11.07.2015 Views

Det er bare gas - ATV - Jord og Grundvand

Det er bare gas - ATV - Jord og Grundvand

Det er bare gas - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong>– und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra etbebygget jorddeponiStella Agg<strong>er</strong> <strong>og</strong> Tommy Nielsen,Region Sjælland<strong>ATV</strong> Vint<strong>er</strong>møde 9. marts 2011


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiSaxkjøbing Sukk<strong>er</strong>fabrik ca. 1934


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponi19672010


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiHistorien bag jorddeponietSaxkjøbing Sukk<strong>er</strong>fabrik (1910-2001)• <strong>Jord</strong>deponiet har været i drift fra starten 1950’<strong>er</strong>ne til slutningen af1960’<strong>er</strong>ne• Vask af ro<strong>er</strong> giv<strong>er</strong> 10%-15% jord• Op til 250 kg olieprodukt tilsættes dagligt til vand <strong>og</strong> sediment<strong>er</strong> i p<strong>er</strong>iodenca. 1958-1968• I alt bortskaffes ca. 80.000 t jord årligt fra sukk<strong>er</strong>fabrikken til jorddeponiet• <strong>Jord</strong>mængden i jorddeponiet svar<strong>er</strong> til et års kapacitet for ov<strong>er</strong>skudsjord


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiSpuling af sukk<strong>er</strong>ro<strong>er</strong> med vandkanon<strong>er</strong>


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiMulig metandannelse – <strong>og</strong> risiko for eksplosion?• Fokus rettes mod muligheden for <strong>gas</strong>udvikling i jorddeponiet• <strong>Jord</strong>/sediment fra roevask har højt organisk indhold• Metan (CH4) udvikles ved omdannelse af organisk stof i iltfrit miljø• Ren deponi<strong>gas</strong> består af ca. 65% CH4 <strong>og</strong> 35% CO2Parametre Metan (CH 4 ) Kuldioxid (CO 2 ) Ilt (O 2 )Atmosfærisk luft ingen 0,03 % 20,9 %Ren deponi<strong>gas</strong> (typiske værdi<strong>er</strong>) 63,8 % 33,6 % 0,16 %Typiske baggrundsniveau<strong>er</strong> i jordluft Spor 0,1-2 % 13 %


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiPoreluftund<strong>er</strong>søgelse af tidlig<strong>er</strong>e åløb


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiPoreluftund<strong>er</strong>søgelse af tidlig<strong>er</strong>e åløb• 20 måling<strong>er</strong> fra nedbankede spyd i det tidlig<strong>er</strong>e åløb• Måling<strong>er</strong> foretages ca. 1 m u.t. - høj grundvandsstand• Hovedparten af måling<strong>er</strong>ne vis<strong>er</strong> indhold af deponi<strong>gas</strong> i vari<strong>er</strong>ende mængde• Produktionen af deponi<strong>gas</strong> vurd<strong>er</strong>es til at være begrænset• Måling<strong>er</strong>ne i 6 spyd vis<strong>er</strong> CH4 > 5 % - h<strong>er</strong>af 1 måling med ren deponi<strong>gas</strong>• Indholdet af CH4 i 5 måling<strong>er</strong> kan give eksplosive blanding<strong>er</strong>


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiIndledende poreluftund<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> ved de 4 bolig<strong>er</strong>


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiIndledende poreluftund<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> ved de 4 bolig<strong>er</strong>• Und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> rettes nu mod det bebyggede område på nr. 2, nr. 3,nr. 5 <strong>og</strong> nr. 9.• D<strong>er</strong> udføres i alt 20 <strong>gas</strong>måling<strong>er</strong> fra nedbankede spyd – 5 måling<strong>er</strong>på hv<strong>er</strong> bolig• Måling<strong>er</strong>ne foretages i 0,6-0,7 m u.t på grund af højgrundvandsstandCH4 CO2 O2Nr. 2 0% - 4,5% 0,8% - 33,4% 1,2% - 18,4%Nr. 3 0% - 8,2% 0,6% - 6,4% 3,2% - 18,8%Nr. 5 0% 0,9% - 7,0% 14,0% - 18,5%Nr. 9 0% - 7,2% 0,1% - 31,6% 2,6% - 19,4%• Vurd<strong>er</strong>ing – ingen risiko for bolig<strong>er</strong>ne som følge af <strong>gas</strong>påvirkning


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiUdsigt fra Nr. 9


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiPlac<strong>er</strong>ing af Nr. 9 på jordeponiet


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiPrøvetagning på Nr. 9


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponi1 års und<strong>er</strong>søgelse ved Nr. 9• Etabl<strong>er</strong>ing af 4 filt<strong>er</strong>satte boring<strong>er</strong> til 5 m u.t.• D<strong>er</strong> høres boblende <strong>og</strong> sydende lyde fra 2 af de 4 boring<strong>er</strong>• 2 målepunkt<strong>er</strong> for poreluft und<strong>er</strong> gulv 0,3 m u.t.


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiMetan und<strong>er</strong> gulv i Nr. 9• Ved måling und<strong>er</strong> gulv konstat<strong>er</strong>es: 27% CH421% CO25,8% O2• Alle 4 filt<strong>er</strong>satte boring<strong>er</strong> indeholdt deponi<strong>gas</strong> (12% - 67% CH4)(3,6% - 26% CO2)• Resultat<strong>er</strong>ne medførte at d<strong>er</strong> blev sat <strong>gas</strong>alarm<strong>er</strong> op i boligen• Og igangsat afværgeforanstaltning<strong>er</strong>


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiAfværgeforanstaltning<strong>er</strong> på Nr. 9


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiPlac<strong>er</strong>ing af Nr. 3 <strong>og</strong> Nr. 5


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponi1 års und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> på Nr. 3 <strong>og</strong> Nr. 5


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponi1 års und<strong>er</strong>søgelse ved Nr. 3 <strong>og</strong> Nr. 5• Udførelse af 8 boring<strong>er</strong> til ca. 4 m u.t. – B1 <strong>og</strong> B5 filt<strong>er</strong>sættes• D<strong>er</strong> registr<strong>er</strong>es jord med højt organisk indhold i alle boring<strong>er</strong>• CH4-måling<strong>er</strong>ne vis<strong>er</strong> ved to prøvetagningsrund<strong>er</strong> for B1 (0%-2%) <strong>og</strong> B5(0,9-3,5%)• Nedbankning af 6 poreluftspyd til ca. 1 m u.t. omkring de to bolig<strong>er</strong>• D<strong>er</strong> måles ingen metan - <strong>og</strong> CO2 ligg<strong>er</strong> på 0,4%-2,5%


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiVid<strong>er</strong>egående und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> - nordlige område


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiVid<strong>er</strong>egående und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> - nordlige område• Hv<strong>er</strong>t hus und<strong>er</strong>søges 2 sted<strong>er</strong> med målesond<strong>er</strong> ind gennem fundamentet• Måling<strong>er</strong>ne foretages i det kapillærbrydende lag• Hv<strong>er</strong> ejendom und<strong>er</strong>søges med 4 poreluftspyd nær fundament• Poreluftmåling<strong>er</strong>ne <strong>er</strong> foretaget ca. 1 m u.t.• Filt<strong>er</strong>satte boring<strong>er</strong> B1,B5 <strong>og</strong> TB1 und<strong>er</strong>søges igen for <strong>gas</strong>


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiStort indhold af CH4 på Nr. 5Resultat<strong>er</strong>:• På Nr. 2 <strong>og</strong> Nr. 3 vis<strong>er</strong> poreluft <strong>og</strong> måling und<strong>er</strong> gulv 0% CH4– CO2 niveau <strong>er</strong> som tidlig<strong>er</strong>e (0%- 12%)• På Nr. 5 konstat<strong>er</strong>es næsten ren deponi<strong>gas</strong> und<strong>er</strong> gulv ved de 4 prøv<strong>er</strong>und<strong>er</strong>• Ov<strong>er</strong> en p<strong>er</strong>iode på 17 dage blev d<strong>er</strong> konstat<strong>er</strong>es 61,2% - 69,8% CH4 und<strong>er</strong> gulv• Kun en enkelt nærliggende poreluftmåling vis<strong>er</strong> indhold af metan (1,1%-11,2%)• Helt lokale forhold <strong>er</strong> afgørende for påvirkningen med <strong>gas</strong>• D<strong>er</strong> <strong>er</strong> intet d<strong>er</strong> tyd<strong>er</strong> på en transport af <strong>gas</strong> fra Nr. 9 til Nr. 5• Afværgeforanstaltning<strong>er</strong> gennemføres eft<strong>er</strong> planen i 2011


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiOv<strong>er</strong>tryk i filt<strong>er</strong>satte boring<strong>er</strong>• Måling<strong>er</strong> i 2 filt<strong>er</strong>satte boring<strong>er</strong> vis<strong>er</strong> diff<strong>er</strong>enstryk på > 2500 Pa• Prøvepumpning på boring B5 viste kun en <strong>gas</strong>dannelse på ca. 0,5 m3/t


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiKonklusion<strong>er</strong>• En ny type deponi<strong>er</strong> med store mængd<strong>er</strong> jord <strong>og</strong> højt indhold af organisk mat<strong>er</strong>iale kan give problem<strong>er</strong>i forhold til deponi<strong>gas</strong>• Denne type deponi<strong>er</strong> kombin<strong>er</strong>et med høj grundvandsstand kan skabe høje metan <strong>og</strong>kuldioxidkoncentration<strong>er</strong>• Inden for få met<strong>er</strong> ses meget store variation<strong>er</strong> i metankoncentration<strong>er</strong>ne i den umættede zone– <strong>gas</strong>sen når frem til ov<strong>er</strong>fladen via ”skorstene”• Filt<strong>er</strong>satte boring<strong>er</strong> har gen<strong>er</strong>elt vist høje indhold af deponi<strong>gas</strong> <strong>og</strong> i fl<strong>er</strong>e tilfælde betydelige ov<strong>er</strong>tryk• D<strong>er</strong> kan opbygges betydelige ov<strong>er</strong>tryk, når <strong>gas</strong>sen dannes und<strong>er</strong> grundvandsspejlet <strong>og</strong> jordlagene ideponiet virk<strong>er</strong> som barri<strong>er</strong><strong>er</strong>• Måling und<strong>er</strong> gulv <strong>er</strong> velegnet til vurd<strong>er</strong>ing af en evt. <strong>gas</strong>risiko, men adskilte gulvsektion<strong>er</strong> skal und<strong>er</strong>søgeshv<strong>er</strong> for sig• Samlet set skal man vise stor forsigtighed med tolkning af data på denne type lokalitet<strong>er</strong>– selv små værdi<strong>er</strong> for metan kan indik<strong>er</strong>e væsentlig større <strong>gas</strong>risiko end forventet• Region Sjælland vil foreslå <strong>gas</strong>dannelsen i jorddeponi<strong>er</strong> fra forarbejdning af ro<strong>er</strong>, kartofl<strong>er</strong>,gul<strong>er</strong>ødd<strong>er</strong> oa. und<strong>er</strong>søgt i et nyt TUP projekt


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiTak for opmærksomheden


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponi


<strong>Det</strong> <strong>er</strong> <strong>bare</strong> <strong>gas</strong> –und<strong>er</strong>søgels<strong>er</strong> <strong>og</strong> <strong>er</strong>faring<strong>er</strong> fra et bebygget jorddeponiAntal Min Max25 %fraktil50 %fraktilmålepunkt<strong>er</strong> Metan (vol %)Bolig<strong>er</strong> plac<strong>er</strong>et i området for jorddeponi <strong>og</strong> opfyldt å-løb75 %fraktil90 %fraktilNr. 2 11 0 4,5 0 0 1,4 3,5Nr. 3 18 0 40,8 0 0 0,5 7,8Nr. 5 15 0 73,8 0 0 0 4,8Nr. 9 14 0 67 0 0,4 23,3 43,8Bolig<strong>er</strong> plac<strong>er</strong>et uden for området for jorddeponi <strong>og</strong> opfyldt å-løbNr. 123 6 0 0 0 0 0 0Nr. 125 6 0 0 0 0 0 0Antal Min Max25 %fraktil50 %fraktilmålepunkt<strong>er</strong> Kuldioxid (vol %)Bolig<strong>er</strong> plac<strong>er</strong>et i området for jorddeponi <strong>og</strong> opfyldt å-løb75 %fraktil90 %fraktilNr. 2 11 0,8 33,4 2,9 4,9 6,8 25,4Nr. 3 18 0 25,7 0,5 1,7 2,9 7,9Nr. 5 15 0,9 24 2,2 4,6 6,8 9,9Nr. 9 14 0 31,6 0,4 7,3 21 27,8Bolig<strong>er</strong> plac<strong>er</strong>et uden for området for jorddeponi <strong>og</strong> opfyldt å-løbNr. 123 6 0 4,2 0,2 0,9 3,4 4,2Nr. 125 6 0 3,9 0 0 0 2,0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!