Formålet med kirurgipakken er at reducere ... - Sikker Patient

sikkerpatient.dk
  • No tags were found...

Formålet med kirurgipakken er at reducere ... - Sikker Patient

IndikatorerResultatindikatorer:a. Procent opererede patienter som dør under indlæggelsenb. Procent opererede patienter som genindlægges inden for 30dage efter udskrivelseProcesindikatorer:c. Procent opererede patienter som modtager alle elementer ikirurgipakkena. Procent opererede patienter som dør under indlæggelsenTypeResultatindikatorMålsætningMindst 20% reduktion.TællerdefinitionAntallet af opererede patienter som udskrives med status død.NævnerdefinitionAntallet af opererede patienter som udskrives i perioden.Det afgøres lokalt, hvilke procedurekoder, som skal indgå i begrebet ”operation”, oghvilke patientgrupper, der indgår i indikatoren.DatakilderLokale patientadministrative systemerDataindsamlingData opgøres på afdelings- og/eller sygehusniveau.Da antallet af operationer er tilstrækkelig højt, vil det formentligt være muligt at opgøreindikatoren helt ned på dags- eller ugebasis. Som tommelfingerregel bør måleperiodenvære lang nok til, at indikatoren er større end nul.b. Procent opererede patienter som genindlægges inden for 30 dage efterudskrivelseTypeResultatindikatorMålsætningMindst 20% reduktion.Patientsikkert Sygehus, KirurgipakkenVersion 1.0, april 20107

More magazines by this user
Similar magazines