I bladet - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

hprd.dk

I bladet - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

kandidater til valg til bestyrelsen

Oberstløjtnant af reserven

Jørn Arne Nielsen

Gift med Vibeke på 39. år, 4 børn.

Bosiddende i Løjtofte ved Nakskov,

hvor vi driver et fritidslandbrug.

Til daglig arbejder jeg i Forsvarets

Personeltjeneste som Programchef for

Digital Forvaltning. Har været ansat ved

FPT siden 2005.

• Designeret som chef for Tactical Command Post (FRKSN)

ved Korpset i Szczecin: HQ MNC NE.

• Uddannet som lærer, merkonom i eksternt/internt regnskabsvæsen,

master i projektledelse.

• Virket som skoleinspektør, skolekonsulent og skolevejleder

i 24 år.

• Min militære karriere:

­ S2/G2: I FAFR og 2 SBDE.

­ G3: 2 SBDE og DDIV.

­ KC og OO (S3): II DLR.

­ NLO: DDIV og ARRC.

­ PIO: PIC HOK og 10 NRF.

­ CIMIC: DDIV og 1 JBDE.

­ CH: Pladskommandant DANILOG, LFA 1/TFR SJ,

HQ MNC NE.

Premierløjtnant af reserven

Maria Vang Knudsen,

sprogofficer i arabisk

Siden jeg i 2005 blev udnævnt PL­R har

jeg taget aktivt del i den missionsorienterede

uddannelse af de danske styrkebidrag

til både Irak, KFOR og ISAF.

• De senere år har jeg særligt beskæftiget mig med ENH

uddannelse i kontaktfærdigheder. Jeg har været udsendt

som militærtolk til Irak af to omgange på Irak hold 6 og 7.

• Civilt er jeg uddannet cand.mag. i økonomisk historie og

strategisk ledelse fra Københavns Universitet i 2010 og i

forbindelse med mine studier har jeg boet og arbejdet to

år i Kina. Til dagligt er jeg ansat som studievalgsvejleder

ved Studievalg København.

• Min bevæggrund for at opstille til HPRDs bestyrelse er,

at det er min overbevisning, at både Forsvaret og reserveofficerskorpset

har meget at vinde ved hele tiden at

• Udsendelser i regi af FN/NATO: 12 mdr. i Makedonien

(93­94), 12 mdr. i Pakistan/Indien (94­95), 2 mdr. i Bosnien

(97­98) og 10 mdr. i Kosovo (05­06).

• Medlem af HPRD hovedbestyrelse 2003/2009. Formand

for Storstrømskredsen siden 1996.

• HPRD/OF­R engagementer: PARU MNC NE, PARU HOK,

HOK AG RESOFUDD, AG SIKPOLSEM, udstikker (SBH)

udenlandske kurser for PSN­R, AG HUMFOL, AG Baltic

Sea Cooperation.

Mine primære interesser som hovedbestyrelsesmedlem, der

må lægges tyngde og holdes fokus, vil blive:

Implementering af Entiteter, UDD og Efteruddannelse af

PSN­R, økonomi omkring Entiteter, designering og aktiviteter

for PSN­R, HPRD som organisation fremadrettet, HPRD

som professionel med­ og modspiller, HPRD økonomi.

Det skal ligeledes stå klart, at jeg er MEGET bevidst om, at

man som HPRD bestyrelsesmedlem varetager alles og alle

værns interesser, dog naturligt med tyngde i indspil, hvor

man har de bedste kort på hånden, in casu Hæren.

forsøge at udvikle og forbedre den måde reserveofficerernes

mange forskelligartede kompetencer integreres i

Forsvarets samlede opgaveløsning både i den nationale

tjeneste og i INTOPS. Som medlem af HPRDs bestyrelse

vil jeg aktivt bidrage til foreningens arbejde i den retning.

• Derudover ligger videreuddannelse af reservepersonellet

mig meget på sinde, idet denne uddannelse er helt central

i forhold til at sikre fastholdelse af både motivation

og et tidssvarende og højt militærfagligt niveau. I tillæg

hertil er en effektiv enkadrering af korpset nødvendig

for at kunne udnytte og varte de enkeltes ressourcer og

samtidigt varetage deres interesser bedst muligt. Som

medlem af PARU ISP har jeg gennem de seneste år fulgt

oprettelsen af Sprogofficersenheden (SPE) på tæt hold,

og min viden herfra vil jeg kunne tage med ind i arbejdet

i HPRD, når erfaringerne herfra skal udbredes til resten af

reserven.

Udover at jeg i de seneste 2 år har været medlem af PARU

ISP, er jeg webmaster for Kammeratstøtteordningens

hjemmeside.

ReseRven 1/2011

More magazines by this user
Similar magazines