Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

MetodeKapitel 02Tabel - eksempel Dårligt selvvurderet helbred - køn, alder og oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)ProcentKønKvinder 11 37 42 23 35 38 21 31 5 6 7Mænd 9 28 33 22 25 15 11 17 5 9 6Alder18-29 år 6 8 18 7 9 16 6 6 5 7 630-39 år 6 24 37 22 33 22 10 19 5 17 640-49 år 9 40 50 29 43 34 17 35 - - -50-66 år 16 63 58 34 63 42 31 44 - - -Alle 10 33 37 22 30 28 13 23 5 7 6Alle - standardiseret* 10 41 48 27 42 29 22 29 5 12 6Signifikant lavere end etniske danskereSignifikant højere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseret- Ingen deltagereDen faktiske fordeling af dårligt selvvurderet helbred erangivet i kolonner for hver etnisk gruppe. I tabellerne er derangivet tal separat for etniske danskere i alderen 18-39 år, forat skabe et bedre sammenligningsgrundlag med efterkommerefra Pakistan og Tyrkiet. Etniske danskere i alderen 18-39år er en undergruppe af kategorien ’Danmark 18-66 år’.I rækkerne er der angivet tal separat for henholdsvis køns- ogaldersgrupper samt to tal for hele gruppen (alle samt alle –standardiseret).Den sidste række viser de standardiserede tal, som er vægtetsåledes, at køns- og alderssammensætningen i indvandrergrupperog efterkommergrupper ligner de etnisk danskegrupper. Der er foretaget en signifikanstest af de standardiseredeværdier for at angive, om forekomsten af fx dårligtselvvurderet helbred i en etnisk gruppe er signifikant forskelligfra forekomsten blandt etniske danskere.Der er foretaget bearbejdning i form af vægtning og standardiseringaf de tal, som ligger til grund for resultaterne.Det påvirker de værdier, som angives i tabellerne – om endpåvirkningen er beskeden. Dette illustreres med eksemplet itabel 2.3.22 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines