Patientuddannelse: Som sendt fra himlen” (PDF)

patientuddannelse.info
  • No tags were found...

Patientuddannelse: Som sendt fra himlen” (PDF)

Forskellen kan ikke beskrives, det har ændretvores liv, siger tre gigtpatienter, der har væretpå kursus.På vej hen til vort mødested ser vi enkvinde komme cyklende på en trehjulet cykel.Hun skyder en pæn fart og lyser op igadebilledet med sin røde vindjakke, hvidebukser, og kække hue i gule, røde, grønneog blå farver.Da vi når hen til caféen, kommer en lille,rank kvinde, også klædt i smukke farver,hen imod en afslappet klædt herre og hilsersmilende på ham.Og så går det op for os, at cyklisten er81-årige Guri Mazanti, der har slidgigt ihofterne og ledegigt, den smilende kvinde,53-årige Henny Thomsen, der har slidgigt ihofter, fingre og knæ – og som for restenhar fået et nyt knæ for 14 dage siden. Og atmanden er Jan Ole Nielsen, 52, som harfået den ene hofte skiftet ud.Ingen af dem ligner mennesker, der erhårdt ramt af slidgigt. Og de er enige om, atdet skyldes et nyt og banebrydende initiativ:Patient-uddannelseskurser, der skallære patienter med kroniske sygdomme attackle deres hverdag. Jan Ole Nielsen er instruktør,og Guri Mazanti og HennyThomsen elever. Vi har sat hinanden stævnefor at høre, om det nytter, eller om detbare er en af de nymodens ting, der indimellemdukker op. For slidgigt er en smertefuldog mange gange invaliderende sygdom,som vel ikke bare kan snakkes væk?Fortæller alle om detMen begejstringen er ved at blæse os omkuld.Alle tre siger, at kurset har ændretderes liv:– Forskellen kan ikke beskrives. Det ereventyrligt, det er helt fantastisk, sigerGuri Mazanti.– Det bedste var, at instruktøren, JanOle Nielsen, havde samme sygdom. Vi varligestillede, siger Henny Thomsen.Jan Ole Nielsen blev kontaktet af GentofteAmtssygehus, som ville uddanne etinstruktørhold. Han sagde straks ja og fiksin uddannelse over seks weekender iOdense i 2004. Underviserne var tre såkaldtemasterinstruktører, der er uddanneti Norge og selv kroniske gigtpatienter.Kurserne er foreløbig del af et pilotprojekt:– Men vi håber, man bliver ved. Detskal fortsætte, siger Jan Ole Nielsen. Kraftigtsekunderet af de damer.– Det kom som sendt fra himlen. Jegkom lige fra lægen og havde fået en blokadei knæet. Jeg havde så mange smerter. Såså jeg annoncen i Det Grønne Område ogringede med det samme. Jeg var helt oppe iskyerne, siger Henny Thomsen.Det er hun for så vidt stadig. Og en godambassadør for kurset:– Det var en gave til mig. Jeg har en positivlæge, der bakkede det op og bad mig➜

Similar magazines