Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Bilag 1ETNISKE MINORITETERS SUNDHEDTakođe će se tu naći i pitanja o načinu života, kao na primjer:Koliko pušite? Šta jedete? itd…Razgovor otprilike traje 20 minuta.Ispitivači iz Danske Statistike će kontaktirati ukupno 8500osoba između 18 i 66 godina. Ispitivači će poznavati dva jezika:jedan od jezika etničkih manjina i danski. Vi sami možeteda odaberete na kom jeziku želite da se intervju obavi.OBJAVLJIVANJE REZULTATARezultati ispitivanja će biti objavljeni početkom 2008. godine.Ako želite saznati nešto više o ovom ispitivanju molimo Vasda kontaktirate:Projektleder John SinghammerProjekt Etniske minoriteters sundhedCenter for Folkesundhed, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus NTelefon: 8728 4715E-mail: John.Singhammer@stab.rm.dkIspitivanje se obavlja za:Københavns Kommune, Odense Kommune,Århus Kommune, Region Hovedstaden, Region Midtjylland,Region Syddanmark og Sundhedsstyrelsen118 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines