stal-spirovent-dirtProduktfil 121377 - Armatec

armatec.com
  • No tags were found...

stal-spirovent-dirtProduktfil 121377 - Armatec

“Rent anlægsvand igennemhele anlæggets levetid”3/4"3/4" Vertikal100 mm med Svejse studse100 mm adskillig med svejse studseLevetiden og effektiviteten afkøle- og varmesystemer,afhænger i høj grad af systemvandetsrenhed. Snavs er årsagtil mange problemer,unødvendig slidtage påanlægskomponenter og hyppigenedbrud. Korrosion, slidtage afpumper og reducereteffektivitet resulterer i stigendevedligeholdelse, unødvendigthøje omkostninger og utilfredsebrugere. Traditionelle filtre erdesignet til at løse snavsproblemer. Ikke desto mindrekræver disse jævnligvedligeholdelse, og overholdesdette ikke, resulterer det let istigende tryktab og eventueltblokeringer i anlægget.Der findes en løsning!Et snavsfrit system ermuligt. Der findes enanordning, som kanfjerne alt fritflydendesnavs ned til den mindstepartikel. Den virkerkontinuerligt, og ervedligeholdelses fri.Navnet:SPIROVENT ’DIRT100 mm HI Flow med svejse studseP E R M A N E N T S N A V S F R I T A N L Æ G S V A N D

More magazines by this user
Similar magazines