Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Langvarig sygdomKapitel 04Tabel 4.2 Langvarig sygdom - køn og alderDANMARK I Køn I AlDERIAlle Kvinder Mænd 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 årProcentAstma 7 7 7 8 8 7 6Allergi 19 21 17 21 21 19 15Diabetes 2 1 3 1 1 2 7Grå stær 1 0 1 0 0 0 3Forhøjet blodtryk 9 9 8 2 5 7 18Hjerteproblemer 2 2 3 1 1 2 6Hjerneblødning 1 1 2 0 1 1 3Kronisk bronkitis/emfysem 2 2 2 3 1 3 3Slidgigt/leddegigt 10 13 7 1 3 8 24Knogleskørhed 1 1 1 0 1 0 3Mavesår/sår på tolvfingertarmen 2 1 2 1 2 2 2Kræft 1 2 0 0 0 0 3Migræne/hyppig hovedpine 12 19 6 16 12 13 10Forbigående psykisk lidelse 10 12 8 10 8 8 11Rygsygdom 14 15 13 9 7 17 21HIV/AIDS 0 0 0 0 0 1 0Andre sygdomme 9 11 7 5 8 10 12DanmarkAllergi er den langvarige sygdom, som rapporteres hyppigstblandt etniske danskere (19%), fulgt af: rygsygdom, migræne/hyppighovedpine, slidgigt/leddegigt, forbigående psykisklidelse og forhøjet blodtryk (14%-9%).Kvinder rapporterer generelt hyppigere om langvarig sygdomend mænd. Mænd rapporterer dog hyppigere om: diabetes,grå stær, hjerteproblemer, hjerneblødning og mavesår.Forekomsten af de fleste sygdomme er højest i den ældstealdersgruppe. Undtaget er astma og allergi, som er højest i deto yngste aldersgrupper og migræne/hyppig hovedpine, somer højest i den yngste aldersgruppe. Forekomsten af kroniskbronkitis er næsten lige stor i alle aldersgrupper, dog lavesti aldersgruppen 30-39 år. Andelen, der rapporterer om forbigåendepsykisk lidelse, er næsten lige stor i den yngste ogden ældste aldersgruppe (10-11%) og mindst i de to midterstealdersgrupper (8%).34 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines