Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

cfk.rm.dk
  • No tags were found...

Etniske minoriteters sundhed, 2008 - CFK Folkesundhed og ...

0UDemografiske forholdKapitel 12IndvandringstidspunktFigur 12.11-12.17 viser, hvornår den enkelte etniske gruppe erindvandret i perioden 1969 til 2007. Fra før 1969 er der ikke oplysningerom indvandringstidspunktet, og alle som er kommettil Danmark før 1969 er da samlet i kategorien ’Uoplyst’ (Uopl.).Indvandringstidspunktet beregnes fra den dato, hvor personenfår tildelt opholdstilladelse i Danmark.Figur 12.11-12.17 viser, hvor stor en andel af indvandrere fra hveretnisk gruppe som indvandrer i de respektive år.Bortset fra indvandrere fra Irak har der ikke været indvandringfra de øvrige etniske minoritetsgrupper i de senere år.Indvandrere fra Pakistan og Tyrkiet er i de fleste tilfælde kommettil Danmark for at arbejde eller som resultat af familiesammenføring.Indvandringen fra disse lande er derfor omtrentjævnt fordelt. For de øvrige lande er udsvingene ofte resultataf uroligheder i de pågældende oprindelseslande. Ex-Jugoslaviener et godt eksempel herpå. Indvandrere fra Libanon/Palæstina er hovedsageligt kommet til Danmark i perioden1985-1992.Figur 12.11Indvandringstidspunkt for indvandrere fra Ex-Jugoslavien,18-66 år.Indvandringsår før 2004Pct. Pct.45 4540 4035 3530 3025 2520 2015 1510 1050Uopl. 1977 1982 1987 1992 1997 2002IndvandringsårEx-Jugoslavien25 220 215 110 15Figur 12.12Indvandringstidspunkt for indvandrere fra Irak,18-66 år.Indvandringsår før 2004Pct. Pct.16 1614 1412 1210 108Irak18 1816 1614 1412 1210 10684620Uopl. 1977 1982 1987 1992 1997 2002Indvandringsår420UPct. Pct.765Tyrkiet92 Etniske minoriteters sundhed432118 1816 1614 1412 1210 1086420

More magazines by this user
Similar magazines