Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 07RygningTabel 7.2 Storrygere* - køn, alder og oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)ProcentKønKvinder 13 15 4 9 17 1 4 14 3 12 9Mænd 19 32 23 22 42 21 14 45 18 32 15Alder18-29 år 11 19 12 13 19 9 11 31 11 22 1130-39 år 13 27 8 14 36 10 5 31 11 28 1340-49 år 16 28 22 21 39 18 9 32 - - -50-66 år 20 21 17 16 33 10 6 21 - - -Alle 16 24 15 17 32 12 8 30 11 23 11Alle - standardiseret* 16 24 14 14 30 11 7 27 11 25 11Signifikant lavere end etniske danskereSignifikant højere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseret- Ingen deltagereStorrygereRygerne er blevet spurgt, hvor meget de ryger hver dag (antalcigaretter, cerutter, cigarer, pibestop og vandpibe). Svarene erherefter omregnet til et samlet tobaksforbrug (cigaretækvivalenter).Hvis det daglige forbrug svarer til 15 cigaretter ellermere, kategoriseres personen som ’storryger’.Mønsteret for forekomsten af storrygere i de etniske grupperfølger stort set fordelingen af dagligrygere. Således erforekomsten af storrygere blandt indvandrere fra Somalia(7%) og Pakistan (11%) signifikant lavere end blandt etniskedanskere (16%), mens forekomsten af storrygere blandtindvandrere fra Libanon/Palæstina (30%), Tyrkiet (27%) ogEx-Jugoslavien (24%) er signifikant højere (tabel 7.2).Forekomsten af storrygere blandt efterkommere fra Tyrkiet(25%) er også signifikant højere sammenlignet med forekomstenblandt etniske danskere i alderen 18-39 år (11%).Ser man på andelen af storrygere efter alder, er der fleststorrygere blandt de ældste etniske danskere, mens der erflest storrygere i aldersgruppen 40-49 år i næsten alle indvandrergrupper.Kun hos indvandrere fra Somalia er der fleststorrygere blandt de yngste.Etniske minoriteters sundhed55

More magazines by this user
Similar magazines