Program-2004-2005.pdf - 255KB - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk
  • No tags were found...

Program-2004-2005.pdf - 255KB - Skalborg Kirke

Skalborg KirkeProgram 2004 - 2005


Velkommen i Skalborg KirkeOgså i år er det med stor glæde, at vi kan præsentere det samlede program for arrangementer fremtil næste sommer ved Skalborg Kirke.Her er noget for alle, som ønsker både udsyn og indblik, oplevelse og indlevelse. Her er ord og billeder,her er oplæsning og foredrag, her er sang og musik, her er samvær for børn og voksne. Værsgoog læs, værsgo og vælg ud, værsgo og mød frem og tag del. Her er en vifte af arrangementer, der ial deres forskellighed har det til fælles, at de har centrum i den kristne gudstjeneste og evangelietsforkyndelse af, at kristentroen har en afgørende indflydelse på menneskelivet fra vugge til grav.Så husk at sætte kryds i kalenderen nu og velmødt, når tid er!På gensyn i Skalborg KirkeMenighedsrådetIndholdSkalborgAften ................................... side 03Højskoledage .................................... side 04Sogneudflugt ..................................... side 05FredagsTræf ..................................... side 06SøndagsHjørnet ................................ side 07Bibelmaraton ..................................... side 07Koncerter ......................................... side 08Genindvielse af orgel ......................... side 09Kirkens fødselsdag ............................ side 09Adventsfest ...................................... side 09Julefest ............................................. side 09FredagsFamilien ................................ side 10Missionsprojekt ................................. side 10Program for efteråret 2004 ................ side 11Program for foråret 2005 ................... side 12Skalborg KirkeDigtervejen 69200 Aalborg SVMandag - fredagTorsdag tilligeLørdag09.30 - 13.0016.00 - 18.0010.00 - 12.00 (telefonisk)Tlf. 98 18 00 69Fax 98 18 02 69skalborg.sogn@km.dk2www.skalborgkirke.dk


4HøjskoledageOnsdag den 1. septemberPræstegårdshaver i DanmarkOrganist og forfatter Kirsten FrandsenPræstegårdshaverne erligesom kirkerne spredtud over landet. Hvermed sin tilknytning til enpræstegård eller præstebolig.Kirsten Frandsenbesøger digterpræsterneshaver, nyttehaverne,urtehaverne, frugthaverneog krydderurtehaverne– og formidler i ordog lysbilleder dansk havehistorie. Et upåagtet,virkelighedsnært aspekt af kirkens kulturhistorie.Onsdag den 6. oktoberBarmhjertighedCand.theol. og exam.art.Doris OttesenEn fortælling om et temai Kerstin Ekmans forfatterskab.I hele sit forfatterskabhar Kerstin Ekman væretoptaget af barmhjertighed– om menneskersog Guds. Hun har gennemmange fortællingerbeskrevet, hvor afhængige vi som mennesker eraf, at der er nogen, der viser os barmhjertighed,men også om hvor vanskeligt det undertiden kanvære at få øje på barmhjertigheden – både menneskersog Guds.I Kerstin Ekmans seneste romantrilogi"Ulveskindet" når diskussionen af dette tema sitforeløbige højdepunkt.Højskoledagene er et tilbud til alle, som ønskerat blive klogere på sig selv og verden.Onsdag den 3. novemberKulturer mødesProvst Peter KrogsøeMed billeder fra Romog Umbrien (med Assisi)vil Peter Krogsøe giveos et indblik i vor kulturstilblivelse i mødetmellem den græskromerskecivilisation ogkristendommen.Siden kejser Konstantinved et edikt i 313 endegyldigtsatte en stopperfor forfølgelserne og gav ”de kristne fri og fuldret til at udøve deres religion”, forvandledesRom fra kejsernes til pavernes by. Roma christianaskirker og paladser er i dag dominerende,men bogstaveligt talt nedenunder kan vi findeCæsars, Augustus’ og Neros hovedstad.Onsdag den 5. januarDet mindste græs jeg undrer på- en naturhistorie om SkagenPh.d. Ian HeilmannSkagen er med rette berømtfor sine badehoteller,guldaldermalere ogGrenen, hvor to have ogalverden mødes. Menfugle, dyr og plantersætter også hinandenstævne mellem havene.Indstiller man sin bølgelængdepå det, åbnerSkagens odde op for enverden så righoldig, at ingennæppe vil kunne nå atkomme til bunds i alle herlighederne.Ian Heilmann vil tage os med på en slags lystvandringpå denne odde, ledsaget af lysbilleder,rundt til steder uden for de fasttrampede stier.Her vil vi give os tid til at sanse naturens former,farver og detaljer.


Onsdage fra 10.00 - 12.00. Kaffen koster 10 kr. Kirkebilen kanbenyttes ved henvendelse til Kirkekontoret senest dagen før.Onsdag den 2. februarH. C. AndersenForfatter og højskoleforstanderBjarne Nielsen BrovstBjarne Nielsen Brovst,hvis forfatterskab omfatterflere end 50 bøger,slog for alvor igennemmed bogen ”KajMunk. Liv og Død”.For nylig har han udsendtet stort værk omH. C. Andersen, tremeget læste bøger, somnetop er genudgivet som billigbog. Brovst, der eren livfuld og fængende fortæller, vil i sit foredragfortælle om H. C. Andersens liv og levned.Onsdag den 2. martsLuksusvagabond i Blichers fodsporSygehjælper Lis IngemannLis Ingemann, 57 år ogfra Årslev, lever ikkesom de fleste: I bedstevagabond-stil har denpensionerede sygehjælperfem gange vandreten månedlang tur i detmidtjyske, hvor hun haropsøgt de steder,Blicher skrev om.Ingemann kalder selv sin alternative livsstil ”frihed”og mener, det er sundt at stå af ræset foren stund.”Jeg skal have åbne vidder og højt til himlen.Det er nu engang min natur”, siger den fritidsvagabonderende bedstemor.Onsdag den 6. aprilDansk folkelig fællessang- tradition og fornyelseFhv. forstander på Vestbirk HøjskoleJens GrønSogneudflugt juniLørdag den 4. juniJens Grøn er medredaktøraf højskolesangbogens17. udgave ogmodtager af Den FolkeligeSangs pris 2003.En hovedhjørnesten iden danske sangskat erhøjskolesangbogen. Siden1894 er den udkommet17 gange. Sidsteudgave udkom i 1989, og stik imod alle forventningerer den blevet den mest solgte.Ved at veksle mellem kendte og nye fællessangeog fortællinger om denne særlige sangforms historievil Jens Grøn vise, at forholdet mellemtradition og fornyelse har spillet en afgørenderolle gennem alle 110 år.Igennem en årrække har serien afEftermiddagsmøder været afsluttet med enudflugt.Som noget nyt vil vi i denne sæson forsøgeos med en sogneudflugt som afrunding påhele sæsonen og beregnet for mennesker isognet af alle slags, alle køn, alle aldre.Derfor er turen henlagt til en lørdag, nemliglørdag den 4. juni 2005. Reserver datoenog afvent meget mere fyldige oplysninger iKirkebladet i løbet af foråret.5


6FredagsTræf10. septemberFra en kunstners værkstedBilledkunstner Anita HouvenaeghelAnita Houvenaeghel,Aalestrup, hørertil blandt vorestids store danske billedkunstnere.Hunhar på det senesteudvidet sit virkefelttil også at omfattealterbilleder og vilvise en serie lysbilleder,som hun underAltertavle, Brorstrup Kirkebygger med fortællingerom naturens betydning for formsproget isine malerier. Men også om hvilken oplevelsedet har været at renovere romanske kirker, isærBrorstrup kirke som den første kirke. Vi vilkomme til at fordybe os i de nye alterbilleder ogderes placering i kirkerne.8. oktoberKridtstregen - kasernen mod kirken.Nazisme og kristendom i romanen om2. verdenskrigLektor Peter Michael LauritzenVi kan opfordre til atlæse eller genlæse dennordjyske forfatter AalbækJensens store hovedværk”Kridtstregen”,for her bliver derchance for at møde enkender af romanen.Foredraget belyser romanenslange tilblivelseover 10 år, kildematerialetden bygger på, romanensstore linjer ogplacering i forfatterskabet ud fra Aalbæks egendagbog, arkivmateriale på Det Kongelige Bibliotekog foredrag og artikler om nazismen af AalbækJensen selv.Fredage kl. 18.00 - 21.45. Fællesspisning,foredrag og samtale, kaffe og aftensang.Peter Michael Lauritzen, der er lektor vedFrederikshavn Gymnasium og HF-kursus, harjust været frikøbt til forskning i forfatterskabetaf Carlsbergfondet i et år og arbejder på enmonografi om Aalbæk Jensens værk og virke.12. novemberLivet i SkurbyenFinn ChristiansenNaboprotesterne varhøjlydte, da KirkensKorshær for 6 år sidenindrettede skurbyen iAalborg, så nogle af byenshjemløse kunne få etsted at bo mere permanent.Naboskabet komdog til at fungere fint, ogsiden er Skurbyen blevetet sted, byen fremvisermed stolthed. Leder gennem alle årene, FinnChristiansen, vil fortælle om livet i Skurbyen.14. januarMit liv som hofmarskalSøren Haslund-Christensen, hofmarskal,kammerherre og generalmajorSøren Haslund-Christensen har efter pensioneringsom general i hæren i 14 år været hofmarskalhos Hendes Majestæt Dronningen og HansKongelige Højhed Prinsen.Virket som chef for hoffetog rådgiver for Dronningenhar bl.a. omfattettilrettelæggelse og gennemførelseaf mange repræsentativebegivenhederog store fester i kongehusetog rejser ogstatsbesøg i ind- og udland.Selv om planlægning,økonomi, admini-


Pris: 35 kr. inkl. spisning. Drikkevarer betales særskilt.Tilmelding til Kirkekontoret senest onsdagen før kl. 13.00.stration og aktivitetstilrettelæggelse på mangemåder minder om forholdene i en almindeligvirksomhed, er det samtidig meget speciel. Sikkerhedog samarbejdet med pressen har væretvigtige emner.11. februarSierra LeoneGeneralsekretær Jens Møller Pedersen,SudanMissionenSom nærmere omtalt pås. 10 har Skalborg Kirkebesluttet at indgå i etmissionsprojekt i SierraLeone. GeneralsekretærJens Møller Pedersenhar været missionær iAsien, har rejst i Nigeriaog senest i maj besøgtSierra Leone. Derforkan han give os førstehåndsindtrykaf landet og det projekt, som vi påforskellig vis forsøger at støtte.11. martsEn aften med sang og musikBetty og Peter ArendtHar man én gang hørt dette musikalske ægtepar,ved man, at der her venter tilhørerne enmusikalsk aften ud over det sædvanlige. Og allevi andre kan bare glæde os til mødet.Betty Arendt er uddannet operasanger og harbl.a. optrådt på Odense Teater og har medvirketi flere oratorier.Peter Arendt er organist ved Grenå Kirke. Sammenhar de studeret verdensmusik i Schweiz,Brasilien, Rusland, Honduras, Tanzania m.v.De har også indspillet en cd med folkelige nordiskesalmer.SøndagsHjørnetKom og vær med til lidt søndagssnak, fællessangog kaffe med hjemmebagt brød. Vimødes på følgende datoer:19/9 - 10/10 - 14/11 -12/12 - 9/1 - 13/2 -6/3 - 17/4 - 8/5.Vi begynder kl.14.30 og slutter kl.16.30, men man kankomme og gå, som man har tid og lyst til.Kaffen koster 10 kr.Bibelmaraton- også for nye deltagereHver anden onsdag kl. 16.45 i kirken."Det har været hårdt, men spændende", vilde fleste af maratondeltagerne nok sige, efterat de nu har læst hele Det gamle Testamente.Nu fortsætter løbet igen med start onsdagden 25. august kl. 16.45. Og nu er det Detnye Testamente, det gælder.Nye deltagere er meget velkommen til atslutte sig til den hårde kerne, som har holdtud hele vejen.Datoerne er: 25/8 - 8/9 - 22/9 - 6/10 - 20/103/11 - 17/11 - 8/12 - 5/1 - 19/1 - 2/2 - 16/2.Onsdag den 1. sep. kl. 19.30Hvem er Gud? … og hvordan?Lektor, cand.theol. Sigfred PedersenI forbindelse med sæsonstarten og overgangenfra det gamle til det nye testamente inviteresalle til arrangementet med lektor,cand.theol. Sigfred Pedersen. (Se omtale iKirkebladet 2004/3).7


KoncerterSøndag den 26. september kl. 16.00KorkoncertDet Ny Kammerkor, ÅrhusDirigent: Anders GadenDet Ny Kammerkor er på ca. 25 sangere ogsynger primært a capella repertoire - et megetblandet program spændende fra barok tilmoderne tid.Mandag den 1. november kl. 19.30Kor- og orgelkoncertI anledning af genindvielsen af orglet.Bo Gunge: Requiem(uropførelse)Coro Misto, Aalborg,dirigeret af Søren Birch.Domorganist BirgitteEbert, Ribe DomkirkeOnsdag den 9. februar kl. 19.00Hele Skalborg syngerKonferencier: Erling LindgrenSkalborg Kirkes Ungdomskor m. fl.Mandag og tirsdag den 14. og 15. februarkl. 19.00Musicalen ”Svanen”Skalborg Kirkes Spirekor,Sofiendalskolens lille kor og Sofiekoret.I anledning af H. C. Andersen-året opføresKis og Hans Holms musical over eventyret”Den grimme ælling”.Tirsdag den 8. marts kl. 19.00MusicalSkalborg Kirkes UngdomskorInstruktør: Dorte SandegaardTorsdag den 9. december kl. 19.30JulekoncertSkalborg Kirkes Ungdomskor.Efter koncerten er Skalborg Husmoderforeningvært ved en kop kaffe i Sognesalen.Coro Misto8Søndag den 23. januar kl. 15.00OrgelkoncertJózef Kotowicz, Polen.Internationalt kendt orgelsolistfra Warszawa ogprisvinder i internationaleorgelkonkurrencer.Repertoire: Orgelmusik afBuxtehude, Bach, Mendelssohn,Franck, Guilmant, Reger,Messiaen og Eben.Søndag den 20. marts kl. 16.00OrgelkoncertKristian Krogsøe, orgelstuderende vedJysk MusikkonservatoriumTorsdag den 14. april kl. 19.30GospelkoncertGospel Operators ogSkalborg Kirkes Ungdomskor


Genindvielseaf orgletSøndag den 24. oktober kl. 14.00Skalborg KirkesMarcussen-orgel erblevet udvidet, ogdet fejres med enorgelkoncert meddomorganistFlemming Dreisig,KøbenhavnsDomkirke.Dagen indledes kl. 10.00 med enfestgudstjeneste, hvor biskop SørenLodberg Hvas er liturg og prædikant, ogSkalborg Kirkes Ungdomskor medvirker.Efter gudstjenesten indbydes menighedentil reception i sognesalen, hvor der vil væreophængt en fotoudstilling fra orgletsgenopbygning. Dagen afsluttes medpræsentationskoncert kl. 14.00.Bag orglet sidder hele dagen FlemmingDreisig, der er en af Skandinaviens førendeorgelvirtuoser. Flemming Dreisig blev inovember 2003 udnævnt til domorganistved Vor Frue kirke i København, og det varsåledes ham, der var ansvarlig for denmusikalske del af kronprins Frederiks ogMarys bryllup i maj.Flemming Dreisig har samlet noget aforgelmusikken til en festlig koncert undertitlen ”The Royal Wedding Music”.Det er afvekslende mindre stykker i detglade hjørne, som vi kan glæde os til athøre, og hvor orglets mange nyeklangfacetter vil blive præsenteret.KirkensfødselsdagSøndag den 28.novemberFestgudstjenestekl. 10.00.Derefter kirkefrokostog optræden afpianist MogensDalsgaard.AdventsfestOnsdag den 1. december kl. 14.00Her holdes traditioneni hævd: Vi begyndermed en kortgudstjeneste i kirken.Derefter samling iSognesalen om kaffeog lagkage, fællessang og gavespil.Kirkens julefestTirsdag den 28. december kl. 19.00Julesalmer, juletræ,julefortælling, julemand,julepose, julekager ogjulelege.Skalborg Kirkes Spirekor opfører somafslutning julespillet ”Jesus, min broder” ikirken.9


FredagsFamilienVi mødes kl. 18.00 i Sognesalen, hvor vi spiser sammen. Familierne skiftes to og to til at lave mad,hvilket aftales gangen før. Maden koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn (dog maks. 70 kr. pr.familie).Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag kl. 13.00 eller til Thomas og Merethe senest torsdag påtelefon 9818 9142.03. sep. Familie-orienteringsløb. Alle, små som store kan være med.01. okt. Det rullende Eventyr opfører forestillingen „Svinedrengen“.Spisningen foregår denne aften således, at alle familier medbringermad svarende til det, familien kan spise, til et fælles"Tag-selv-bord".05. nov. Rundvisning og fortælling i kirken.03. dec. Julehygge. Vi bager småkager og laver konfekt.04. feb. Fastelavnsfest. Husk udklædning.04. mar. Vi laver bolcher. Husk sakse.Paulus i01. april Påskeløb.fangenskabØst. (Rem-20. maj Sæsonafslutning med bålaften i "Hullet" i AalborgVi mødes kl. 17.45 ved Skalborg Kirke og kører brandt) sammen.Husk at give Merethe og Thomas eller Morten og Anettebesked, hvis I vælger at køre direkte.Missionsprojekt Sierra LeoneMenighedsrådet har gennem længere tid ønsket at være aktiv i forhold til et missionsprojekt, ogefter at have undersøgt mange muligheder er valget faldet på et projekt i den vestafrikanskestat Sierra Leone, som SudanMissionen støtter i samarbejde med Den anglikanske Kirke.Sierra Leone har i en årrække været hjemsøgt af borgerkrig og er nu i gang med at komme sigherover. Men det er en lang og svær proces, som vi kan være med til at hjælpe på vej. Voresindsats vil i første omgang rette sig mod at reetablere kirkens sundhedscenter i Kangahun.Ved Høstgudstjeneste-arrangementet den 12. september villandssekretær Karl Georg Pedersen, SudanMissionen, introducereprojektet. Menighedsrådet har endvidere planer om at danne en’nørkle-klub’, holde marked til foråret og arrangere foredragsaftnermed spisning med fokus på projektet. Disse aktiviteter vil bliveomtalt i Kirkebladet, når de er fastlagt. Bemærk dog allerede nu, atgeneralsekretær Jens Møller Pedersen, SudanMissionen, kommer tilFredagsTræf den 11. februar.Menighedsrådet håber, rigtig mange skalborgere vil være med iprojektet. Her vil selv en lille indsats gøre en stor forskel!10


Skalborg Kirke Efterår 2004AugustOnsdag 25. aug. 16.45 BibelmaratonSeptemberOnsdag 01. sep. 10.00 Præstegårdshaver i Danmark. Organist og forfatter Kirsten FrandsenOnsdag 01. sep. 19.30 Hvem er Gud? … og hvordan? Lektor, cand.theol. Sigfred PedersenFredag 03. sep. 18.00 FredagsFamilien. Familie-orienteringsløbOnsdag 08. sept. 16.45 BibelmaratonFredag 10. sep. 18.00 Fra en kunstners værksted. Billedkunstner Anita HouvenaeghelSøndag 12. sep. 10.00 Høstgudstjeneste og Missionsprojekt. K. G. Pedersen, SudanMissionenTorsdag 16. sep. 19.30 Hvad er et folk uden folkekirke? Birthe Rønn Hornbech, MFSøndag 19. sep. 14.30 SøndagsHjørnetOnsdag 22. sep. 16.45 BibelmaratonSøndag 26. sep. 16.00 Korkoncert. Det Ny Kammerkor, ÅrhusOktoberFredag 01. okt. 18.00 FredagsFamilien. "Svinedrengen“Onsdag 06. okt. 10.00 Barmhjertighed. Cand.theol. og exam.art. Doris OttesenOnsdag 06. okt. 16.45 BibelmaratonFredag 08. okt. 18.00 Kridtstregen - kasernen mod kirken. Lektor Peter Michael LauritzenSøndag 10. okt. 14.30 SøndagsHjørnetOnsdag 20. okt. 16.45 BibelmaratonSøndag 24. okt. 14.00 Genindvielse af orglet. Domorganist Flemming Dreisig, KøbenhavnNovemberMandag 01. nov. 19.30 Kor- og orgelkoncert. Coro Misto og domorganist Birgitte Ebert, RibeOnsdag 03. nov. 10.00 Kulturer mødes. Provst Peter KrogsøeOnsdag 03. nov. 16.45 BibelmaratonFredag 05. nov. 18.00 FredagsFamilien. Rundvisning og fortælling i kirkenFredag 12. nov. 18.00 Livet i Skurbyen. Finn ChristiansenSøndag 14. nov. 14.30 SøndagsHjørnetOnsdag 17. nov. 16.45 BibelmaratonSøndag 28. nov. 10.00 Kirkens fødselsdag. Pianist Mogens DalsgaardDecemberOnsdag 01. dec. 14.00 AdventsfestFredag 03.dec. 18.00 FredagsFamilien. Julehygge. Vi bager småkager og laver konfektOnsdag 08. dec. 16.45 BibelmaratonTorsdag 09. dec. 19.30 Julekoncert. Skalborg Kirkes UngdomskorSøndag 12. dec. 14.30 SøndagsHjørnetTirsdag 28. dec. 19.00 Kirkens julefest11


Skalborg Kirke Forår 2005JanuarOnsdag 05. jan. 10.00 Det mindste græs jeg undrer på. Ph.d. Ian HeilmannOnsdag 05. jan. 16.45 BibelmaratonSøndag 09. jan. 14.30 SøndagsHjørnetFredag 14. jan. 18.00 Mit liv som hofmarskal. Søren Haslund-ChristensenOnsdag 19. jan. 16.45 BibelmaratonSøndag 23. jan. 15.00 Orgelkoncert. Józef Kotowicz, PolenFebruarOnsdag 02. feb. 10.00 H. C. Andersen. Forfatter og højskoleforstander Bjarne Nielsen BrovstOnsdag 02. feb. 16.45 BibelmaratonFreedag 04. feb. 18.00 FredagsFamilien. FastelavnsfestOnsdag 09. feb. 19.00 Hele Skalborg synger. Skalborg Kirkes Ungdomskor m. fl.Fredag 11. feb. 18.00 Sierra Leone. Generalsekretær Jens Møller Pedersen, SudanMissionenSøndag 13. feb. 14.30 SøndagsHjørnetMandag 14. feb. 19.00 Musicalen "Svanen".Tirsdag 15. feb. 19.00 Musicalen "Svanen".Onsdag 16. feb. 16.45 BibelmaratonMartsOnsdag 02. mar. 10.00 Luksusvagabond i Blichers fodspor. Sygehjælper Lis IngemannFredag 04. mar. 18.00 FredagsFamilien. Vi laver bolcherSøndag 06. mar. 14.30 SøndagsHjørnetTirsdag 08. mar. 19.00 Musical. Skalborg Kirkes UngdomskorFredag 11. mar. 18.00 En aften med sang og musik. Betty og Peter ArendtSøndag 20. mar. 16.00 Orgelkoncert. Kristian KrogsøeAprilFredag 01. april 18.00 FredagsFamilien. PåskeløbSøndag 03. april 16.00 At kende sandheden. Filminstruktør og læge Nils MalmrosOnsdag 06. april 10.00 Dansk folkelig fællessang. Fhv. forstander Jens GrønTorsdag 14. april 19.30 Gospelkoncert. Gospel Operators og Skalborg Kirkes UngdomskorSøndag 17. april 14.30 SøndagsHjørnetMajSøndag 08. maj 14.30 SøndagsHjørnetFredag 20. maj 18.00 FredagsFamilien. Sæsonafslutning. Bålaften i "Hullet"JuniLørdag 04. juni Sogneudflugt12

More magazines by this user
Similar magazines