Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Langvarig sygdomKapitel 04Tabel 4.4 Langvarig sygdom - køn og alderIRAK I Køn I AlDERIAlle Standardiseret* Kvinder Mænd 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 årProcentAstma 11 11 13 10 9 13 13 9Allergi 29 34 36 24 20 34 35 30Diabetes 9 17 9 9 1 6 13 30Grå stær 16 23 19 13 4 16 25 25Forhøjet blodtryk 11 19 10 12 2 10 14 36Hjerteproblemer 7 12 7 7 1 5 9 24Hjerneblødning 1 3 1 2 1 1 1 5Kronisk bronkitis/emfysem 3 3 2 3 2 2 2 6Slidgigt/leddegigt 12 23 15 9 3 9 16 32Knogleskørhed 5 13 8 3 2 4 7 18Mavesår/sår på tolvfingertarmen 13 14 11 15 3 18 16 21Kræft 0 0 0 0 0 0 0 0Migræne/hyppig hovedpine 28 33 37 21 13 36 32 37Forbigående psykisk lidelse 30 40 37 26 11 33 43 48Rygsygdom 40 52 49 34 23 39 51 67HIV/AIDS 0 0 0 0 0 0 1 0Andre sygdomme 5 7 5 5 2 8 3 13* Køns- og aldersstandardiseretIrakDe hyppigst rapporterede langvarige sygdomme blandt indvandrerefra Irak er: rygsygdom (40%), forbigående psykisklidelse (30%), allergi (29%) og migræne/hyppig hovedpine(28%). Forekomsten af rygsygdom, forbigående psykisklidelse og migræne/hyppig hovedpine er højest i den ældstealdersgruppe, hvilket også gælder for de øvrige langvarigesygdomme. Undtaget astma og allergi som forekommerhyppigst i de to midterste aldersgrupper, HIV/AIDS som kunforekommer i aldersgruppen 40-49 år, og kræft hvor andelener angivet til 0% i alle aldersgrupper.For alle rapporterede sygdomme er forekomsten lavest i denyngste aldersgruppe, dog således at for hjerneblødning ogkronisk bronkitis er forekomsten rapporteret ens i aldersgrupperne18-29 år, 30-39 år og 40-49 år.Irakiske indvandrerkvinder rapporterer hyppigere om langvarigsygdom end mænd, hvad angår følgende sygdomme:rygsygdom, forbigående psykisk lidelse, migræne/hyppighovedpine, allergi, grå stær, slidgigt/leddegigt, astma ogknogleskørhed. Mænd rapporterer hyppigere end kvinder om:mavesår, forhøjet blodtryk, kronisk bronkitis og hjerneblødning.36 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines