Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

RygningKapitel 07Figur 7.1 Dagligrygere* - køn og oprindelseslandPct5150Pct53214240363430 3026252422183518252947TyrkietLibanon/ Ex-Palæstina JugoslavienIranPakistan Irak Danmark Somalia Tyrkiet(18-66 år)eft.Pakistaneft.Danmark(18-39 år)KvinderMænd*) Aldersstandardiserede raterEn større andel mænd end kvinder ryger dagligt i samtligeetniske grupper. Imidlertid er forskellen mellem mænd ogkvinder betydeligt større i de etniske minoritetsgrupper.Forekomsten af dagligrygere blandt kvindelige indvandrerefra Pakistan (2%), Somalia (4%), Irak (9%), Iran (18%) og Tyrkiet(21%) er lavere end blandt etnisk danske kvinder (24%),mens der er flere dagligrygere blandt kvinder fra Ex-Jugoslavien(25%) og Libanon/Palæstina (30%).Andelen af mandlige dagligrygere er generelt meget høj. Denhøjeste forekomst ses hos mandlige indvandrere fra Tyrkiet(51%), Libanon/Palæstina (50%) og Ex-Jugoslavien (42%).Blandt etnisk danske mænd ryger 26% dagligt.Blandt efterkommere finder man den største rygerandelblandt mandlige efterkommere fra Tyrkiet med 53% dagligrygere.Blandt mandlige efterkommere fra Pakistan er 35%dagligrygere mod 25% af mandlige etniske danskere i alderen18-39 år.Blandt kvindelige efterkommere fra Tyrkiet er der flere dagligrygere(30%) sammenlignet med etnisk danske kvinder ialderen 18-39 år (18%), men betydeligt færre blandt kvindeligeefterkommere fra Pakistan (7%).Forekomsten af storrygere er vist i tabel 7.2.54 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines