvis de ansatte møder eller optræder påvirket eller lugter af alkohol i arbejdstiden. VordingborgKommune har desuden den holdning, at ansatte med alkoholproblemer skal tilbydes hjælp så tidligt sommuligt. Alle ansatte forpligter sig til at efterleve alkoholpolitikken.Definition på rusmidlerRusmidler betegnes sædvanligvis som narkotika. De mest udbredte narkotika er hash, amfetamin, kokain,LSD, ecstasy og heroin. Hertil kommer receptpligtig medicin som f.eks. nervemedicin.Alkoholpolitikken gælder for alle ansatte i kommunen – også vikarer m.v. – samt for alle, der arbejder forkommunen eller er på besøg.Det er alles ansvar at være opmærksom på, at der ikke finder et misbrug sted/eller der muligvis er tale om etmisbrug, og det er alles ansvar at tage problemet op, så medarbejdere med et misbrugsproblem kan få dennødvendige hjælp. En ”laden stå til” hos kollegaer, ledere og tillidsrepræsentant medfører ofte en socialderoute med uoverskuelige konsekvenser for misbrugeren og dennes familie. Derudover er der hensynet tilsikkerheden på arbejdspladsen for misbrugeren, kollegaer og borgere.Arbejdsmiljøpolitik for Vordingborg KommuneDefinition af arbejdsmiljøArbejdsmiljøet er de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som et menneske bliver udsat for underudførelse af arbejdet. Endvidere er arbejdsmiljø den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen, somkan bidrage til det enkelte menneskes sikkerhed på kort sigt samt til menneskets fysiske og psykiskesundhed på længere sigt.Arbejdsmiljøpolitikken er gældende for alle arbejdspladser i kommunen og for alle aktiviteter, der udføres afeller for kommunen.Medarbejderne er Vordingborg Kommunes vigtigste ressource.Arbejdsmiljøpolitikken tager udgangspunkt i de fem centrale værdier – dialog, respekt, synlighed, udvikling ogdynamik.Arbejdsmiljøpolitikken indgår som delpolitik i Vordingborg Kommunes personalepolitik. Alle arbejdspladsernevil leve op til kravene om en arbejdsmiljøcertificering i 2009 og der vil være en særlig fokus på det psykiskearbejdsmiljø indtil 2010.Når der i det følgende står arbejdspladsen, menes der virksomheder/stabe/fagsekretariater.Arbejdsmiljøpolitikken har sit udgangspunkt i arbejdsmiljøloven.2012-05 Personalehåndbog Side 52 af 69


Opgavefordelingen mellem hovedudvalg, områdeudvalg og lokaludvalg er beskrevet i MED-aftalen § 9 samtbilag 2.ArbejdsmiljøpolitikkenFormålet med Vordingborg Kommunes arbejdsmiljøpolitik er, at alle ansatte oplever Vordingborg Kommunesom en arbejdsplads, hvor der bliver taget hånd om arbejdsmiljøet, og hvor ledelsen og de enkeltemedarbejdere inspireres til at skabe et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der forebyggerarbejdsulykker, nedslidning og dårligt psykisk arbejdsmiljø.Overordnede mål for arbejdsmiljøet er:at kommunens arbejdspladser er sunde, og medarbejderne oplever et godt fysisk og psykiskarbejdsmiljøat der er klarhed om rammer og målsætninger for den enkeltes job og funktioner, ogoverensstemmelse mellem krav og ressourcerat ledelsen udviser respekt for medarbejderne menneskeligt og fagligt og giver respons påopgaveløsningenat antallet af arbejdsulykker, arbejdsbetingede sygdomme og sygefravær betinget af arbejdsmiljøetnedbringes og så vidt muligt undgås ved forebyggelse og en sundhedsfremmende indsatsat arbejdspladserne bliver attraktive og udviklende således, at der kan fastholdes og tiltrækkeskvalificerede medarbejdere.De overordnede mål skal nås ved, at der udføres et systematisk forebyggende arbejdsmiljøarbejde og ved atanvende den til enhver tid bedste viden og indsigt, som er tilgængelig. Forebyggende arbejdsmiljøarbejdeskal være en integreret del af alle aktiviteter og på alle niveauer i kommunen. Arbejdsmiljøarbejdet skalomfatte alle arbejdsmiljømæssige påvirkninger (fysiske, ergonomiske, kemiske, biologiske, ulykker),herunder også i særlig grad de psykiske påvirkninger.ArbejdsskadeanmeldelseDen skadelidte indhenter en arbejdsskadeblanket på kontoret, som herefter udfyldes. Dette gælder også”nærved” hændelser.Blanketten sendes tilbage til kontoret, som anmelder i systemet (ISAP). Anmeldelsen skal foretages senest 9dage efter hændelsen).Herefter afventes arbejdsskadestyrelsens beslutning.Arbejdsmiljøgruppen gennemgår skaden, udfærdiger handleplan og undersøger, hvilke tiltag der kanforebygge lignende hændelser. (Helst inden 3 mdr.)Arbejdsskaden registreres i årsrapporten, der afleveres til kommunens daglige sikkerhedsleder én gangårligt.2012-05 Personalehåndbog Side 53 af 69


Psykisk arbejdsmiljø – uddybningTrivselspolitikIndledningVordingborg Kommune har en trivselspolitik, som erstatter den tidligere stresspolitik, da kommunen gerne vilbevare og udvikle de ansattes gode trivsel og sætte fokus på den mere positive tilgang.DefinitionTrivsel på arbejdspladsen er tilfredshed og balance. Vi trives, når vi oplever tilfredshed, og når der er balancemellem vores ressourcer og de krav, vi bliver stillet over for.Trivsel er den samlede sum af tilfredshed med jobbet + tilfredshed med lokalerne + tilfredshed medkollegerne + tilfredshed med chefen + tilfredshed med privatlivet + tilfredshed med egne præstationer osv.Oplevelsen af trivslen er individuel og handler bl.a. om en persons forventninger til, om han eller hun kanklare en situation eller ej. Trivsel på arbejdspladsen har gode vilkår, når vi grundlæggende har positiveforventninger til, at vi enten selv kan håndtere hverdagens udfordringer, eller at vores kolleger og ledere kanhjælpe os.Fire faktorer, der har indflydelse på dine forventninger• Kontrol: Har jeg passende kontrol over og indflydelse på mine opgaver• Forudsigelighed: Er min arbejdssituation nogenlunde forudsigelig• Opbakning: Får jeg den faglige og sociale opbakning, jeg har brug for?• Retning: Vil tingene lykkes for mig – går det i den rigtige retning?Opmærksomhed på stressrelaterede risikofaktorer samt trivselsfremmende handlinger vil resultere i• Gode arbejdsforhold• Større arbejdsglæde• Mindre fravær• God kvalitet og service for kommunens borgereTrivsel er ikke kun fravær af stress eller sygdom, men handler også om at have en følelse af arbejdsglædeog en fornemmelse af at kunne mestre arbejdsdagens forskellige situationer og opgaver.At forholde sig til trivsel er samtidig at forholde sig til stress.Når stress opstår, er det oftest et signal om, at noget ikke fungerer, og at der er en ubalance mellem krav ogressourcer.Mestring af stress handler om at se mening og mål med arbejdsopgaven samt kunne begribe og håndteresituationen. Det handler om, at kravene hverken må være for høje eller lave. En optimal arbejdsmæssigudfordring øger den enkeltes følelse af mestring, arbejdslyst og trivsel.Stress skal identificeres, forebygges og håndteres på individ, gruppe, ledelses- og organisationsniveau.Brug dine arbejdsmiljørepræsentanter der kan være behjælpelige og sikre et bedre arbejdsmiljø.2012-05 Personalehåndbog Side 54 af 69


Stress- og trivselsvejledere i Vordingborg kommuneStress- og trivselsvejlederne kan hjælpe med:• Individuelle afklarende samtaler med en medarbejder, der udviser tegn på stress• Samtaler med stressramt medarbejder i selve forløbet, og hvor muligheden for at drøfte arbejdet• Samarbejde med den stressramte og arbejdspladsen, så hurtig tilbagevenden kan effektueres• Samtaler med stressramt med henblik på at vende tilbage til arbejdet efter sygeperiode• Formidling af stress- og trivselsvejlederordningen• Oplæg til arbejdspladserne om diverse trivselsrelaterede emnerDen enkelte medarbejder, der måtte have behov for et eller flere af ovennævnte punkter kan kontaktearbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Otto, HR- og Personalestaben, tlf. 55 36 27 82 eller på mailmbri@vordingborg.dk.FremmødepolitikIndledningFremmødepolitikken er en del af Vordingborg Kommunes samlede personalepolitik.Den bygger på de fem centrale værdier, som i første halvdel af 2006 blev detaljeret beskrevet af MT-HSU i"Personalepolitisk værdigrundlag for Ny Vordingborg Kommune":DIALOG - RESPEKT - SYNLIGHED - UDVIKLING - DYNAMIKDerudover er et styrende princip forebyggelse. Vi skal handle før problemerne opstår, frem for først atreagere, når det er for sent. Vi skal være på forkant i erkendelse af de menneskelige og økonomiskeomkostninger, der kan være forbundet med fravær.Vordingborg Kommunes ønsker på en aktiv og værdig måde at støtte den enkelte medarbejder i ensygeperiode eller et sygdomsforløb. Sigtet er personlig støtte, støtte til aktivering under sygdommen samtarbejdsfastholdelse. En aktiv personalepleje i forbindelse med sygdom skal være med til at mindskefraværet.Vi har brug for alle. Derfor tager vi et ansvar for at støtte op om medarbejderen, så vi undgår de sociale ogmenneskelige konsekvenser, der kan være forbundet med fravær, herunder risikoen for social isolation ogudstødelse fra arbejdsmarkedet. Derudover har Vordingborg Kommune, som arbejdsgiver, et socialt ansvarfor at undgå udstødelse fra arbejdsmarkedet.Lederen skal være opmærksom på, at fravær påvirker hele arbejdspladsen, og at det i værste fald kanbetyde et tab af kompetence/erfaring.Bevaring af tilknytningen til arbejdspladsen er dermed en fælles interesse.Den opfølgning Vordingborg Kommune påtager sig i forhold til fravær, handler ikke om kontrol.Udgangspunktet er tværtimod, at medarbejderne er vores vigtigste ressource.2012-05 Personalehåndbog Side 55 af 69


MålFormålet med fremmødepolitikken er:- At støtte op om og fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen og minimere risikoen forudstødelse fra arbejdsmarkedet.- At forebygge og undgå arbejdsbetinget sygdom på arbejdspladser i Vordingborg Kommune.- At give mulighed for gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen og individuelle aftaler.- At minimere det samlede antal sygefraværsdage blandt kommunens ansatte.- At etablere klare aftaler for, hvem der har ansvaret for at gøre hvad i forhold til sygefravær, og hvornårdet skal gøres.RygepolitikDet må prioriteres højt, at børn vokser op under de sundest mulige vilkår for herigennem at forebygge seneresygdomme. Forskningsresultater dokumenterer endvidere, at passiv rygning er særdeles farligt, samt at der imiljøer, hvor der bliver røget, forefindes skadelige partikler.Nedenstående hentet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside:>>Derfor er passiv rygning farligt.Tobaksrøg er en blanding af 4000 forskellige kemiske stoffer. Mange af dem er sundhedsskadelige: 200 afdem er giftige og 40-50 af dem – fx arsenik, benzen og formaldehyd – er kræftfremkaldende.Den røg, som passive rygere indånder, har endda en mere giftig sammensætning end den røg, som rygerneinhalerer. Det skyldes primært, at røgen fra selve gløden - sidestrømsrøgen - er resultat af en forbrændingved en lavere temperatur – men også at denne røg ikke er blevet filtreret ved at gå gennem cigaretten og eteventuelt filter.Passiv rygning udgør en trussel for dit helbred!Ikke-rygere, der udsættes for tobaksforurenet luft, risikerer at få mange af de samme sygdomme, som rygerefår. Det drejer sig om kræft, hjertesygdom og luftvejslidelser.Selv om risikoen er betydeligt mindre end for aktive rygere, kan man på grund af de mangekræftfremkaldende stoffer i røgen ikke tale om et mindste niveau for udsættelse, der er helt uden risiko.Hvem har særlig risiko?Børn og mennesker med visse kroniske sygdomme er særligt sårbare overfor tobaksforurenet luft.2012-05 Personalehåndbog Side 56 af 69


Har du astma eller kronisk bronkitis kan dine symptomer forværres, hvis du udsættes for passiv rygning. Hvisdu har en hjertesygdom eller problemer med åndedrættet, har du en særlig risiko. Selv kortvarig udsættelsefor passiv rygning kan udløse anfald. Er du gravid, bør du være forsigtig, da passiv rygning sandsynligvis kanskade dit ufødte barn.Især mindre børn under 4 år er sårbare overfor tobaksrøg. De har også sværere ved at protestere imod ogundgå tobaksforurenet luft. Nyfødte har større risiko for vuggedød, hvis de udsættes for passiv rygning.Tobaksforurenet luft gør ofte mindre børn syge, de er oftere indlagt på sygehus, og de har større risiko for atfå problemer med helbredet senere i livet, hvis de har været udsat for røg i hjemmet. De kan fx få bronkitis,lungebetændelse og andre alvorlige lungesygdomme. De har oftere mellemørebetændelse og de har størrerisiko for at udvikle astma, - og dem, der har astma, får mere alvorlige og hyppige anfald.


Det skal, så vidt det er muligt, være gode danske råvarer efter årstiden – og meget gerne økologiske.(Dette valg er op til den enkelte dagplejer.)Mælk og vand gives til alle måltider og vand tilbydes naturligvis flere gange i løbet af dagen.Søde drikke, slik, kager og lignende bør kun tilbydes ved fødselsdage og højtider. Anvend helst reneprodukter så som popcorn, hjemmebag, friske eller tørrede frugter.Et mellemmåltid bør – ud over frugt eller grønt – også indeholde brød, gerne med smør eller pålæg,samt drikkelse. Eftermiddagsmaden er især vigtig, da der kan være lang tid til aftensmad, hvis barnetbliver hentet sent.Det er vigtigt, at maden varieres. Kun på den måde får børnene deres behov for forskelligenæringsstoffer dækket.Mange børn er kræsne! Børns umiddelbare ønsker skal ikke diktere menuen. Børn kender ikkeverden og skal have vist den for at udvide deres smagsløg. Ofte skal maden endda smages fleregange, før den falder i god jord.Husk altid at vaske hænder inden der spises! Der henvises i øvrigt til Dagplejens kostpjece fra 2009.Diæt, allergi og vegetarkostHvis barnet skal have speciel kost, som falder ud over de almindeligefødevarer, skal forældrene selv medbringe maden.Dagplejeren skal tage hensyn til fremmede kulturer og religionersåledes, at det mad, som tilbydes, ikke strider mod forskrifterne.Et måltid skal være en god oplevelseMåltidets atmosfære er af stor betydning for børns sociale og psykologiske udvikling. Et måltid handler ikkekun om at spise mad og blive mæt. Det handler i høj grad om at være sammen om noget og have det rartmed hinanden.Både under måltidet og i madlavningen er der meget at snakke om, som kan udvikle barnets sprog ogbegrebsverden. Indkøb, tilberedning, borddækning, oprydning og hygiejne er processer, der hører med tilmåltidet. Derfor er det en god idé at inddrage børnene aktivt i det hele.Børn skal opleve det at spise som noget rart – noget man har lyst til. Derfor er det vigtigt at skabe en godstemning omkring bordet. Således kan vi i dagplejen forhåbentlig være medvirkende til en positiv udvikling afbarnets sundhed, glæde, trivsel og selvværd i bredere forstand, som jo vil præge børnene resten af deres liv.Gode ideerHæng eventuelt en lille tavle op i gangen hvor I hver dag kan skrive, hvad børnene har fået at spise. På denmåde kan de forældre, som ønsker at vide det, lige tjekke tavlen, i stedet for at dagplejeren skal stå ogremse op hver eneste dag.For at motivere børnene til at spise er det en god idé at snakke om, hvor maden kommer fra (mælken frakoen osv.) og hvad den er lavet af.2012-05 Personalehåndbog Side 58 af 69


Så purløg og karse etc. sammen med børnene.Indled gerne måltidet med et fast ritual, f.eks. en sang.Dårlige ideerBørn under et år må ikke få honning. Rosiner max. 50 g pr. uge.Sukkerholdige kiks, så som Mariekiks og Digestives, har et stort sukkerindhold og bør ikke høre til de fastemellemmåltider.Pølsepålæg, så som rød salami og lyserød kødpølse, bør ikke være en del af børnenes kost, da disseindeholder alt for mange tilsætningsstoffer og alt for meget fedt.Husk på at kun hårdkogte æg er 100% salmonella fri, brug derfor pasteuriseret æg i æggekager, omeletterog lignende.Endvidere vil vi gerne henvise til pjecen ”Barnets mad og måltider”, som giver de overordnede retningslinjerfor, hvad barnet må få og hvornår.Du skal afholde alle udgifter til den almindelige daglige forplejning.Mobbe/chikane-politik for Dagplejen Vordingborg KommuneIndledning og målsætningI Vordingborg Kommune har alle ansatte krav på at blive behandlet med respekt og værdighed i et miljø, hvormobning og chikane ikke foregår.Mobning og chikane er helt uacceptabelt og det er ledelsens ansvar at gribe ind over for mobning og chikane.Omgangstonen og adfærden blandt medarbejderne på kommunens arbejdspladser skal være såhensigtsmæssig, at ingen bliver udsat for mobning og chikane.Målsætningen:• Have en fælles holdning til at mobning og chikane er uacceptabelt.• Skabe en fælles holdning til omgangstonen og adfærden på arbejdspladsen.• Skabe et trygt og godt arbejdsmiljø.• Stoppe mobning og chikane.DefinitionMobning og chikane er udtryk for uacceptabel adfærd fra en eller flere personer og kan antage mangeformer, hvoraf nogle er lettere at udpege end andre. Mobning og chikane finder sted, når en eller fleremedarbejdere eller ledere gentagne gange og bevidst udsættes for krænkelser, trusler og/eller ydmygelser iarbejdsrelaterede sammenhænge. Ofrets oplevelse af handlingen er afgørende. En handling kan derfor godtvære mobning eller chikane, selvom den der krænker, ikke har haft bevidst ønske om at krænke.Seksuel chikane er en form for mobning, hvor den krænkende handling hovedsageligt har seksuel karakter.Der findes ikke nogen objektiv fastlagt grænse mellem acceptabel omgang mellem mennesker på2012-05 Personalehåndbog Side 59 af 69


arbejdspladsen og seksuel chikane. Opfattelsen er ofte forskellig fra person til person og fra arbejdsplads tilarbejdsplads.Typiske eksempler på kollega-mobning:Bagtalelse eller bagvaskelse og sladderOmtaler offeret eller hendes/hans familie nedsættende og spreder forudfattede meninger eller rygter. Ofteusandheder eller løgne.NedgørelseNedgør offeret eller dennes arbejdsindsats i grove vendinger, typisk når andre er til stede.Manglende tillidGiver udtryk for manglende tillid til, at offeret kan gøre noget som helst rigtigt.Groft sprogbrugEr grov i munden, både i valg af ord og toneleje.Fejlagtig informationTilbageholder vigtig information eller giver fejlagtig information i spørgsmål, som har betydning for offeretsarbejdsopgaver.SabotageSaboterer offerets arbejde eller gør det vanskeligt.ForfølgelseTruer fysisk eller psykisk. Kommer med hadefulde bemærkninger eller laver telefon- og brevterror.Typiske eksempler på sexchikaneKys, berøringer på bryst og i skridtet. Klap bagi og berøringer af ryg og lænd.Opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder, seksuelt præget telefonterror eller uvelkomneforespørgsler om seksuelle emner.Andre krænkende handlinger som f.eks. at vise pornografiske billeder.Reaktioner og gode rådAt blive udsat for mobning og chikane kan skade helbredet både fysisk og psykisk. Reaktionerne erindividuelle og kan antage forskellige former. Blandt de mest hyppige psykiske følgevirkninger er depression,angst, nervøsitet, koncentrationsbesvær og manglende selvværd. De fysiske reaktioner kan væresøvnløshed, hovedpine, mavesmerter, kvalme, hjertebanken, spiseproblemer m.m.Hvis du bliver mobbetHvis du selv bliver udsat for mobning fra kolleger, så husk at du som hovedregel er helt uden skyld iovergrebene mod dig. Det er imidlertid vigtigt, at du selv gør noget for at stoppe mobningen, inden dennedbryder din selvtillid.Du kan forsøge at tale med dine kolleger, din pædagog/leder, arbejdsmiljørepræsentant eller dintillidsrepræsentant. Hvis det ikke hjælper, kan du henvende dig hos din fagforening eller Arbejdstilsynet.Hvis du overværer mobning2012-05 Personalehåndbog Side 60 af 69


Hvis du er en af dem der overværer, at en af dine kolleger bliver mobbet på arbejdspladsen, skal du vide, atmobning kan ødelægge et menneskes liv fuldstændigt.Du har imidlertid mulighed for selv at gøre noget. Først og fremmest kan du støtte hende eller ham, der blivermobbet. Dels ved at vise din sympati og medfølelse og dels ved at forsøge at standse mobningen.Hvad kan du selv gøre:• Accepter ikke mobning og chikane• Sæt klare grænserRespekter hvis din kollega siger fra over for dine handlinger. Også selv om du selv synes, at de er uskyldige.Snak med kolleger om hvad I opfatter som mobning og chikane og hvordan vi kan hjælpe og støtte hinanden.Husk:At mennesker reagerer forskelligt. Det, der forekommer som godmodigt drilleri, kan godtopfattes som grov mobning af modparten.At det er dit og alles ansvar at sige nej til at deltage i mobning og chikane, samt støtte offeretog prøve at stoppe mobningen.Procedure ved mobning og chikane• Den mobbede forsøger at få en dialog i gang med mobberen/mobberne.• Hvis det ikke lykkedes: Den mobbede kontakter nærmeste pædagog/leder eller AMG/TR.• Ledelse/pædagog sørger for at tilbyde krisehjælp i henhold til kommunens samarbejde med FALCKHealthcare.• Ledelse/pædagog sørg for at kontaktpersonen på tilkaldelisten kontakter den mobbede, hvis detønskes.• Gennem dialog mellem de implicerede parter forsøges problemet løst.• Senest en måned efter hændelsen sørger ledelsen for personlig opfølgning i forhold til den mobbede.• Kontaktpersonen på tilkaldelisten holder tæt kontakt til den mobbede, hvis det ønskes.• Arbejdsmiljøgruppen underrettes af ledelsen.• Arbejdsmiljøgruppen gennemgår hændelsen på næstkommende møde.• Der opfordres til, at vi taler om mobning og chikane og hvordan vi håndterer situationerne. Det ergruppernes eget ansvar at få talt om det i hverdagen.Hvis du vil vide mere:http://www.etsundtarbejdsliv.dk/http://www.stopmobning.dk/http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Din_arbejdsplads/Daginstitution.aspxhttp://www.at.dk/2012-05 Personalehåndbog Side 61 af 69


Udarbejdet af arbejdsmiljøgruppen den 4. marts 2011Godkendt på MED-Udvalgsmødet den 28. april 2011Sorg/krisepolitik for Dagplejen Vordingborg KommuneIndledning og målsætningI Vordingborg Kommune er det vigtigt at sikre et trygt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk for allemedarbejdere og ledere.Målsætningen:• Have en fælles forståelse for hvad vi gør, når der opstår ulykker eller andre voldsomme hændelsersom kræver sorg/krisehjælp.• Sikre et højt niveau af tryghed og trivsel på arbejdspladsen.• Sikre de berørte medarbejdere får den fornødne krisehjælp.DefinitionEn krise kan opstå, når der opstår pludselige ændringer i et menneskes liv. Den kan opstå ved en reel trusselpå ens liv, eller trusler på nærstående personer. I situationer hvor ens liv, eller nærstående personer var tætpå at slutte, som ved ulykker eller i forestillinger af, hvad der kunne være sket, hvis man var tæt på en ulykke.Sorg kan opstå, som en reaktion på tab, af barn/børn, partner eller andre nærstående person/personer. Detendegyldige tab sker ved dødsfald, men det drejer sig også om skilsmisse og i det hele taget tabet af enkontakt eller en evne.Sorgens faser er i høj grad kulturbestemt, og gennemlevelsen kan følge et mønster, som oftest består af 1.erkendelse af tabet, 2. forløsning af følelser, 3. udvikling af nye handlemuligheder og 4. en genoplevelse affølelserne i en mere realistisk form. Det er forskelligt fra person til person, hvor lang tid det tager at kommeigennem faserne, men det er vigtigt for den berørte person at komme igennem alle faser.Eksempler på sorg og krise situationer• Familiemedlems alvorlige sygdom, ulykke eller død• Egen alvorlig sygdom, ulykke eller voldsom oplevelse• Kollegas alvorlige sygdom, ulykke eller død• Dagplejebarns eller dennes nære families alvorlige sygdom, ulykke eller død• Vold/trusler om vold• Skilsmisse• Afskedigelse• Økonomi• Brand, indbrud2012-05 Personalehåndbog Side 62 af 69


Reaktioner og gode rådSociale og psykiske reaktioner kan være:Frygt, vrede, angst, apati, lammelse, søvnproblemer, isolation, nærtagenhed, koncentrationsbesvær,rastløshed, skyldfølelse, følelse af svigt, mangel på selvtillid, voldsomme følelsesudsving.Fysiske reaktioner kan være:Panik, Hovedpine, mavesmerter, kvalme, hjertebanken, spiseproblemer, træthed, søvnproblemer.Hvad kan du selv gøre:• Accepter at det er normalt at reagere.• Tag imod den hjælp der tilbydes.• Fortæl hvad du har brug for.• Tal med kolleger, familie og venner om hændelsen.• Bed om hjælp.• Overlad det praktiske til andre.• Skaf kendskab til reaktioner, som kan opleves af voksne, hjælpere eller børn som kommer i kontaktmed sorg og krise.• At du ikke kan bære et andet menneskes sorg, men at du kan hjælpe og støtte til at udtrykke sorgen.• Hav nogen at dele ansvaret med, nogen, du kan søge råd og vejledning hos.Hjælp lige efter hændelsen:• Skab ro og tryghed.• Lyt imødekommende, også selv om det samme bliver sagt igen og igen.• Vis omsorg, det hjælper ofte mere end mange ord.• Lad den berørte medarbejder få afløb for sine følelser, vær lyttende.• Undgå at bagatellisere.• Undgå at kritisere.• Lad ikke den berørte medarbejder være alene.• Hold kontakten, hvis den berørte medarbejder må sygemeldes.Husk:• At mennesker reagerer forskelligt og har forskellige behov for hjælp.• At respektere den berørte medarbejders ønsker af hjælp.2012-05 Personalehåndbog Side 63 af 69


• At den berørte medarbejder ikke skal feje hændelsen ind under gulvtæppet, da det kan give varigeskader.Procedure ved sorg/kriseAlt efter hændelsen vurderes det om der skal ringes 112.• Kontakt 112, få assistance fra ambulance/politi. Ved dødsfald kontakter politiet forældrene.• Kontakt kontoret.• Ledelse/pædagog sørger for at kontakte forældre, familie eller andre relevante personer og holdersig løbende orienteret.• Ledelse/pædagog sørger for at kontaktpersonen på tilkaldelisten kontakter den berørte medarbejder.• Ledelse/pædagog sørger for at tilbyde krisehjælp i henhold til kommunens samarbejde med FALCKHealthcare.• Ledelse/pædagog sørger for at der kommer nogle ud til den berørte person og at børnene ringeshjem.• Arbejdsmiljøgruppen underrettes af ledelsen.• Arbejdsmiljøgruppen gennemgår og registrerer hændelsen hurtigst muligt og foranstalterhandlingsplan i samarbejde med den berørte person.• Den berørte person udfylder evt. arbejdsskadeanmeldelse evt. i samarbejde med ledelse, pædagog,AMR eller en anden efter ønske. Ledelsen sørger for at anmelde hændelsen til Arbejdstilsynet ogevt. forsikringen.• Senest en måned efter hændelsen sørger ledelsen for personlig opfølgning i forhold til den berørteperson.• Ledelse/pædagog sørger for at informere alle relevante medarbejdere i samarbejde med den berørteperson.• Kontaktpersonen på tilkaldelisten holder tæt kontakt til den berørte person.• Der opfordres til, at vi taler om sorg/krise situationer og hvordan vi håndterer situationerne. Det ergruppernes eget ansvar at få talt om det i hverdagen.Hvis du vil vide mere:http://www.brs.dk/laereboeger/psykiskfoerstehjaelp/index.htmhttp://www.netdoktor.dk/tema/sorg_krise/index.shtmlhttp://www.arbejdsmiljoviden.dk/Udarbejdet af arbejdsmiljøgruppen den 3. april 2011Godkendt på MED-Udvalgsmødet den 28. april 20112012-05 Personalehåndbog Side 64 af 69


Voldspolitik for Dagplejen Vordingborg KommuneIndledning og målsætningI Vordingborg Kommune er det vigtigt at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk for allemedarbejdere og ledere. Voldspolitikken indbefatter både ansatte, som direkte bliver udsat for vold, ogansatte der ervidne til sådanne overgreb. Det er ledelsens ansvar at gribe ind over for vold og trusler om vold.En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdetmed at forebygge vold og trusler om vold. Det er vigtigt at håndtere vold og trusler om vold på en måde, såden enkelte ikke har oplevelsen af at stå alene med ansvaret. Det er væsentligt at yde hjælp hurtigst muligtfor at undgå længerevarende sygefravær og alvorlige konsekvenser.I Dagplejen kan der være risiko for, at medarbejdere kommer ud for voldelige hændelser eller bliver truet iforbindelse med udførelse af arbejdet. Dette kan, for den enkelte medarbejder, få langvarige skader i form afbåde fysiske og/eller psykiske problemer. Dagplejeren arbejder alene med ansvaret for op til 5 børn. Her erdet specielt vigtigt, at dagplejeren har kendskab til, hvad der skal gøres, hvis hun/han bliver udsat for voldeller trusler om vold samt hvis en medarbejder bliver udsat for vold eller trusler om vold.Målsætningen:• Have en fælles holdning til at vold og trusler om vold er helt uacceptabelt.• Vold og trusler om vold er et fælles problem, som der altid skal handles på.• Forebygge og mindske vold og trusler om vold på arbejdspladsen.• Sikre et højt niveau af tryghed og trivsel på arbejdspladsen.• Sikre fælles forståelse af og kendskab til hvordan vi håndterer vold og trusler om vold påarbejdspladsen.• Sikre at medarbejderen får den fornødne krisehjælp.DefinitionVold er såvel fysisk som psykisk overlast eller handlinger som den enkelte oplever krænker hans ellerhendes fysiske eller psykiske grænser. Det kan være i form af skub, spark, slag, kast med genstande, spyt,verbale trusler, skæld ud, ydmygelser eller psykisk terror. Begge typer vold kan være rettet direkte mod denansatte eller indirekte, hvor den ansattes familie, venner eller andre nærtstående personer er genstand forvold eller trusler om vold.Reaktioner og gode rådSociale og psykiske reaktioner kan være:Isolation, nærtagenhed, koncentrationsbesvær, rastløshed, skyldfølelse, vrede, angst, følelse af svigt,mangel på selvtillid, voldsomme følelsesudsving.Fysiske reaktioner kan være:2012-05 Personalehåndbog Side 65 af 69


Hovedpine, mavesmerter, kvalme, hjertebanken, spiseproblemer, træthed, søvnproblemer.Hvad kan du selv gøre:• Accepter at det er normalt at reagere.• Tag imod den hjælp der tilbydes.• Fortæl hvad du har brug for.• Tal med kolleger, familie og venner om hændelsen.• Bed om hjælp.• Overlad det praktiske til andre.Hjælp lige efter hændelsen:• Skab ro og tryghed.• Lyt imødekommende, også selv om det samme bliver sagt igen og igen.• Vis omsorg, det hjælper ofte mere end mange ord.• Lad den voldsramte få afløb for sine følelser, vær lyttende.• Undgå at bagatellisere.• Undgå at kritisere.• Lad ikke den voldsramte være alene.• Hold kontakten hvis den voldsramte må sygemeldes.Husk:• At mennesker reagerer forskelligt og har forskellige behov for hjælp.• At respektere den voldsramtes ønsker om hjælp.• At den voldsramte ikke skal feje hændelsen ind under gulvtæppet, da det kan give varige skader.Hvad gør jeg hvis situationen opstår:Nedenstående skal ses som vejledende, da det er svært at give præcise råd og vejledninger i de forskelligesituationer, der kan opstå.• Vær opmærksom på modpartens signaler. Gør personen brug af barskt, vredt eller krænkendesprog? Virker personen påvirket, vred eller stresset? Er personens kropssprog truende og anstrengt?• Vær venlig rolig og neutral.• Brug konfliktdæmpende kommunikation. Hav et åbent kropssprog, vær lyttende og konkret, spørgind til problemet, brug jeg-sætninger, tal med rolig stemmeføring, hold dig til problemet, fokuser pånutid og fremtid.• Bak roligt væk fra udøveren.• Undgå hurtige bevægelser.2012-05 Personalehåndbog Side 66 af 69


• Tilkald hjælp, telefonisk eller ved råb.Procedure ved vold eller trusler om vold• Den voldsramte kontakter kontoret.• Ledelse/pædagog sørger for at tilbyde krisehjælp i henhold til kommunens samarbejde med FALCKHealthcare. Det vurderes, om der er akut behov for lægehjælp.• Ledelse/pædagog sørger for, at der kommer nogle ud til den voldsramte.• Ledelse/pædagog sørger for, at kontaktpersonen på tilkaldelisten kontakter den voldsramte.• Arbejdsmiljøgruppen underrettes af ledelsen.• Arbejdsmiljøgruppen gennemgår og registrerer hændelsen hurtigst muligt og foranstalterhandlingsplan i samarbejde med den berørte person.• Ledelse og den voldsramte vurderer om hændelsen skal anmeldes til politiet ifølge straffelovensbestemmelser.• Den voldsramte udfylder arbejdsskadeanmeldelse evt. i samarbejde med ledelse, pædagog, AMReller en anden efter ønske.• Ledelsen sørger for at anmelde hændelsen til Arbejdstilsynet og evt. forsikringen.• Senest en måned efter hændelsen sørger ledelsen for personlig opfølgning i forhold til denvoldsramte.• Ledelse/pædagog sørger for at informere alle relevante medarbejdere i samarbejde med denvoldsramte.• Kontaktpersonen på tilkaldelisten holder tæt kontakt til den voldsramte.• Der opfordres til, at vi taler om vold eller trusler om vold og hvordan vi håndterer situationerne. Det ergruppernes eget ansvar at få talt om det i hverdagen.Hvis du vil vide mere:http://www.vold-som-udtryksform.dk/http://www.at.dk/http://www.arbejdsmiljoviden.dk/http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Din_arbejdsplads/Daginstitution.aspxhttp://www.brs.dk/laereboeger/psykiskfoerstehjaelp/index.htmUdarbejdet af arbejdsmiljøgruppen den 3. april 2011Godkendt på MED-Udvalgsmødet den 28. april 2011SundhedspolitikIndledning2012-05 Personalehåndbog Side 67 af 69


Sundhedspolitikken er gældende for alle ansatte i Vordingborg kommune og indtænkes i alle aktiviteter, derer i kommunen.Sundhedspolitikken indgår som delpolitik i Vordingborg kommunens personalepolitik.Det er Vordingborg kommunes holdning, at såvel ledere som medarbejdere har et fælles ansvar for at gøreopmærksom på problemstillinger eller forhold, der påvirker den enkeltes trivsel og sundhed.Det er ligeledes vigtigt, at den enkelte tager ansvar for sig egen sundhed.Et godt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø er helt afgørende for den enkeltes sundhed hvor bådearbejdsmiljø-, uddannelses- og sundhedspolitikken betragtes som en vigtig del af kommunenspersonalepolitik.Når der i det følgende står arbejdspladsen, menes der virksomheder/ stabe-/ fagsekretariater.Politik• Formålet med Vordingborg kommunes sundhedspolitik er, at alle ansatte oplever Vordingborgkommune som en arbejdsplads med fokus på sund livsstil både i og udenfor arbejdstiden.• Overordnede mål for sundheden er:• At vi er en arbejdsplads, der prioriterer sundhed, og hvor vi forholder os til de fire hjørnestene – Kost,Rygning, Alkohol/euforiserende stoffer og Motion og i den kommende periode med særlig fokus påKost og Motion• At vi, som konsekvens af vores politik, praksis og image på sundhedsområdet, er en attraktivarbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde velkvalificerede og kompetente ansatte, og at viderigennem kan sikre og udvikle effektiviteten og kvaliteten i den service vi leverer til borgerne.• At vores indsats på sundhedsområdet er med til at øge de ansattes livskvalitet og trivselOrdninger/aftalerForsikringerArbejdsskadeforsikringDagplejen er forsikret i henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven i henhold til skader, der måtte ske iforbindelse med arbejdets udførelse herunder inkluderet brilleskader og tandskader forvoldt under arbejdet.Kommunen er selvforsikret, hvilket betyder, at arbejdsulykker behandles af kommunen i henhold tilArbejdsskadeforsikringsloven og i samarbejde med Arbejdsskadestyrelsen.Skade på ting tilhørende dagplejerenDen eventuelle skade, der måtte ske på ting tilhørende dagplejeren, er der ingen dækning for blandtkommunens forsikringer.2012-05 Personalehåndbog Side 68 af 69


I dagplejen er forældrenes tilsynspligt overtaget af dagplejeren i det tidsrum, børnene opholder sig idagplejehjemmet.Ved uheld af forsikringsmæssig art kontaktes dagplejekontoret.BørneulykkesforsikringVordingborg Kommune har ingen Kollektiv Børneulykkesforsikring fra 2011.Ved skader på briller, hvor et barn har været den skadevoldende, har vi en selvrisiko på5.000 kr. Skaden skal anmeldes som arbejdsskade, der tages herefter stilling til evt.erstatning.Tandskade dagplejers tænder, hvor barn er den skadevoldende, skal skaden anmeldessom arbejdsskade. Der tages herefter stilling til evt. erstatning. Selvrisiko på 5.000 kr.PenSam – Kritisk sygdomVed kritisk sygdom, hvor der diagnosticeres i henhold til gældende regelsæt i PenSam, kan der ydes et beløbpå kr. 100.000. Du skal kontakte PenSam for nærmere information.RenovationDagplejen betaler for tømning hver 14. dag ud over den almindelige 14-dages tømning, som dagplejer selvbetaler. Dvs. renovation bliver afhentet 1 gang om ugen. Beholderens størrelse er 190 ltr.For stordagpleje er beholderens størrelse 240 ltr.Det er frivilligt, om man vil have en anden størrelse beholder, men Dagplejen betaler kun som beskrevet.BiblioteketDagplejen har en speciel låneaftale med biblioteket samt andre fordele.Når du henvender dig på biblioteket, skal du huske at oplyse, at du er ansat som dagplejer.2012-05 Personalehåndbog Side 69 af 69

More magazines by this user
Similar magazines