Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

AppendiksAppendiksKøns- og aldersfordeling I tabel A er svarfordelingenaf deltagere opgjort efter køn, alder og oprindelsesland.Fordelingen bruges til at vurdere generaliserbarheden afundersøgelsens resultater. Det er vurderet, om køns- ogaldersfordelingen blandt deltagerne svarer til køns- og aldersfordelingenblandt alle fra den enkelte etniske gruppe, sombor i Danmark.Eksempelvis sammenlignes andelen af kvindelige indvandrerefra Iran – som har deltaget i undersøgelsen, og som ermellem 18-29 år (16%) – med alle kvindelige indvandrere fraIran, som bor i Danmark, og som er mellem 18-29 år (27%). Setabel A.Det er ikke undersøgt, om deltagerne afviger fra befolkningenpå andre områder end køn og alder.102 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines