Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

Kapitel 12Demografiske forholdTabel 12.1, fortsat Region SjællandI IndvandrereI EfterkommerE IEx- Irak Iran Libanon/ Pakistan Somalia Tyrkiet Pakistan Tyrkiet Danmark AllejugoslavienPalæstinaProcent af alle 0,6% 0,4% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,9% 0,0% 0,2% 97,3% 100%Region Sjælland 2.898 2.028 734 1.468 240 501 4.322 95 1.225 481.216 494.727Faxe 11 51 22 27 11 1 23 1 5 21.235 21.387Greve 155 212 139 233 93 15 522 36 67 27.285 28.757Guldborgsund 304 102 66 63 5 60 85 3 7 37.457 38.152Holbæk 166 228 76 64 2 113 485 2 179 40.406 41.721Kalundborg 157 73 21 100 8 61 63 1 8 29.435 29.927Køge 93 203 43 219 36 31 666 10 253 32.883 34.437Lejre 19 82 19 24 1 3 11 1 3 15.947 16.110Lolland 697 19 15 27 4 10 47 4 11 28.333 29.167Næstved 405 408 84 47 16 6 232 7 62 48.078 49.345Odsherred 30 28 4 1 - 4 33 - 4 19.619 19.723Ringsted 35 121 26 143 11 13 438 3 168 18.255 19.213Roskilde 116 233 111 130 24 42 779 13 203 47.053 48.704Slagelse 486 67 61 330 7 139 765 5 221 44.850 46.931Solrød 9 33 23 5 9 - 86 6 25 12.559 12.755Sorø 62 30 6 13 6 - 5 2 - 17.338 17.462Stevns 12 50 3 - 2 - 10 1 1 13.196 13.275Vordingborg 141 88 15 42 5 3 72 - 8 27.287 27.661I Region Sjælland udgør indvandrere fra de syv oprindelseslande,som er omfattet af denne undersøgelse, 2,5%. Efterkommerefra Pakistan og Tyrkiet udgør i alt 0,3% af det samledeantal voksne personer i alderen 18-66 år.Den højeste andel indvandrere bor i Greve Kommune med 4,8%i forhold til det samlede antal voksne personer mellem 18-66år. Den laveste andel indvandrere bor i Odsherred Kommunemed 0,5%. Den højeste andel efterkommere fra Pakistan ogTyrkiet bor i Ringsted Kommune (0,9%).Etniske minoriteters sundhed83

More magazines by this user
Similar magazines