Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

AppendiksFor nærmere at belyse, hvilke demografiske faktorer sombetydning for bortfald, er der gennemført en serie logistiskeregressionsanalyser, hvor betydningen af køn og alder er vurderet.Alder er opdelt i fire grupper: 18-29 år, 30-39 år, 40-49år og 50-66 år.Analyserne er foretaget separat for hver etnisk gruppe. Analyserer begrænset til mangler telefonnummer og ikke opnåetkontakt, som er de to vigtigste årsager til bortfald.Mangler telefonnummer Den vigtigste grund til bortfald ermanglende telefonnumre.Resultater af analyserne viser, at der blandt danskere erstørre sandsynlighed for, at telefonnumre mangler i de toyngste aldersgrupper, 18-29 år og 30-39 år. Det gælder forbåde kvinder og mændBlandt indvandrere fra Ex-Jugoslavien mangler telefonnummerhyppigere blandt kvinder i alderen 18-29 år og 40-49 år.Blandt indvandrere fra Pakistan mangler telefonnumre hyppigereblandt kvinder i alderen 29-39 år.Telefonnumre mangler i højere grad for yngre indvandrere fraTyrkiet i alderen 18-29 år, uanset køn.For de øvrige etniske grupper har køn og alder ikke signifikantbetydning for manglende telefonnummer.Ikke opnået kontakt Blandt indvandrere fra Ex-Jugoslavien erder i mindre grad opnået kontakt til personer i alderen 30-39år og 40-49 år. Det gælder for både kvinder og mænd.Der er i mindre grad opnået kontakt med indvandrekvinderfra Libanon/Palæstina i alderen 30-39 år.Der er i mindre grad opnået kontakt med kvindelige efterkommerefra Pakistan. Dette gælder for begge aldersgrupper(18-29 år og 30-39 år).Blandt indvandrere fra Somalia er der i mindre grad opnåetkontakt med kvinder og mænd i alderen 30-39 år, 40-49 år og50-66 år.For de øvrige grupper har køn og alder ikke signifikant betydningfor, at kontakt ikke blev opnået.Blandt indvandrere fra Somalia mangler telefonnumre overvejendehos yngre kvinder og mænd i alderen 18-29 år og hoskvinder i alderen 50-66 år.Etniske minoriteters sundhed107

More magazines by this user
Similar magazines