Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

OvervægtKapitel 11Tabel 11.1 Body Mass Index (BMI)* - efter oprindelseslandI IndvandrereI Efterkommere IDanmark Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark(18-66 år) Jugoslavien Palæstina (18-39 år)ProcentUndervægt(BMI < 18,5) 2 0 1 2 3 1 4 2 7 3 3Normalvægt(BMI 18,5 - 24,9) 56 44 37 52 30 44 48 31 58 47 60Moderat overvægt(BMI 25 - 29,9) 31 39 40 35 49 36 36 43 28 33 29Svær overvægt(BMI > 30) 11 17 23 10 18 19 12 23 6 16 9Signifikant lavere end etniske danskere*) Køns- og aldersstandardiseretSignifikant højere end etniske danskereTabel 11.1. viser køns- og aldersstandardiseret Body MassIndex efter oprindelsesland.Undervægt 4% indvandrere fra Somalia er undervægtigemod 2% blandt etniske danskere.Blandt efterkommere fra Pakistan er 7% undervægtige mod3% blandt etniske danskere i alderen 18-39 år.Svær overvægt Der er en signifikant større andel med sværovervægt blandt indvandrerne fra Irak (23%), Tyrkiet (23%),Pakistan (19%) Libanon/Palæstina (18%) og Ex-Jugoslavien(17%) sammenlignet med etniske danskere (11%). Andelenmed svær overvægt er signifikant lavere blandt indvandrerefra Iran (10%).Blandt pakistanske efterkommere er der 6% og blandt tyrkiskeefterkommere er der 16% med svær overvægt sammenlignetmed en andel på 9% blandt etniske danskere i alderen18-39 år. Forskellene er statistisk signifikante.Tabel 11.2. viser de faktiske værdier for Body Mass Index efteroprindelsesland.74Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines