Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Demografiske forholdKapitel 1212 Demografiske forholdIndvandrere i Danmark kommer fra mere end 200 forskelligeoprindelseslande. Dette kapitel giver et overblik over deforskellige indvandrer- og efterkommergruppers størrelser,fordeling i kommuner og regioner, aldersfordelinger og indvandringstidspunkter.Denne viden kan bruges i planlægningaf indsatser vedrørende etniske minoriteters sundhed.Udvalget er afgrænset aldersmæssigt til alle, som var indvandretfør 2004, og som var mellem 18-66 år på interviewtidspunktet.Danmarks Statistik har leveret oplysningerne.Oplysningerne omfatter indvandrere fra Ex-Jugoslavien, Irak,Iran, Libanon/Palæstina, Pakistan, Somalia og Tyrkiet samtefterkommere af indvandrere fra Pakistan og Tyrkiet. I tillæger der medtaget oplysninger om den geografiske fordeling ogaldersfordeling blandt etniske danskere.80 Etniske minoriteters sundhed

More magazines by this user
Similar magazines