Finansiering af vindmøller i Tyskland

dkvind.dk
  • No tags were found...

Finansiering af vindmøller i Tyskland

Jyske Bank’s forhold til bankpakker


Finansiering af vindmølleriTysklandHenrik Holst ElstrømFunktionsleder, Erhverv - Esbjerg


Jyske Bank – hvem er vi?• Danmarks 3. største bank – garanteret statsfri• Jyske Bank blandt de bedste i EU’s stresstest (nr. 7)• Jyske Bank er meget likvid• Jyske Bank er kommet styrket gennem Finanskrisen


Finansiering af tyske vindmøller• Jyske Bank, Hamburg– Betjening af danske kunder, som er aktive på det tyskemarked.– Mere end 25 års erfaring om tyske forhold.– Mere end 10 års erfaring med finansiering af vindmøller iTyskland.Jens Smedegaard AndersenDirektør


Hvordan kommer projekterne tilJyske Bank?120 afdelinger


Kreditvurdering –Hvordan håndterer vi det?70% af finansiering erbaseret på vindmøllen30% af finansieringener baseret påDanmarkHerunder:• Projektforudsætninger – fast pris• Vind, Vind og vind.• Rente.• Andel af faste udgifter ->jordleje, administration,forsikring.• Tilbagebetalingstid – skal hængesammen uden dansk skat.Herunder:• Indtjening i Danmark – topskat!• Formue i Danmark• Eventuelt sikkerheder – pantPrincip:Der skal være et fornuftig balanceforholdmellem danske aktiver og tyskvindmølle.


Jyske Banks krav tildokumentation• Prospekt materiale – et godtudgangspunkt.• Købskontrakt.• Forpagtningsaftaler.• Tingbogsudskrifter.• Advokatudtalelse.• Regnskaber.• Vindprognoser – nye møller gernemed referencemøller. Brugtemøller = faktisk produktion.


Hvad bruger Jyske Bankdokumentationen til:• Analysere og vurdererdriftsbudget.• Vindberegninger– Velrenommeret firma– Produktion af bestående kunder– Vindindeks – respekt herfor.• Juridisk gennemgang aftilladelser og aftaler for møllen –væsentlig.Erfaring fra mere end 70 møller gennem desidste 7 år – alt har ikke været lige godt.


Finansierings set-up• Finansieringen skal ske i enlukket kredsløb, hvilketbetyder:– Nettopengestrømmen fravindmøllen anvendes tilnedbringelse af gælden.– Dansk skattebesparelseanvendes som udgangspunktligeledes til afdrag.• Møllefinansieringen skalvære fuldt afviklet, nårmøllen er 17 år gammel –uanset ny eller brugt.


Sikkerhedspakke(billigt i Tyskland)Sikkerhedspakken består af:• Pant i Vindmøllen• Transport i elafregninger ogforsikringssum• Pant ikommanditanpart/anparter• ALTID kaution fra de danskeejere.Princippet bag kautionen er:Investoren, som har up-siten på møllen skalogså have down-siten.


KWF-lån – En mulighed!Rentenbestår afBasisrente+ marginalKFWAlene erfaring vedfinansiering af nyemøller.Op til 100% ogudbetales til kurs 96.Løbetid op til 10-15 årog kan indfries førtidig.Fast rente i 10 år.Jyske BankBankens basispris,hvilket afhænger af:Fast / variabel rente.Løbetidstillæg.


Muligheder = Danmark• Kontoformer mv. lig Danmark:– Driftskreditter / Mellemfinansiering.– Betalingsgarantier iopførelsesperioden.– Anlægslån.– KFW lån – Jyske Bank, Hamborgsøger.– Garanti for reetablering efter endtlevetid.– Betalingsgaranti.• Rentesikring via SWAPS kan lavesfra Danmark.• Valuta er som udgangspunkt = EUR.


Jyske Private BankingJyske Private Banking er grundig rådgivning, bredekspertise og en anderledes bankoplevelse, hvorden personlige relation, uhøjtidelighed ogutraditionelle tanker er i højsædet


Nye kunder = private banking?• Link til film fra vores hjemmeside her

More magazines by this user
Similar magazines