Matematik A, fysik B, kemi B, innovation C

rungsted.gym.dk
  • No tags were found...

Matematik A, fysik B, kemi B, innovation C

Matematik A, fysik B, kemi B, innovation CI denne studieretning sættes naturvidenskabelige fag i spil sammen med innovation. Hvordan kan jeg laveen virksomhed? Hvordan kan virksomheder og organisationer forandre sig? Der bliver lagt vægt påmatematikkens anvendelse inden for naturvidenskab og økonomi, og du vil komme til at arbejde tværfagligtmed et scienceprojekt, hvor du skal udvikle ideer til problemløsninger og produktudvikling. Du vil få indsigt iden naturvidenskabelige verden og i naturvidenskabens samfundsmæssigebetydning. Du vil også komme til at arbejde med forretningsplaner.Undervisningen vil være anderledes i flere fag - nytænkende og megetelevinvolverende. Målet er, at denne studieretnings elever udviklerkompetencer, der kan honorere samfundets krav om kreativitet oginnovation.MatematikEt vigtigt element i matematik på A-niveau er beviserne, som er med til athøjne abstraktionsniveauet og evnen til logisk tænkning. Du lærer også atopstille og analysere matematiske modeller, og du opnår derved en storviden om, hvordan faget generelt kan anvendes også i forbindelse medtværfaglige aktiviteter. Du vil se, at faget er uundværligt i studieretningsfagetfysik, der i høj grad opnår sine resultater ved at anvende og analysere matematiske modeller.FysikDu lærer om vores omgivelser i verdensrummet og om fysiske emner, som har teknisk betydning, såsomenergi, bølger, elektronik, kvantefysik og mekanik. Ca. 30 % af tiden bliver brugt til valgfrit stof, herunderalmen studieforberedelse.KemiDu lærer om, hvordan stoffer er opbygget, hvordan de fremstilles, og hvordan de reagerer. Gennem bådeteoretisk og eksperimentelt arbejde får du oparbejdet en kemiskviden, som bidrager til forståelsen af den verden, vi lever i. Hver enlille ting i vores hverdag er kemi lige fra medicin og kosmetik tilmadsminke og tilsætningsstoffer.InnovationI innovation lærer du at være kreativ og innovativ, dvs. du bliver godtil at få idéer, udvælge den bedste og føre den ud i livet. Du laver dinegen innovative virksomhed med forretningsplan, markedsanalyserm.m. Du kommer til at beskæftige dig med innovationens betydningfor samfundsudviklingen nationalt og globalt og medforandringsprocesser i virksomheder og organisationer. Er der etmarked for produktet? Hvordan er afsætningsforholdene og økonomien?Faget tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, og der bliver arbejdet medkonkrete cases, projekter og iværksætteri. Dette sker i samarbejde med de naturvidenskabeligestudieretningsfag. Der arbejdes fx med udvikling af ideer og problemløsninger i fysik og kemi inden for ScienceCup-projektet, mens man i innovationsfaget udarbejder en forretningsplan for ideen.


Matematik A, fysik B, kemi B, innovation CHvordan samarbejder fagene?Nedenfor kan du se nogle eksempler på samarbejdsmuligheder mellem fagene. Samarbejdet foregår delsmellem studieretningsfagene matematik, fysik, kemi og innovation og dels mellem studieretningsfagene og deøvrige fag som for eksempel dansk, engelsk, historie, samfundsfag, religion og oldtidskundskab.• Kaos, klima og nordboere (fx matematik, fysik, kemi)• Databehandling, statistik og manipulation (fx matematik, fysik, og samfundsfag)• Fysiske modeller, religiøse myter og jordens opbygning (fx fysik, religion)• Sciencesprog (fx matematik, fysik, kemi og engelsk)• Solsystemets skabelse og opbygning (fx fysik og historie)• Nanoteknologi (fx fysik og samfundsfag)• Naturvidenskabens historie (fx historie, fysik og innovation)Særlige aktiviteterMed udgangspunkt i naturvidenskab åbnes der mulighed for at besøge en lang række virksomheder i området,som vi allerede har et spændende samarbejde med. Sidste års studierejse integrerede naturvidenskab oginnovation ved at undersøge danske og kinesiske virksomheder og deres forandringsprocesser i Beijingområdet.Skema for naturvidenskabelig studieretning med matematik på A-niveau, fysik på B-niveau,kemi på B-niveau og innovation på C-niveau.GrundforløbStudieretnings-Forløb1.G 2.G 3.GAlmen studieforberedelseDansk AIdræt CEngelsk BOldtidskundskab CNV*, AP**Historie A2. Fremmedsprog B Religion CKunstnerisk fag CStudieretningsprojektSamfundsfag CAT-synopsis***Biologi CMatematik CMatematik AFysik BKemi BValgfag AInnovation c*NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, **AP: Almen sprogforståelse, ***AT: Almen studieforberedelseI denne studieretning har du 1 valgfagsblok. Du skal vælge et fag på A-niveau.

More magazines by this user
Similar magazines