Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

AppendiksTabel C Fordeling af bortfald efter årsager - oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere Idanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet(18-66 år) Jugoslavien PalæstinaManglertelefonnummer 16 17 27 31 27 38 40 27 34 25Ikke gennemførtinterview 1 10 5 9 6 5 0 8 8 6Ikke opnåetkontakt 10 19 13 10 18 11 28 16 12 13Gennemførtinterview 73 55 55 50 49 46 32 48 46 55Bortfald 413 344 389 421 429 514 711 398 545 399ProcentBortfald Bortfaldet omfatter 4.563 personer og er på 47,9%.Årsagerne til bortfald kan deles op i tre kategorier: 1) manglendetelefonnummer (58%), 2) ikke gennemført interview(11%) og 3) ikke opnået kontakt (31%). Se tabel C.Som nævnt indledningsvis skyldes manglende telefonnummer,at der ikke findes oplysninger om personen hos TDC,eller ’døde telefonnumre’, dvs. at personen er registreret hosTDC, men med et nummer, som personen ikke længere bruger,fx et telefonnummer som er tilknyttet et taletidskort.Ikke opnået kontakt skyldes hovedsagelig, at personen ikkeønskede at deltage, at personen var flyttet og/eller bortrejst itidsrummet for telefoninterview.Tabel C viser fordelingen af bortfald opdelt efter oprindelsesland.Ikke gennemført interview skyldes hovedsageligt afbrudte intervieweller aftale om nyt interview, som det ikke var muligtat gennemføre.106 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines