Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

AlkoholKapitel 10Tabel 10.1 Ugentlig alkoholforbrug blandt etniske danskere og efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet– alder 18-39 år og kønI DANMARK I I PAKISTAN EFT. I I tyrkIET EFT. IKvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder MændProcentDrikker ikke 26 12 98 80 92 561-7 genstande 55 48 2 13 7 338-14 genstande 14 19 0 2 0 815-21 genstande 3 15 0 3 0 222-30 genstande 1 4 0 1 0 0Over 30 genstande 0 2 0 0 0 1Over genstandsgrænsen for kvinderOver genstandsgrænsen for mændAf tabel 10.1 fremgår det, at etniske danskere indtager fleregenstande om ugen end jævnaldrende efterkommere fraPakistan og Tyrkiet.Blandt kvindelige efterkommere fra Pakistan og Tyrkiet rapporter92-98%, at de ikke drikker alkohol overhovedet mod26% kvindelige etniske danskere.4% kvindelige etniske danskere og ingen kvindelige efterkommereoverskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede maksimalegenstandsgrænse på 14 genstande om ugen.6% mandlige etniske danskere overskrider Sundhedsstyrelsensanbefalede maksimale genstandsgrænse på 21 genstandeom ugen mod 1% af de mandlige efterkommere.En højere andel af mænd drikker alkohol. Dog er der 80%mandlige efterkommere fra Pakistan og 56% mandlige efterkommerefra Tyrkiet, der ikke drikker alkohol. Den tilsvarendeandel blandt mandlige etniske danskere i alderen 18-39 år er12%.72Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines