Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

RygningKapitel 077 RygningVigtigste fund. 33-40% indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Libanon/Palæstina og Tyrkiet ryger dagligtsammenlignet med 25% blandt etniske danskere.. 43% efterkommere fra Tyrkiet ryger dagligt mod 21% blandt etniske danskere i alderen18-39 år.. Blandt mænd finder man den højeste rygerandel blandt indvandrere fra Tyrkiet (51%) ogLibanon/Palæstina (50%). 26% danske mænd ryger dagligt.. Blandt mandlige efterkommere fra Tyrkiet ryger 53% dagligt sammenlignet med 25% etniskdanske mænd i alderen 18-39 år.. I alle etniske grupper er der en større andel dagligrygere blandt mænd end blandt kvinder.Blandt kvinder er mindre end 10% af indvandrere fra Irak, Pakistan, Somalia og efterkommerefra Pakistan dagligrygere.. 24-30% indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Tyrkiet og Libanon/Palæstina er storrygere. Blandtetniske danskere er 16% storrygere.. Blandt efterkommere fra Tyrkiet er 25% storrygere sammenlignet med 11% blandt etniskedanskere i alderen 18-39 år.. Mere end halvdelen af rygerne i alle etniske grupper ønsker at holde op med at ryge.Rygning er den livsstilsfaktor, som medfører størst risiko forudvikling af langvarige sygdomme og tidlig død. 1 Rygning harikke kun konsekvenser for rygerens helbred, men påvirkerogså personer i rygerens omgivelser. Børn af rygende mødrefødes for eksempel oftere med en lavere fødselsvægt 2 oghar øget risiko for at fødes for tidligt. 3 Børn, som har væretudsat for passiv rygning under opvæksten, har oftere nedsatluftvejsfunktion senere i livet, 4 og forældres rygning øger risikoenfor, at børnene selv bliver rygere. 5 Rygning er også sat isammenhæng med højere sygefravær og med flere kontaktertil sundhedsvæsenet. 6Rygning er endvidere den forebyggelige faktor, som har detstørste potentiale med hensyn til at reducere sygelighed ogdødelighed.52 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines