Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

OvervægtKapitel 11Figur 11.1 Moderat + svær overvægt* - køn og oprindelseslandPct6768 6866695666574963544146 4652Pct39594439323031Libanon/PalæstinaTyrkietPakistan Irak Ex- Somalia Iran Danmark TyrkietJugoslavien(18-66 år) eft.Danmark(18-39 år)Pakistaneft.KvinderMænd*) Aldersstandardiserede raterModerat/svær overvægt Analyseres moderat overvægtigeog svært overvægtige under ét, er andelen af overvægtige(moderat + svær overvægt) størst blandt indvandrere fraLibanon/Palæstina, Tyrkiet, Pakistan og Irak. I disse etniskeminoritetsgrupper er over halvdelen af befolkningen forbegge køns vedkommende overvægtige (moderat + sværovervægt) (figur 11.1).Figur 11.2. viser andelen af overvægtige (moderat + sværovervægt) opdelt på alder og oprindelsesland.Der er en større andel med overvægt (moderat + svær overvægt)blandt mænd end blandt kvinder, undtaget blandt indvandrerefra Somalia, Pakistan og Irak, hvor andelen er størstblandt kvinder. Der er imidlertid stor variation fra gruppe tilgruppe. Forskellen er mest markant blandt etniske danskereog blandt efterkommere fra Tyrkiet samt indvandrere fra Ex-Jugoslavien. Blandt indvandrere fra Iran, Libanon/Palæstinaog Tyrkiet er kønsforskellene små.76Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines