Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Referencer3. Selvvurderet helbred1. Idler E, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: a review of twenty-seven community studies. J Health SocBehav 1997;38:21-37.2. Idler EL, Angel RJ. Self-rated health and mortality in the NHANES-I Epidemiologic Follow-up Study. Am J PublicHealth 1990;80:446-52.3. Lindstrom M, Sundquist J, Östergren P. Ethnic differences in self reported health in Malmö in southern Sweden.J Epidemiol Community Health 2001;55:97-103.4. Wiking E, Johansson S, Sundquist J. Ethnicity, acculturation, and self reported health. A population based study amongimmigrants from Poland, Turkey, and Iran in Sweden. Journal of Epidemiology and Community Health 2004;58:574-82.5. Hammad R, Dalgard O, Hussain A, et al. Inequalities in health: a comparative study between ethnic Norwegians andPakistanis in Oslo, Norway. International Journal for Equity in Health 2006;5:1-9.4. Langvarig sygdom1. Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M, et al. Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987. København:Statens institut for folkesundhed, 2006.2. Folmann N, Jørgensen T. Etniske minoriteter – Sygdom og brug af sundhedsvæsenet : Et registerstudie. København:Sundhedsstyrelsen, 2006.3. Breinholt-Larsen F, Nordvig L, Søe D. Hvordan har du det? Århus: Region Midtjylland, Center for folkesundhed, 2006.4. Dyhr L, Vibe-Petersen J. Indvandrere og type 2-diabetes: Forekomst, behandling og forebyggelse set i et kønsperspektiv.Ugeskr Laeger 2007;169:2432.5. Kristensen J, Bak J, Wittrup I, et al. Diabetes prevalence and quality of diabets care among Lebanese or Turkishimmigrants compared to a native Danish population. Primary care diabetes 2007;1:159-65.5. Sygdomsbelastning1. Nazroo J. Ethnicity, Class and Health. London: Policy Studies Institute, 2001.2. Bhopal R. Ethnicity, race and health in multicultural societies. Foundations for better epidemiology, public health andhealth care. Oxford UK: Oxford University Press, 2007.Etniske minoriteters sundhed109

More magazines by this user
Similar magazines