Oversigt over råd og nævn m.v., som byrådet udpeger el- ler ...

friedrich.sophia43
  • No tags were found...

Oversigt over råd og nævn m.v., som byrådet udpeger el- ler ...

Oversigt over råd og nævn m.v., som byrådet udpeger ellerindstiller medlemmer tilIndledningOversigten indeholder en fortegnelse over nævn, råd, bestyrelser m.v., som AarhusByråd udpeger eller indstiller medlemmer til i valgperioden 2010-2013.”A” betyder, at der kan vælges ikke-byrådsmedlemmer.”B” betyder, at der skal udpeges byrådsmedlemmer.(*) betyder, at der er tale om et nævn, kommission eller bestyrelse, der ifølge lovgivningenskal nedsættes.I tilfælde, hvor der til et råd m.v. både kan vælges et antal ikke-byrådsmedlemmer,og der skal udpeges et antal byrådsmedlemmer, er det i fortegnelsen markeretmed et antal “A’er” og “B’er”, svarende til det antal medlemmer der skal udpeges.HovedgrupperIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIINævn og kommissioner m.v. nedsat i henhold til lovgivningen samt kommunale organer (KKR)Udvalg m.v. nedsat ved særlig byrådsbeslutning, herunder styregrupperBestyrelser for museerBestyrelser for teatreBestyrelser for musik, film og kulturinstitutioner i øvrigtBestyrelser for undervisningsinstitutionerBestyrelser for idrætsinstitutionerBestyrelser for lystbådehavneBestyrelser for pengeinstitutioner og fondeBestyrelser for sociale institutioner m.v. - herunder feriehjem og kollegier forsærlige grupperBestyrelser inden for energi, trafik og miljøBestyrelser for statsstøttede kollegier for unge under uddannelse1


INævn og kommissioner m.v. nedsat i henhold til lovgivningenBB* Børn- og Ungeudvalget (tvangsforanstaltninger m.v.)BBBBBBB* Udvalg til besættelse af udvalg m.v.BAAAA* BeredskabskommissionenAA* Beredskabsforbundet, KredsforbundetA* Beredskabsforbundets LandsrådB* Det lokale beskæftigelsesrådAAAAAA BevillingsnævnetA* Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)A* Taksationskommissionen (fast ejendom)AA* Taksationskommissionen i henhold til lov om offentlige vejeA* Overtaksationskommissionen i henhold til lov om offentlige vejeBBBBBB FolkeoplysningsudvalgetA* FredningsnævnetA* GymnasiebestyrelserBBBBB* HandicaprådetA* HegnsynetAAAA* Hjemmeværnets Distriktsudvalg ØstjyllandBB* Klagerådet for hjemmehjælpA* Vurderingsmænd om Vej- og MarkfredA* NævningegrundlisteudvalgetB* Kredsrådet vedrørende politiets virksomhedAAAAAAAA* SkatteankenævnetAA* VurderingsankenævnetA* Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i AarhusB* Bestyrelsen og repræsentantskabet for MidttrafikBBBBB* Den Kommunale ValgbestyrelseA* Bestyrelsen for VUC-AarhusA* Det rådgivende uddannelsesudvalg VUC AarhusB* Aarhus Teaters StyrelseBBB Bestyrelsen for Aarhus HavnBB* Bestyrelsen for Aarhus Vand A/SUdvalg m.v. nedsat ved særlig byrådsbeslutning, herunder styregrup-Udvalget for Bygnings- og MiljøbevaringUdvalget vedr. byrådets arbejdsforholdAarhus ErhvervskontaktudvalgKomiteen for Kontakt mellem Julianehåb og AarhusKontaktkomiteen vedr. nordiske venskabsbyerLigestillingsudvalgetTaxinævnetPolitisk styregruppe vedr. eventpuljenBedømmelsesudvalget vedr. De bynære HavnearealerPolitisk styregruppe for Helhedsplanen GellerupIIperAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB2


IIIAAAAAAAAAAAAIVBestyrelser for MuseerBestyrelsen for AROSBestyrelsen for Den Selvejende Institution Aarhus BymuseumBestyrelsen for KvindemuseetBestyrelsen for Købstadmuseet Den Gamle ByBestyrelsen for Moesgård MuseumBestyrelsen for Naturhistorisk Museum Suppleanter:Bestyrelser for teatreAABestyrelsen for Børne- og Ungdomsteatret FILURENAABestyrelsen for GellerupscenenAA Bestyrelsen for Egnsteatret Gruppe 38ABestyrelsen for Koreografisk Center ArchauzAABestyrelsen for SvalegangenABestyrelsen for EntrescenenVABBBBAAAAABAAAABBVIBestyrelser for musik-, film- og kulturinstitutioner i øvrigtBestyrelsen for Den Jyske OperaAarhus Festuges bestyrelseBestyrelsen for "Fonden Aktivitets- og Kulturcenter Huset"Bestyrelsen for Klüvers Big BandBestyrelsen for Aarhus Byhistoriske FondBestyrelsen for Foreningen Den vestdanske FilmpuljeRepræsentantskabet for TV2 ØstjyllandBestyrelser for undervisningsinstitutionerAABestyrelsen for Lyngåskolen, Risskov (Voksenskole)AASkolebestyrelsen ved Center for Specialundervisning af VoksneABestyrelsen for Jordbrugets Uddannelsescenter AarhusABestyrelsen for Aarhus DiakonhøjskoleAAA Bestyrelsen for Egå Produktionshøjskole Suppleanter:ABestyrelsen for Gøgler ProduktionsskolenABestyrelsen for Aarhus KøbmandsskoleABestyrelsen for Aarhus MaskinmesterskoleABestyrelsen for Aarhus Tekniske SkoleABestyrelsen for Universitets-Samvirket, AarhusAAA Bestyrelsen for Aarhus Produktionsskole SuppleanterAStudierådet på Jydsk PædagogseminariumVIIAAABestyrelser for idrætsinstitutionerBestyrelsen for Jydsk VæddeløbsbaneBestyrelsen for Foreningen VilhelmsborgVIIIAABestyrelser for lystbådehavneBestyrelsen for Egå LystbådehavnBestyrelsen for Marselisborg Havneforening3


AIXABestyrelsen for Norsminde LystbådehavnBestyrelser for pengeinstitutioner og fondeBestyrelsen for Emanuel Sejrs MindefondX Bestyrelser for sociale institutioner - herunder feriehjem og kollegierfor særlige grupperABestyrelsen for Den Selvejende Institution Ahl FondenAA Bestyrelsen for Birkebakken Suppleanter:ABestyrelsen for Behandlingshjemmet DalgårdenABestyrelsen for Døgncentret for børn og familierAAA Bestyrelsen for Egmontgården - VibyAABestyrelsen for Bostedet EllengårdenABestyrelsen for Det Grønlandske HusADen Selvejende Institution Ungdomshjemmet HolmstrupgårdA Bestyrelsen for Projekt Kirken på Gaden Suppleant:AA Bestyrelsen for Tre Ege, Kirkens Korshær Suppleanter:AAA Bestyrelsen for Aarhus KrisecenterABestyrelsen for Den Selvejende Institution Cafe ParasollenAARepræsentantskabet for Feriekolonien Peter Sabroes MindeABestyrelsen for Den Selvejende Institution Døgninstitutionen SolbakkenABestyrelsen for Den Selvejende Institution StefanshjemmetABestyrelsen for Tale-/høreinstituttetABestyrelsen for Institutionen "Trige Søndergård"XIBBBestyrelser inden for energi, trafik og miljøRepræsentantskabet for Naturgas Midt-NordBestyrelsen for Aarhus Lufthavn A/SXIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAABestyrelser for kollegierBørglum KollegietKollegiet Lille BørglumEgmont Studentergård4. maj KollegietHejredalskollegiet (tidligere Gjellerup Kollegiet)Ravnsbjerg KollegietSkjoldhøjkollegietTandlægekollegietTeknisk KollegiumVilh. Kiers Kollegium4

More magazines by this user
Similar magazines