Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Referencer8. Sukkerindtag1. Fødevarestyrelsen. De 8 kostråd. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008.(http://www.altomkost.dk/Viden_om/De_8_kostraad/forside.htm).2. Wittrup I. Forandringer af måltidsvaner blandt tyrkiske diabetes patienter. LIV, Århus Amts blad om Sundhedsfremmeog Forebyggelse, 2005;2.9. Fysisk aktivitet1. Blair S, Brodney S. Effects of physical inactivity and obesity on morbidity and mortality: current evidence and researchissues. Med Sci Sports Exerc 1999;31:646-62.2. Wannamethee S, Sharper A. Physical activity and cardiovascular disease. Seminars in Vascular Medicine 2002;2(Aug):257-66.3. Karmisholt K, Gøtzsche P. Physical activity for secondary prevention of disease. Systematic reviews of randomisedclinical trials. Dan Med Bull 2005;52:90-4.10. Alkohol1. Lewis S, Smith G. Alcohol, ALDH2, and esophageal cancer: a meta-analysis which illustrates the potentials andlimitations of a Mendelian randomization approach. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:1967-71.2. Bagnardi V, Blangiardo M, La Vecchia C, et al. Alcohol consumption and the risk of cancer: a meta-analysis. AlcoholRes Health 2001;25:263-70.3. Moskal A, Norat T, Ferrari P, et al. Alcohol intake and colorectal cancer risk: a dose-response meta-analysis ofpublished cohort studies. Int J Cancer 2007;Feb 1:664-71.4. Corrao G, Bagnardi V, Zambon A, et al. A meta-analysis of alcohol consumption and the risk of 15 diseases.Preventive Medicine 2004;38:613-9.5. Socialministeriet. Det fælles ansvar II. København: Socialministeriet, 2006.6. Sundhedsstyrelsen. Alkohol, Sundhedstyrelsen, 2008.(http://www.sst.dk/Forebyggelse/Alkohol_narkotika_og_tobak/Alkohol.aspx?lang=da).Etniske minoriteters sundhed111

More magazines by this user
Similar magazines