Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Bilag 1ETNISKE MINORITETERS SUNDHED- etnik vatandaşların SAĞLIĞIhakkında yeni bilgiler yoldaDanimarka’nın en büyük üç belediyesi ve vilâyetleri,Sundhedsstyrelsen ile ortaklaşa etnik vatandaşların sağlıkdurumları ve yaşam tarzları hakkında bir araştırma yapmaaşamasında.Araştırmanın sonuçları, belediyelerin, pratisyen doktorlarınve hastanelerin etnik köken gözetmeksizin herkes için dahaiyi sağlık şartları yaratmak için yaptığı çalışmaların, daha iyiduruma gelmesi için kullanılacaktır.Umarız bu broşür aracılığı ile, araştırma hakkında bilgive duyumlar yayılır, böylelikle olabildiğince çok insanınkatılımını sağlarız. Tanıdıklarınıza bu araştırma hakkındabahsedebilirsiniz. Belki siz veya komşunuz araştırmayakatılmak üzere davet edilirsiniz.ARAŞTIRMA HAKKINDAAraştırma, telefon aracılığı ile yapılacaktır.2007 yılının ilkbaharında Türkiye, Pakistan, eski Yugoslavya,Irak, İran, Somali, Lübnan/Filistin ve Danimarka’dan insanlar,telefon ile aranacak, çeşitli sorular sorulacak.Örneğin çeşitli hastalıklar, ağrılar ve kaygılar hakkında.Etniske minoriteters sundhed119

More magazines by this user
Similar magazines