Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 04Langvarig sygdomTabel 4.9 Langvarig sygdom - køn og alderTyrkiet I Køn I AlDERIAlle Standardiseret* Kvinder Mænd 18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 årProcentAstma 9 11 9 8 6 5 11 18Allergi 20 19 23 17 24 15 24 19Diabetes 7 13 9 5 0 2 10 23Grå stær 1 0 0 1 0 1 0 2Forhøjet blodtryk 10 18 14 8 0 5 15 34Hjerteproblemer 4 6 5 2 0 4 5 9Hjerneblødning 1 2 2 1 0 0 2 5Kronisk bronkitis/emfysem 7 9 9 5 0 8 6 18Slidgigt/leddegigt 20 26 27 13 2 16 30 43Knogleskørhed 4 9 7 2 0 1 8 13Mavesår/sår på tolvfingertarmen 12 12 16 9 6 10 19 16Kræft 0 0 0 0 0 0 0 1Migræne/hyppig hovedpine 20 19 31 10 14 20 28 16Forbigående psykisk lidelse 12 14 17 6 3 13 15 18Rygsygdom 25 25 34 17 17 24 31 32HIV/AIDS 0 0 0 0 0 0 1 0Andre sygdomme 10 12 14 6 5 8 12 19* Køns- og aldersstandardiseretTyrkietDe hyppigst rapporterede langvarige sygdomme blandt indvandrerefra Tyrkiet er: rygsygdom (25%), slidgigt/leddegigt(20%), allergi (20%) og migræne/hyppig hovedpine (20%).Tyrkiske indvandrerkvinder rapporterer hyppigere om langvarigsygdom end mænd for samtlige langvarige sygdomme.Forekomsten af næsten alle langvarige sygdomme er højesthos den ældste aldersgruppe og lavest hos den yngste, medundtagelse af forekomsten af astma som er lavest i aldersgruppen30-39 år, allergi som er højest hos aldersgrupperne18-29 og 40-49 år og lavest i gruppen 30-39 år. Mavesår erhøjest i aldersgruppen 40-49 år.Etniske minoriteters sundhed41

More magazines by this user
Similar magazines