Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 11Overvægt11 OvervægtVigtigste fund. 4% indvandrere fra Somalia er undervægtige sammenlignet med 2% blandt etniske danskere.. Blandt efterkommere fra Pakistan er 7% undervægtige mod 3% blandt etniske danskere ialderen 18-39 år.. 17-23% blandt indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Libanon/Palæstina, Pakistan, Irak og Tyrkieter svært overvægtige mod 11% blandt etniske danskere.. Forekomsten af moderat og svært overvægtige er større i den ældste end i den yngste aldersgruppeblandt samtlige etniske grupper.. For etniske danskere og indvandrere fra Iran er andelen af moderat og svært overvægtigenogenlunde stabil fra aldersgruppen 40-49 år og opefter.. Andelen med svær overvægt blandt efterkommere fra Pakistan (6%) er lavere end andelenblandt etniske danskere i alderen 18-39 år (9%). Blandt efterkommere fra Tyrkiet er andelenhøjere (16%).Andelen af moderat og svært overvægtige har været stigendei Danmark gennem en årrække. 1 Overvægt har storekonsekvenser for folkesundheden bl.a. i form af en forhøjetrisiko for en række langvarige sygdomme som fx diabetesog hjertekarsygdomme, 2 nogle former for kræft og muskelskeletsygdomme.3 Overvægt er også forbundet med et størresygefravær, 4 og en større sandsynlighed for tidligere tilbagetrækningfra arbejdsmarkedet. 5 At være svært overvægtigkan endvidere have store psykosociale konsekvenser for denenkelte, og kan være en kilde til stigmatisering. 6Overvægt er i denne undersøgelse beskrevet ved hjælpaf Body Mass Index (BMI), som angiver forholdet mellemkropsvægt og kropshøjde (kg/m 2 ). BMI er beregnet ud frafølgende to spørgsmål: ”Hvor høj er du? (højde uden sko)”, og”Hvor meget vejer du? (vægt uden tøj)”. Svarpersonerne erherefter opdelt i fire grupper i overensstemmelse med WHO’sklassifikation: 7Undervægt: BMI < 18,5Normalvægt: 18,5 ≤ BMI < 25,0Moderat overvægt: 25,0 ≤ BMI < 30,0Svær overvægt: BMI ≥ 30,0Etniske minoriteters sundhed73

More magazines by this user
Similar magazines