Postliste august 2008 - Struer kommune

wss.struer.dk

Postliste august 2008 - Struer kommune

Side 1 af 2Postliste for Struer KommuneRegistreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender28-08-200827-08-200826-08-200821-08-200821-08-200821-08-200821-08-200821-08-200819-08-200818-08-200818-08-200818-08-200815-08-200813-08-200812-08-200811-08-200811-08-200811-08-200810-08-200813.02.03-S29-5-08Livbjerggård Strands Vandværk A.m.b.a. sender forslagtil takstblad for 2009 til godkendelse06.02.25-G01-1-05Varsel om møde i Kanaludvalget09.05.00-G01-2-07Referat af embedsmandsgruppens møde den 12.august 200801.03.03-P19-6-08VS: Vedr Præstevej 709.17.15-P19-1-08VS: Vedr Præstevej 701.13.25-2-08Anmeldelse af 15 års genopdyrkningsret - Torpvej 624.00.00-Ø40-3-08Ansøgning fra Nordvestjysk Erhvervsråd om tilskud for200906.02.25-G01-1-05VS: Slæbested Kilen82.07.00-Ø40-11-08Ansøgning modtaget den 19. august 200809.00.00-A08-1-07mødereferat 201.04.00-G01-79-08Birkevej 2 - forespørgsel om mulighed for udstykning tilselvstændig bebyggelse01.05.15-P21-1-07Afslag vedrørende klage over afslag efternaturbeskyttelseslovens § 15 til lovliggørelse af nyereopsat del af hegn64-1-04Bremdal Borger- og Grundejerforening gør opmærksompå mangler på bykort i vejviser01.04.00-G01-78-08EDC Hurup Thy spørg om mulighed for udstykning afselvstændig grund fra Fyrrevej 1501.03.03-P19-6-08Vedr Præstevej 701.02.20-P15-2-08Anders Kirkegaard og Lars Kirkegaard Kortbæk sendertilkendegivelse af interesse i deltagelse i placering afvindmøller på Sir Østergårds jorde13.02.02-K08-54-07Birthe Søgård sender erklæring om sløjfning af boring,Dalbyvej 107.00.00-G01-24-08Jens Rølle sender anmeldelsesskema for bygge- oganlægsaffald, Bettevej 301.02.20-P15-2-08Askov Overgaard sender en kommentar til et indlæg fraMorsø Kommune vedr. opstilling af vindmøller påThyholmSagen behandles ifølgende afdelingNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenSekretariatetNatur- ogMiljøafdelingenSekretariatetNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift ogAnlægPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingen05-08-2008 05.13.00-G01-4-07Henvendelser Vejrum Borger- og GymnastikforeningTeknisk Drift ogfile://T:\ESDH\Postlister 2008\august\Output1.htm29-08-2008


Side 2 af 203-08-2008vedr. frakørsel Svinget-Kronborgdige oghastighedssænkning Svinget-Sportsvej20.03.02-Ø40-1-07Henvendelse af 3. august 2008 fra Struer GardenAnlægSekretariatetfile://T:\ESDH\Postlister 2008\august\Output1.htm29-08-2008

More magazines by this user
Similar magazines