Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

RygningKapitel 07Figur 7.2 Storrygere* - køn og oprindelseslandPctPct4340 3933122015424121820 191321212318915TyrkietLibanon/ Ex-Palæstina JugoslavienIrakPakistan Iran Danmark Somalia Tyrkiet(18-66 år)eft.Pakistaneft.Danmark(18-39 år)KvinderMænd*) Aldersstandardiserede raterFigur 7.2 viser andelen af storrygere opdelt efter køn ogoprindelsesland.I alle etniske grupper er der flest storrygende mænd. Den højesteforekomst af storrygere ses hos mandlige indvandrerefra Tyrkiet, Libanon/Palæstina og Ex-Jugoslavien (43-33%)sammenholdt med etnisk danske mænd (19%).Både blandt mandlige efterkommere fra Tyrkiet (39%) og Pakistan(18%) er der flere storrygere end blandt etnisk danskemænd i alderen 18-39 år (15%).Blandt de kvindelige efterkommere fra Tyrkiet og Pakistanudgør den storrygende andel henholdsvis 12% og 3%, hvorandelen af kvindelige etnisk danske storrygere i aldersgruppen18-39 år udgør 9%.Der er tidligere lavet en undersøgelse af rygevaner blandtindvandrere i Danmark. 9 Resultaterne fra nærværende undersøgelsestemmer godt overens med denne, ligesom der eroverensstemmelse mellem de her rapporterede rygevaner ogrygevaner i de respektive lande, hvor indvandrerne kommerfra. 10I alle etniske grupper er der relativt få storrygere blandt kvinderne.Den højeste forekomst ses hos kvindelige indvandrerefra Libanon/Palæstina med 20% og den laveste forekomstblandt kvinder fra Pakistan (1%), Somalia (2%) og Irak (4%).Til sammenligning er 13% etnisk danske kvinder storrygere.56 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines