2 spændende stillinger i BO-VEST - Vi søger en drifts-souschef og ...

blboligen.dk
  • No tags were found...

2 spændende stillinger i BO-VEST - Vi søger en drifts-souschef og ...

2 spændende stillinger i BO-VEST- Vi søger en drifts-souschef og en projektlederBO-VEST søger to dygtige og engagerede medarbejdere til organisationens driftsområde. Vi søgeren drifts-souschef og en projektleder, der skal støtte driften i boligafdelingerne og i samarbejdemed resten af BO-VESTs administration levere en god service, kvalitet og fleksible løsninger tilbeboere og beboerdemokrati.Som drifts-souschef i BO-VEST skal du kunne få andre med dig, opstille mål for dine egne ogmedarbejdernes præstationer og dokumentere, at målene opfyldes.Du skal kunne motivere medarbejderne og i samarbejde med driftsområdechefen sikre:- ledelse af driftsledere og varmemestre- driftslederfunktioner for afdelinger, som i perioder ikke har en driftsleder- support til varmemestre og driftsledere i personaleledelse, budget og regnskab- understøtte kontakten til afdelingsbestyrelserne- projektledelse på forskellige udviklingsprojekter i BO-VEST- deltage i beboermøder og møder med afdelingsbestyrelsenSom projektleder i BO-VEST skal du være fagligt dygtig, kunne lede et projekt fra idé til implementeringog gøre det i fællesskab med andre.Du skal kunne bevare overblik over opgaverne og i samarbejde med det øvrige team varetage:- større planlagte vedligeholdelsesarbejder- support til driftsledere og varmemestre i deres arbejdsopgaver- beboerservice og betjening- udarbejdelse, systematisering og beskrivelse af forretningsgange- tovholderfunktionen på opgaver som kvalitetssikring af langtidsplaner, kontrol og opfølgningpå betalinger via ESDH mv.- projektledelse af forskellige udviklingsprojekter i BO-VESTPersonlige kvaliteterFor begge stilling gælder, at du som person skal være opsøgende, ansvarlig og kvalitetsbevidst.Det tætte samarbejde med bestyrelser og eksterne samarbejdspartnere betyder, at du skal kunnesamarbejde og skabe resultater med mange forskellige slags mennesker. Du skal kunne koordinereog skabe gennemsigtige beslutningsstrukturer samt klarhed i arbejdet både for dig selv og andre.Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner samt solid erfaring med IT-systemer erogså nødvendigt.Faglige kvalifikationerFor begge stillinger gælder, at du skal have en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaringfra en tilsvarende stilling. Det er en fordel, hvis du er vant til at arbejde og begå dig i en politiskorganisation med mange interessenter.


Souschefen skal have ledelseserfaring, og projektlederen skal have dokumenteret projektledererfaring.Organisatorisk er begge stillinger placeret i BO-VEST administrationen på Malervangen. Den endeligeorganisatoriske indplacering og opgavefordeling vil blive fastlagt, når stillingerne er besat.Gode vilkårBO-VEST tilbyder en selvstændig stilling i en organisation med gode muligheder for at påvirke ogsætte sit personlige præg.Du tilbydes en attraktiv lønpakke med mange personalegoder samt forhold i henhold til gældendeoverenskomst. Herudover er vi beliggende tæt på offentlig transport og har fri parkering. En delmødeaktivitet vil ligge uden for normal arbejdstid.Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte servicechef AnitaKjeldsen, driftsområdechef Gert W Pedersen eller driftscenterchef Morten Ovman på tlf. 88 1808 80.Send din ansøgning med CV og relevante bilag senest onsdag den 8. august 2012 til job@bovest.dkmærket ”Drifts-souschef” eller "Projektleder" (skriv begge dele hvis du er ansøger til beggestillinger) i emnefeltet eller til BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup. Alle henvendelser behandlesfortroligt. Første ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag den 16. august og 2. samtaler(udvidede samtaler) forventes gennemført torsdag den 23. august.BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen er et alment boligadministrationsselskab, der omfatter Vridsløselille Andelsboligforening,Albertslund Boligselskab og Tranemosegård. Vi er den største almene boligadministration på Vestegnenmed over 10.000 boliger i Albertslund, Brøndby, Greve og Ishøj. BO-VEST administrerer også AntenneforeningenBrøndby, der leverer billige TV-signaler, internetforbindelser og telefoni til foreningens 9.500 medlemmer.

More magazines by this user
Similar magazines