Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Fysisk aktivitetKapitel 09Tabel 9.2 Fysisk aktivitet højst én gang om ugen - køn, alder og oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)ProcentKønKvinder 24 33 57 39 51 44 45 50 41 45 20Mænd 25 37 51 39 49 40 32 49 23 26 21Alder18-29 år 17 22 34 32 32 39 22 34 31 35 1730-39 år 24 42 50 45 57 45 40 52 37 46 2440-49 år 30 32 63 40 60 41 49 52 - - -50-66 år 26 45 71 39 63 41 50 66 - - -Alle 24 35 54 39 50 42 37 50 32 36 21Alle - standardiseret* 25 36 62 41 57 40 46 56 33 39 21Signifikant lavere end etniske danskereSignifikant højere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseret- Ingen deltagereEn signifikant større andel dyrker fysisk aktivitet højst engang om ugen blandt samtlige indvandrergrupper (36-62%)sammenlignet med etniske danskere (25%) (tabel 9.2).Den største andel, der dyrker fysisk aktivitet højst en gangom ugen, ses blandt indvandrere fra Irak med 62%, efterfulgtaf indvandrere fra Libanon/Palæstina og Tyrkiet medhenholdsvis 57% og 56%. Den laveste andel ses – udoverblandt etniske danskere – hos indvandrere fra Ex-Jugoslavienog Pakistan (36% og 40%).En sammenligning af efterkommere fra Pakistan (33%) ogTyrkiet (39%) med etniske danskere i alderen 18-39 år (21%)viser også, at en større andel af efterkommerne dyrker fysiskaktivitet højst en gang om ugen.Figur 9.3 viser andelen som dyrker fysisk aktivitet højst engang om ugen efter køn og oprindelsesland.68Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines