Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 12Demografiske forholdTabel 12.1 Hele landet 18-66-årige personer fra udvalgte lande. 1. januar 2007 - Indvandringsår før 2004I IndvandrereI Efterkommere IHele landet Ex- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark AllejugoslavienPalæstinaProcent af alle 0,8% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,9% 0,1% 0,2% 96,4% 100%27.611 14.814 9.764 10.673 8.773 7.547 27.700 3.347 7.122 3.139.974 3.257.325Hvor bor indvandrere og efterkommere?Indvandrere og efterkommere bor ofte i nærheden af størrebyer. Der bor flest indvandrere og efterkommere i RegionHovedstaden og færrest i Region Nordjylland.Indvandrere fra de syv oprindelseslande, som er omfattet afdenne undersøgelse, udgør 3,3% af alle personer i alderen18-66 år. Efterkommere af indvandrere fra Pakistan og Tyrkietudgør i alt 0,3%.Tabel 12.1 viser fordelingen af antal voksne personer i alderen18-66 år – efter kommuner i Region Hovedstaden, RegionSjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og RegionNordjylland – opgjort efter oprindelsesland.Etniske minoriteters sundhed81

More magazines by this user
Similar magazines