Klik HER for artikel om Michelle Peck og Amalie - Nyt Smil

nytsmil.dk
  • No tags were found...

Klik HER for artikel om Michelle Peck og Amalie - Nyt Smil

TV*MODEo GLAM*GOSSIPUge 9. 2. marts 2011Storcharmoren Nichlas: E{ISUSANNE BIERSOSGA,F.{-.JR,[UHVTFEil$trfil'fr2IIwTRENDYTERN


1r\ .-\, ,,7.Lr llllI handerne PiMadonnas hudteraPeutf T\.o har Madonna Jennifer lope,/ ogH angel Ia Jolia -il ';elFs' De svFrgelI lalte rrl de'l l'ert se'lge hJdbeha.dljng Intraceuticals, som pe magisk vis Lldglatterrynker og fine linjer, strammer huden opog ofter ansigtet ved hi@lp af et s@rligt itapparat. der med en komprimeret luftstrelepuster foryngende serum dybt ind huden Forledenvar Madonnas personllge hudterapeutMichelle Peck, der ogsa behandLer sa promlnente navne som damerne fra "DesperateHouse\turves og B'dngerlna parret ogs6'lepsBracil) i Danmark for at dernonstrere metodenKIG lNDs udsendte tik lov at Prove.INTRACEUTICALS-BEHANDLINGEN'I\4ed nEensom handpustede Michelle forsigtigt serum ind i huden'som om hun var ved at ma e et maleri Bergrin_gen foltes ko d og frisk og slet ikke ubehagellg.Og efter blot 30 mlnutter er man b evet forvandlet til en yngre version af sig selv.Nar man i forvejen haren forholdsvis t-lfg hLld, er det svert at tro,at der for alvor kommer noget ud af sddan etbesog hos Miche le Peck, men jol Kinderne varp udselig forvandletil velsiddende eblekinderog huden virkede g at og frisk. Bye bye' begyndende rynker - det her ER ren ungdomseliksifEndda helt !den brug af nale eller Botox- bare ren luft.I en lllle uge tolteshuden tykkere og helt stram, menlangsomt fandt ansigtet trlbagetiL sin normale formigen. sa det er ikke enlangtidsinvestering, rnenklart noget, der kan anbefales for en stor begivenhed Ua tak, giv mig llareden Oscar, sd skal I nokse en helt gennem_iltetmig holde tale) men trlhverdagsbrug er oet s m_pelthen for dyrt, selv omresultatet er tydeligt r.eddet samme.En enkelt behandllng1koster 1.500 kr., men hvis det foralvor ska! have effekt, skal man ggresom stjernerne og investere ien helbehandllngskur med besog hos hudterapeutenseks gange i l/bet af otteuger. Men sa kan det godt vaere, atman lige skal onske sig stjernernespengepung ogse, for det koster typrsktil 6 8.000 kr. Se, hvor du selv kan faen behandling pd oxygenlift.dk..,rffi; I New York' kan alting ske.Nasten. Menpfov med et piftaf den nye hotteduft og hvemved, maskescorer du o€ls6fyren i clennaste taxa, oerkorer forbi.er sa afteengig afbehandlinElen, athun har anskaffet, sig en iitapperat\ hjemme hos sig selv,lhar hun fortalt tilnStyle lvlagazine.{42 www l gind.rom

More magazines by this user
Similar magazines