Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Bilag 339. Har du fuldført en erhvervsuddannelse i et andet land end Danmark?Har ikke fuldført uddannelse i udlandet… [ ] 1Et eller flere kortere kurser… [ ] 2Faglært inden for håndværk, handel, kontor m.v…. [ ] 3Kort videregående uddannelse, under 3 år. [ ] 4Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år…. [ ] 5Lang videregående uddannelse, mere end 4 år….. [ ] 6Anden uddannelse…Skriv hvilken________________________________________________________Stilles kun til IndvandrereNu stiller jeg nogle spørgsmål om aktivering40. Har du indenfor de seneste 6 måneder modtaget en af de følgendeoffentlige ydelser?Nej Gå til spørgsmål 441 2JaNejKontanthjælp? [ ] [ ]Starthjælp? [ ] [ ]Introduktionsydelse? [ ] [ ]Arbejdsløshedsdagpenge? [ ] [ ]Revalideringsydelse? [ ] [ ]20Etniske minoriteters sundhed149

More magazines by this user
Similar magazines