Fuld-aluminiumskøler - Nissens

nissens.com
  • No tags were found...

Fuld-aluminiumskøler - Nissens

Hvorfor vælge en fuldaluminiumskøler?Brugen af kølere baseret på fuld-aluminiumsteknologien giver enrække attraktive fordele sammenlignet med traditionelle kølerelavet af plastic/aluminium.Formgivning og konstruktion af moderne biler er blevet merekompleks og teknisk mere avanceret med mindre plads til udstyr,og derfor er fuld-alu-kølere det perfekte valg sammenlignet medplastic/aluminiumsløsningen, fordi de er lettere og mere fleksible.På traditionelle kølere fastgøres plastic-vandkasserne påaluminiumselementet med en pakning. Hvis man vælger en fuldalu-køler,elimineres brugen af pakninger og dermed risikoen forbrud på skrøbelige afløbsrør og ind-/afløbsstudse i plastic.Aluminium er et af de hyppigst forekommende metaller påjorden, og forsyningsmulighederne til råmaterialet er faktiskubegrænsede. Desuden er aluminium perfekt til genanvendelse,og der er intet affaldsmateriale, som efterfølgende skalbortskaffes. Ved at anvende aluminium respekterer vi såledessamtidig vores naturlige ressourcer og miljøet.Nissens’ dokumenterede resultaterinden for fuld-aluminiumsteknologi• Nissens’ fuld-alu-kølere produceres på grundlag afde nyeste og mest avancerede teknologier, herunderfuldautomatiske produktions- og montagebånd.• Fremstilling af vores fuld-alu-kølere ved hjælp af CABprocessen(ovnlodning i kontrolleret atmosfære) garantereren køler med meget stærke og holdbare strukturer.• Til alle kritiske komponter anvender vi Paint Flux forat sikre en høj og ensartet kvalitet på fuld-alu-kølerne.• Kølerelementerne fremstilles med forstærkede rør; højeffektive,dobbeltbukkede lameller; optimalt formede louvres og lillerørafstand for at sikre den bedste holdbarhed og køleydelse.• Nissens’ fuld-alu-kølere er lette at håndtere og installerei plastickassetten. Derudover muliggør vores Multi-Fitconcepthurtig og fejlfri montering i mere end én bilmodel.• Alle vores fuld-alu-produkter gennemgår grundige tests medhensyn til korrosion, vibration, tryk, termisk udvidelse og ydelse.ISO 14001-certifikatetdokumenterer vores engagementi forhold til at beskytte miljøet,og det understreger, at:• I forbindelse med udvikling og fremstilling af vores produkterer det vigtigt for Nissens at tage mulige miljøpåvirkninger med ibetragtning. Vi er certificeret i henhold til ISO 14001.• vi bekymrer os om miljøproblemer, idet vi fokuserer på bæredygtighed.• vi ønsker at minimere indvirkningen på vores fysiske omgivelserved en struktureret tilgang, hvor vi også tager økonomiskebesparelser og større konkurrencedygtighed med i overvejelserne.• vi kan dokumentere, at opgaven med at minimere ekstern miljøpåvirkninger integreret i vores daglige processer, kort- og langsigtede aktiviteter samteksisterende og kommende kompetencer.

More magazines by this user
Similar magazines