Program-2003-2004.pdf - 671KB - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Program-2003-2004.pdf - 671KB - Skalborg Kirke

Skalborg KirkeProgram 2003 - 2004


Velkommen i Skalborg KirkeMed glæde kan vi hermed fremlægge et nyt sæsonprogramfor Skalborg Kirke. Her er noget for dem, som ønsker bådeudsyn og indblik, oplevelse og indlevelse. Her er ord og billeder,her er oplæsning og foredrag, her er sang og musik, herer samvær for børn og voksne. Værsgo og læs, værsgo ogvælg ud, værsgo og mød frem og tag del. Her er en vifte afarrangementer, der i al deres forskellighed har det til fælles,at de har centrum i den kristne gudstjeneste og evangelietsforkyndelse af, at kristentroen har en afgørende indflydelsepå menneskelivet fra vugge til grav.En særlig nyhed i år er bibelmaraton, som står omtalt side 7.Velkommen i Skalborg KirkeMenighedsrådetIndholdSkalborgAftener ................................ side 3Eftermiddagsmøder ........................... side 4-5FredagsTræf ..................................... side 6Bibelmaraton ..................................... side 7Koncerter ......................................... side 8Kirkens fødselsdag ............................ side 9SøndagsHjørnet.................................. side 9FredagsFamilien ................................. side 10Program for efteråret 2003 ................. side 11Program for foråret 2004 .................... side 12Skalborg KirkeDigtervejen 69200 Aalborg SVMandag - fredagTorsdag tilligeLørdag09.30 - 13.0016.00 - 18.0010.00 - 12.00Tlf. 98 18 00 69Fax 98 18 02 69skalborg.sogn@km.dk2www.skalborgkirke.dk


SkalborgAftenerForedrag med kendte personligheder. Gratisadgang. Kaffe 10 kr. Tilmelding ikke nødvendig.Tirsdag den 4. november kl. 19.30En aften med Herbert PundikEmnet er ikke fastlagt ved redaktionens slutning.Det vil komme til at handle om Mellemøsten - et af verdens storebrændpunkter. Her synes udviklingen at være uforudsigelig. Og davi gerne vil være helt aktuelle, vil emneformuleringen stå åben,indtil vi kan byde Herbert Pundik velkommen.Herbert Pundik var chefredaktør ved Politiken 1970-93 og er nu seniorudenrigskorrespondent vedPolitiken. Han har skrevet en række bøger om udenrigsemner. Pundik har rejst meget som journalisti Afrika og Asien og har bl.a. modtaget Cavling-prisen, Modersmålprisen, Radioens Rosenkær-prisog Ebbe Munck-prisen.Torsdag den 26. februar kl. 19.30Vi tror på et liv før dødenGeneralsekretær Peter Lodberg, Folkekirkens NødhjælpUnder denne titel, som er blevet formelen for FolkekirkensNødhjælps engagement i og arbejde for menneskene i deområder, hvor nøden i verden er størst, vil Peter Lodbergfortælle om katastrofehjælp, flygtningearbejde, udviklingsarbejde,støtte til demokratibevægelser og meget mere. Vi vilkomme til at høre om de etiske holdninger og værdier, derligger bag Nødhjælpens arbejde og dermed også begrundelsenfor, at dette arbejde er én af kirkens mange opgaver.3


Eftermiddagsmøderne er kl. 14.00 - ca. 16.30, undtagen udflugterne. Møderne har karakter af "Højskolefor en eftermiddag", hvor vi synger sammen og med alle sanser suger til os af vores kulturelle arv. Møderneer gratis. Kaffen koster 10 kr. Kirkebilen kan benyttes ved henvendelse til Kirkekontoret senest dagen før.Onsdag den 4. februarNoget om glædePræsteparret Gunhild og Peter Grarup,SvenstrupGunhild og Peter Grarup kredser omkring begrebet"glæde" og nærmer sig det ad forskelligeveje: Musik, billeder, fællessang, oplæsning ogfortælling.Onsdag den 3. martsStærkest- en historie afHerman BangFortælleren Inger MarieMadsen, ÅrhusInger Marie Madsen fortæller den meget dramatiskehistorie af Herman Bang om forholdetmellem en instruktør og en skuespiller.Om instruktørens vilje og magt til at bringeforestillingen til sejr, koste hvad det koste vil.Og om skuespilleren, hvis eneste og altfortærendeønske det er at få en rolle.I 1894 var der premiere på"Over Evne" af BjørnstjerneBjørnson på Theatre DeL'ouevre i Paris. HermanBang var instruktør, og påbaggrund af dette arbejdeskrev han senere fortællingen"Stærkest".I historien oplever vi despartanske Herman forhold, Bang skuespillere og instruktør arbejdedeunder, og vi oplever Herman Bangsfascinerende evner som instruktør og ikkemindst hans særlige sorte og groteske humor.Tirsdag den 6. aprilPåskedrama iOberammergauDiakon Maria GlüsingMaria Glüsing besøgte i år 2000 den lille sydtyskeby, Oberammergau, hvor indbyggerne hvert10. år opfører dramaet om Jesu lidelseshistorieog har gjort det siden 1634 som tak for, at byenblev reddet fra "Den sorte død".Gennem fortælling og lysbilleder får vi et indbliki dette 6 timer lange storslåede drama - somoptakt til påsken.Onsdag den 5. majEn mand og hansmusikTrompetistenPer IversenPer Iversen fortæller med ord og musik om etlangt liv som professionel musiker, heraf ca. 30år i Aalborg Symfoniorkester.Onsdag den 2. juniUdflugtSe programmet iKirkebladet, når tidennærmer sig.5


FredagsTræfFredage kl. 18.00 - ca. 21.45. Fællesspisning, foredrag og samtale,kaffe og aftensang. Pris: 35 kr. inkl. spisning. Drikkevarer betalessærskilt. Tilmelding til Kirkekontoret senest onsdagen før kl. 13.00.612. septemberNår den, manelsker, dørFra sorgens vej - tilbage tillivetPaul Zebitz Nielsen, præstog journalistPaul Zebitz Nielsen fortæller med udgangspunkti sin nye bog "Når den, man elsker, dør" om sineerfaringer med omsorg for døende - og megetpersonligt og åbenhjertigt om, hvordan han selvkom tilbage til livet, efter at hans kone pludseligdøde som 53-årig for få år siden.10. oktoberDet gode som jeg gernevil….Per Bucholdt Andreasen,sognepræstEt foredrag om næstekærligheden i hverdagen,om det vi gerne vil, men ikke gør. Om værdierog holdninger. Tolerance og sympati og om altdet, der begyndte med Adam og Eva.14. novemberVoldens væsen- menneskets bagside ogmodet til håbAnders Laugesen,journalistGennem mange års rejser rundt om i verdensbrændpunkter har journalist Anders Laugesenset menneskets bagside. I foredraget belyses,hvorfor mennesket overskrider den usynligegrænse mellem godt og ondt – og om forsoningener en mulighed.9. januar”Da Gud kom på forsiden”Erik Bjerager, chefredaktørAldrig før i nyere tid har danskerne interesseretsig så meget for tro, etik og eksistens som nu.Det er blandt andet en af baggrundene forKristeligt Dagblads stærke fremgang. Avisenschefredaktør Erik Bjerager vil i sit foredragbeskrive den store medieopmærksomhedomkring kirke, kristendom og tro, ligesom han vilfortælle om sin egen avis.13. februarGulag og glemsel– Ruslands tragedie og Vestenshukommelsestab idet 20. århundrede.Bent Jensen, professorPå grundlag af nyt russisk materiale dokumentererBent Jensen den russiske tragedie og beskriver,hvordan beslutningerne om det største europæiskefolkemord i det 20. århundrede blev truffet,og hvordan de blev ført ud i livet.12. martsKvinderne i BibelenTine Lindhardt, generalsekretærTine Lindhardts stemme blev kendt af mange,da hun var redaktør af DR's udsendelse "Menneskerog tro". I foråret skiftede hun arbejdeog blev ansat i Det Danske Bibelselskab.


BibelmaratonTorsdag den 18. september kl. 19.30IntroduktionsmødeHerefter er det onsdage kl. 16.45 - 17.302003: 1/10 - 15/10 - 29/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12.2004: 14/1 - 28/1 - 11/2 - 25/2 - 10/3 - 24/3 -14/4 - 28/4 - 12/5 - 26/5 - 9/6 - 25/8 - 8/9 -22/9 - 6/10 - 20/10 - 3/11 - 17/11 - 8/12.Da vi for godt 3 år siden fejrede årtusindskiftet,var der mange, som fik lyst til at gøre nogetekstraordinært i den anledning. Fx satte noglesig for at ville læse bibelen fra ende til anden.De vidste godt, at det var et stort projekt. Devidste godt, at det ville kræve meget stor udholdenhedog disciplin. Derfor gik de sammen omat gennemføre forløbet i fællesskab. Undervejskunne de så på skift opmuntre hinanden til atholde ud og gennemføre læsningen lige til sidstebogstav. Omkring 60 mennesker i et lille landsogni Midtjylland gennemførte dette første læse-hele-bibelen-projekt,som fik navnet "bibelmaraton".Erfaringen fra dette første bibelmaraton lyderpå, at det har været en fantastisk oplevelse atlæse hele bibelen i sammenhæng. Nok har dehaft brug for at støtte hinanden, nok har de følt,at de stødte mod "muren", som man taler om imaratonløb. Men glæden over forløbet, fascinationen,forargelsen, forundringen, vreden, grebetheden,horisontudvidelsen og meget mere ien stor blanding har gjort mødet med disse stærkegamle tekster til en oplevelse, de nødig villevære foruden, da de først kom i mål.Siden har mange kirkesogne givet sig i kast medbibelmaraton, og stort set er meldingerne desamme: Dels er der en forbløffende stor tilslutning,der spænder lige fra mennesker helt udenkendskab til bibelen til mennesker med stor fortrolighedmed den. Og dels er optagetheden afteksterne et gennemgående træk.Paulus i fangenskab(Rembrandt)Nu vil vi ogsåi Skalborg inviterealle til etsådant bibelmaraton.PåIntroduktionsmødettorsdagden 18. septemberkl.19.30 i Sognesalenorienteresom forløbet.Efter enkop kaffe går vi over i kirken og holder den førsteaf 26 samlinger. Herefter går det slag i slagca. hver anden onsdag kl. 16.45 - 17.30, og vivil komme i mål kort før jul 2004.Onsdagssamlingerne i kirken får en enkel liturgiskform: Musik, salme, tekstlæsning, salme,bøn, velsignelse, musik. Da forløbet er lagt anpå, at tekstlæsningen finder sted dels ved onsdagssamlingerne,dels som hjemmelæsning, afsluttesder med en kort introduktion til næstehjemmelæsning.Deltagerne indbydes til at melde sig til på skiftat læse et afsnit ved onsdagssamlingerne. Mankan forlods melde sig som læser på kirkekontoret,hos en af præsterne, ved introduktionsafteneneller senere. Alle får en pjece med oversigtover teksterne og læseplan. Den autoriseredebibeloversættelse fra 1992 benyttes.Det skal understreges, at bibelmaraton ikke eren studiekreds for de få med fordybelse i de enkeltetekster. Det er slet og ret en gennemlæsningaf bibelen, hvor rigtig mange kan deltage.Dog vil vi, hvis der opstår behov for det, kunnelægge enkelte ekstra samlinger ind, hvor derkan stilles spørgsmål og tales sammen om delæste tekster.Vi byder alle velkommen til en ny ogspændende aktivitet i Skalborg Kirke.7


KoncerterGratis entré til alle koncerterKirsten ØstergaardJohansenSøndag den 7. septemberkl.19.30Publikum synger medMusik af Elgar, Gade m. fl.Sæsonen indledes med en festligaften med operasangerKirsten Østergaard Johansenog organist Eva-Marie Olesen.Onsdag den 11. februar kl. 19.00(bemærk klokkeslæt)Hele Skalborg syngerKonferencier: Jens Nielsen, SæbySkalborg FDF, Sofiendalskolens kor,Skalborg Kirkes Ungdomskor og Spirekor.Mandag den 6. oktoberkl. 19.30CellokoncertGert von BülowMusik af J. S. Bach på5-strenget cello.Skalborg Kirkes UngdomskorSøndag den 16. november kl. 19.30AfslutningskoncertAalborg-kirkernes musikfestivalOnsdag den 24. marts kl. 19.30Kor- og orkesterkoncert100 korsangere fra Nordjyllandog Nordjyske Strygere, Frederikshavn, opførerSchuberts: Messe i G dur.Dirigent: Søren Birch.8Coro MistoCoro Misto og Nordjysk PigekorDirigent: Søren BirchKorene uropfører bl.a. "Kvadrat" for dobbeltkorog altsolist af Søren Birch.Mandag den 15. december kl. 19.30Julekoncert med Skalborg KirkesUngdomskorBenjamin Brittens "A Ceremony of Carols".Efter koncerten er Skalborg Husmoderforeningvært ved en kop kaffe i sognesalen.Torsdag den 22. april kl. 19.30Korkoncert med Skalborg KirkesUngdomskorKoret præsenterer sit program inden rejsen tilFrankrig.Dirigent: Eva-Marie Olesen.Organist: Bente Frendrup.Tirsdag den 4. maj kl. 19.00(bemærk klokkeslæt)Går jorden under eller hva´Skalborg Kirkes Spirekor opfører John Højbyesbørnemusical "Går jorden under eller hva´".Tekst: Johannes Møllehave.


Kirkens fødselsdagSøndag den 30. november kl. 10.00FestgudstjenesteKirkefrokostMusikalsk underholdningFestgudstjenesteKirkens fødselsdag indledesmed festgudstjenestekl. 10.00.KirkefrokostDer fortsættes med kirkefrokosti sognesalen.Sound of HighlightsMartin Loft (kendt musicalstjerne),Ida Lohmann (kendt fra Melodi Grand Prix)og Thomas Kristensen (pianist, ansat ved AalborgTeater). De tre er gået sammen om et programmed titlen "Sound of Highlights".Ida LohmannMartin LoftSom titlen indikerer, vil der være kendte musicalmelodierfra Sound of Music og andre musicalspå programmet.SøndagsHjørnetVi begynder nu på 3. sæson i SøndagsHjørnet iSkalborg Kirkes sognesal. Alle er velkomne til... søndagskaffe... søndagssnak og... søndagssangHannah ledsager sangen på sinharmonika21. september5. oktober16. november14. december11. januar8. februar28. marts25. aprilKaffen er klar kl. 14.30, og vi slutter kl. ca.16.30, men man kan komme, som man har lystog tid til.Ingen tilmelding. Pris: 10 kr. for kaffe og hjemmebagtbrød.Kirkens julefestSøndag den 28. december kl. 19.00Julesalmer, juletræ, julefortælling, julemand, julepose,julekager og julelege.Skalborg Kirkes Spirekor opfører julespil som afslutning på julefesten.9


FredagsFamilienI FredagsFamilien mødes vi den første fredag i hver måned i sognesalen kl. 18.00, hvorvi spiser, hygger og sammen laver forskellige aktiviteter. Alle er velkomne, og vi skiftestil at lave maden.Prisen for mad er 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn, dog maks. 70 kr. pr. familie. Tilmeldingskal ske senest onsdagen før enten til Kirkekontoret eller Thomas og Meretepå telefon 98 18 91 42Sæsonens program5. september - Sensommeraktiviteter og lege3. oktober - Børneteater7. november - En af præsterne kommer og fortæller for børnene5. december - Julehygge hvor vi laver konfekt og julepynt6. februar - Vi laver bolcher5. marts - Fastelavnsfest2. april - Påskeløb14. maj - Bålaften ved hullet i Aalborg øst, hvor vi laver snobrød.Fastelavn medFredagsFamilien10


Skalborg Kirke efterår 2003SeptemberOnsdag 03. sep. 13.00 Eftermiddagsmøde. Udflugt til bl.a. Mariager Kirke.Fredag 05. sep. 18.00 FredagsFamilien. Sensommeraktiviteter og lege.Søndag 07. sep. 19.30 Koncert. ”Publikum synger med".Kirsten Østergaard Johansen og Eva-Marie Olesen.Fredag 12. sep. 18.00 FredagsTræf. ”Når den, man elsker, dør". Paul Zebitz Nielsen.Torsdag 18. sep. 19.30 Bibelmaraton. Introduktionsaften.Søndag 21. sep. 14.30 SøndagsHjørnet.OktoberOnsdag 01. okt. 14.00 Eftermiddagsmøde. ”Troen, tvivlen og døden".Flemming Kloster Poulsen.Onsdag 01. okt. 16.45 Bibelmaraton.Fredag 03. okt. 18.00 FredagsFamilien. Børneteater.Søndag 05. okt. 14.30 SøndagsHjørnet.Mandag 06. okt. 19.30 Koncert. Cellokoncert. Gert von Bülow.Fredag 10. okt. 18.00 FredagsTræf. ”Det gode som jeg gerne vil…”. Per Bucholdt Andreasen.Onsdag 15. okt. 16.45 Bibelmaraton.Onsdag 29. okt. 16.45 Bibelmaraton.NovemberTirsdag 04. nov. 19.30 SkalborgAften. En aften med Herbert Pundik.Onsdag 05. nov. 14.00 Eftermiddagsmøde. ”En ildsjæl kommer vidt omkring”. Elise Guldagger.Fredag 07. nov. 18.00 FredagsFamilien. Besøg af en af kirkens præster.Onsdag 12. nov. 16.45 Bibelmaraton.Fredag 14. nov. 18.00 FredagsTræf. ”Voldens væsen”. Anders Laugesen.Søndag 16. nov. 14.30 SøndagsHjørnet.Søndag 16. nov. 19.30 Koncert. Aalborg Kirkernes musikfestival. Coro Mistro og NordjyskPigekor. Dirigent Søren Birch.Onsdag 26. nov. 16.45 Bibelmaraton.Søndag 30. nov. 10.00 Kirkens Fødselsdag. Efter festgudstjeneste er der frokost og musikalskunderholdning ved Martin Loft, Ida Lohmann og Thomas Kristensen.DecemberOnsdag 03. dec. 14.00 Eftermiddagsmøde. Adventsfest.Fredag 05. dec. 18.00 FredagsFamilien. Julehygge.Onsdag 10. dec. 16.45 Bibelmaraton.Søndag 14. dec. 14.30 SøndagsHjørnet.Mandag 15. dec. 19.30 Koncert. Julekoncert. Skalborg Kirkes Ungdomskor.Søndag 28. dec. 19.00 Kirkens julefest.11


12Skalborg Kirke forår 2004JanuarOnsdag 07. jan. 14.00 Eftermiddagsmøde. ”Babettes gæstebud”. Film med introduktion afErik Steen MøllerFredag 09. jan. 18.00 FredagsTræf. ”Da Gud kom på forsiden”. Erik Bjerager.Søndag 11. jan. 14.30 SøndagsHjørnet.Onsdag 14. jan. 16.45 Bibelmaraton.Onsdag 28. jan. 16.45 Bibelmaraton.FebruarOnsdag 04. feb. 14.00 Eftermiddagsmøde. ”Noget om glæde”. Gunhild og Peter Grarup.Fredag 06. feb. 18.00 FredagsFamilien. Bolcheværksted.Søndag 08. feb. 14.30 SøndagsHjørnet.Onsdag 11. feb. 16.45 Bibelmaraton.Onsdag 11. feb. 19.00 Koncert. ”Hele Skalborg synger”. Ledsaget af flere børne- ogungsdomskor. Konferencier Jens Nielsen.Fredag 13. feb. 18.00 FredagsTræf. ”Gulag og glemsel”. Bent Jensen.Onsdag 25. feb. 16.45 Bibelmaraton.Torsdag 26. feb. 19.30 SkalborgAften. ”Vi tror på et liv før døden”. Peter Lodberg.MartsOnsdag 03. mar. 14.00 Eftermiddagsmøde. ”Stærkest - en historie af Herman Bang”.Inger Marie Madsen.Fredag 05. mar. 18.00 FredagsFamilien. Fastelavnsfest.Onsdag 10. mar. 16.45 Bibelmaraton.Fredag 12. mar. 18.00 FredagsTræf. ”Kvinderne i Bibelen”. Tine Lindhardt.Onsdag 24. mar. 16.45 Bibelmaraton.Onsdag 24. mar. 19.30 Kor- og orkesterkoncert. Nordjyske korsangere og strygere.Dirigent Søren Birch.Søndag 28. mar. 14.30 SøndagsHjørnet.AprilFredag 02. april 18.00 FredagsFamilien. Påskeløb.Tirsdag 06. april 14.00 Eftermiddagsmøde. ”Påskedrama i Oberammergau”. Maria Glüsing.Onsdag 14. april 16.45 Bibelmaraton.Torsdag 22. april 19.30Søndag 25. april 14.30 SøndagsHjørnet.Onsdag 28. april 16.45 Bibelmaraton.Korkoncert med Skalborg Kirkes Ungdomskor.Organist Bente Frendrup og dirigent Eva-Marie Olesen.MajTirsdag 04. maj 19.00 Børnemusicalen ”Går jorden under eller hva’.” Skalborg Kirkes Spirekor.Onsdag 05. maj 14.00 Eftermiddagsmøde. ”En mand og hans musik.” Per Iversen.Onsdag 12. maj 16.45 Bibelmaraton.Fredag 14. maj 18.00 FredagsFamilien. Bålaften i ”Hullet”.Onsdag 26. maj 16.45 Bibelmaraton.JuniOnsdag 02. juni 13.00 Eftermiddagsmøde. Udflugt.Onsdag 09. juni 16.45 Bibelmaraton.

More magazines by this user
Similar magazines