Download præsentation om økonomi og tilmelding - Leder - FDF

leder.fdf.dk
  • No tags were found...

Download præsentation om økonomi og tilmelding - Leder - FDF

Økonomi• Tilmelding• Deltagerpris


Betaling”Medlem” af FDF kreds ved tilmelding• Depositum kr. 500 betales ved tilmelding meddankort eller andet betalingskort• Restbeløbet (pris – depositum) betales tilkredsen (kredsen modtager faktura i juni2011)


BetalingIkke ”medlem”af FDF kreds ved tilmelding• Den fulde deltagerpris betales ved tilmelding• Prisen afhænger af din bopæl i forhold til FDFslandsdele


Udgift pr. deltagerAktiviteter kr. 150Forplejning kr. 300Leje Sletten kr. 50Rafter/brænde kr. 100Etablering - i øvrigt kr. 400Etablering - Sletten kr. 750Det grundlag der beregnes huslejerefusion afforventes at udgøre kr. 750 pr. deltager –min. 65% tilskud (minimum kr. 487,50)


DeltagerprisLandsdel 1 1.720 kr.Landsdel 2 1.770 kr.Landsdel 3,5,6 1.745 kr.Landsdel 4 1.795 kr.Landsdel 7 1.570 kr.Landsdel 8 1.545 kr.Børn 5 – 8 år 625 kr.Børn 0 – 4 år gratis


Deltagerpris• Forudsætter tilmelding inden 15/3 2011• Tillæg ved for sen tilmelding:15/3 – 31/3 2011 kr. 1001/4 2011 - kr. 200• Kredsene/deltagere sørger selv fortransporttil/fra lejren og afholder selvudgiften• SeniorCity deltagere kan gratis komme medfællestransport til lejren

More magazines by this user
Similar magazines