Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Selvvurderet helbredKapitel 03Figur 3.1 Dårligt selvvurderet helbred* - køn og oprindelseslandPctPct514151344435392141173122202411914127 6 65IrakLibanon/PalæstinaEx-JugoslavienTyrkietPakistan Iran Somalia Danmark Tyrkieteft.Danmark(18-39 år)Pakistaneft.KvinderMænd* AldersstandardiseretI næsten alle etniske grupper vurderer flere kvinder endmænd deres helbred som dårligt. Forskellene er dog ubetydeligeblandt indvandrere fra Somalia, efterkommere fraPakistan og Tyrkiet og blandt etniske danskere (figur 3.1).Andelen med dårligt selvvurderet helbred er større blandtkvindelige indvandrere fra Irak og Libanon/Palæstina (51%),Ex-Jugoslavien (44%) Pakistan (41%), Tyrkiet (39%), Iran(31%) og Somalia (20%), sammenlignet med 11% blandtetnisk danske kvinder. Andelen med dårligt selvvurderethelbred hos mænd er større blandt indvandrere fra Irak (41%),Ex-Jugoslavien (35%), Libanon/Palæstina (34%), Somalia(24%), Iran (22%) og Tyrkiet (21%) sammenlignet med 9%blandt etnisk danske mænd.Blandt kvindelige efterkommere fra Tyrkiet er andelen meddårligt selvvurderet helbred (14%) dobbelt så stor sammenlignetmed etnisk danske kvinder i alderen 18-39 år (7%). Andelenmed dårligt selvvurderet helbred blandt mandlige efterkommerefra Tyrkiet (12%) er også højere sammenlignet med etniskdanske mænd i alderen 18-39 år (6%). Den laveste andel sesblandt mandlige efterkommere fra Pakistan med 5%.28 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines