Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Psykisk sundhedKapitel 06Figur 6.2 Psykisk sundhed* - alder og oprindelsesland80Gennemsnitsscore757065605550454018-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 årIrakLibanon/PalæstinaEx-JugoslavienTyrkietIranSomaliaPakistanDanmark* KønsstandardiseretSer man på fordelingen af psykisk sundhed i forskelligealdersgrupper, fremkommer et bemærkelsesværdigt mønster.Blandt etniske danskere er den gennemsnitlige score for psykisksundhed lavest i den yngste aldersgruppe og højest i denældste. Dette mønster ses ikke blandt de etniske minoritetsgrupper,hvor scoren for psykisk sundhed er højest i de yngstealdersgrupper og lavest i de ældste (figur 6.2).Sammenligning af forekomst af psykisk sundhed på tværs afstudier kan være problematisk. Det skyldes, at psykisk sundhedmåles forskelligt fra undersøgelse til undersøgelse.I en svensk undersøgelse er forekomsten af selvrapporterededepressive symptomer og dårligt velbefindende blandt indvandrerehenholdsvis 15% og 12% højere end blandt etniskesvenskere. 2 I et andet svensk studie blev forekomsten afmentale problemer blandt iranske og tyrkiske indvandrererapporteret at være betydelig højere end blandt etniskesvenskere. 3 I en norsk undersøgelse rapporterede pakistanskeindvandrere 11% flere depressive symptomer end etniskenordmænd. 4Selvom tallene ikke er direkte sammenlignelige, viser resultaternefra de to skandinaviske undersøgelser sammetendenser som denne undersøgelse, nemlig at den psykiskesundhed blandt etniske minoritetsgrupper er dårligere endden psykiske sundhed blandt etniske danskere.50 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines