Patientuddannelse: Som sendt fra himlen” (PDF)

patientuddannelse.info
  • No tags were found...

Patientuddannelse: Som sendt fra himlen” (PDF)

PATIENTUDDANNELSE»Lær at leve med kronisk sygdom« er etnyskabende patient-uddannelsesprogram,der er sat i gang som et pilotprojekt afSundhedsstyrelsen, Gigtforeningen,Københavns Amt og Ribe Amt.Den bærende filosofi er, at patienten er den,der ved mest om sin sygdom, og at patientensegen indsats og håndtering af sygdommeni hverdagen har stor betydning, bådefor behandlingen og forebyggelse af komplikationer.Formålet er at styrke patientens ressourcer tilaktiv egenomsorg, og kurset giver patientenredskaber og færdigheder til at magte sygdommenog ændre adfærd, så hun får øgetkontrol og bedre livskvalitet i hverdagen.Kurset er udviklet af Stanford University iUSA efter erfaringer med mange års arbejdemed mennesker med forskellige kroniskesygdomme.Kurset består af seks undervisningsforløb à 21/2 time, som afvikles en gang om ugen. Detledes af to instruktører, der selv har en kronisksygdom. Instruktørerne er ikke underviserei traditionel forstand, men fungerermere som igangsættere. Kurset appellerer tilstor deltageraktivitet, og det er helt centraltat styrke patienternes selvtillid og tro på, atde kan nå de mål, de har sat sig.Instruktørerne uddannes af såkaldte masterinstruktører.De uddannes (foreløbig) påStanford University, eller på et nordisk masterinstruktør-kursus.På kurset bruges bogen »Patientuddannelse– at leve med kronisk sygdom«. Den er oversatfra den amerikanske udgave, koster 149kr. og udgivet af Komiteen forSundhedsoplysning, hvor den også kankøbes: Tlf. 35 26 54 00.www.sundhedsoplysning.dk.

More magazines by this user
Similar magazines