Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 03Selvvurderet helbredTabel 3.1 Dårligt selvvurderet helbred - køn, alder og oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)ProcentKønKvinder 11 37 42 23 35 38 21 31 5 6 7Mænd 9 28 33 22 25 15 11 17 5 9 6Alder18-29 år 6 8 18 7 9 16 6 6 5 7 630-39 år 6 24 37 22 33 22 10 19 5 17 640-49 år 9 40 50 29 43 34 17 35 - - -50-66 år 16 63 58 34 63 42 31 44 - - -Alle 10 33 37 22 30 28 13 23 5 7 6Alle - standardiseret* 10 41 48 27 42 29 22 29 5 12 6Signifikant lavere end etniske danskereSignifikant højere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseret- Ingen deltagereAf tabel 3.1 fremgår, at andelen med dårligt selvvurderethelbred blandt alle indvandrergrupper er signifikant højeresammenlignet med etniske danskere i alderen 18-66 år.Forekomsten blandt indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Irak ogLibanon/Palæstina er mere end fire gange højere sammenlignetmed etniske danskere. Den højeste forekomst ses hosindvandrere fra Irak med 48%.Hos efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet er der ikke signifikantforskel i andelen med dårligt selvvurderet helbredsammenholdt med etniske danskere i alderen 18-39 år.Etniske minoriteters sundhed27

More magazines by this user
Similar magazines