Se program - Center for boligsocial udvikling

blboligen.dk
  • No tags were found...

Se program - Center for boligsocial udvikling

BOLIGSOCIAL 2012ÅRSKONFERENCEHotel Nyborg Strand mandag og tirsdag den 1. - 2. oktober”Vi øger dialogen, så bliv en delaf netværket! Vi dækkerårskonferencen journalistisk, ogdu får alt indholdet; billeder,oplæg, video og artikler her:facebook.com/boligsocialnetBOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012 1


PROJEKTMESSE Standene er åbne imellem kl. 13.30 og 18.00 mandagSTANDE mandagCenter for Socialt EntreprenørskabHvad er socialt entreprenørskab, og hvordan kan det gøresrelevant i det boligsociale arbejde? Center for SocialtEntreprenørskab på RUC er et væksthus for kompetenceudviklingaf aktører i den tredje sektor: Frivilligorganisationer,selvejende institutioner og NGOer. I standen kandu høre om efteruddannelsesaktiviteter og andre tilbud,som kan være af interesse for dig som boligsocial medarbejder.Lise Bisballe, projektchef, CSECafe Nora – et forum for kvinder påNørrebroHvordan får man fat i sårbare kvinder og sikret dem adgangtil viden og netværk? Cafe Nora er et samarbejdeimellem Familierådgivningen på Nørrebro og Helhedsplaneni Mjølnerparken. Cafeen er et forum for kvinder– primært mødre – som udover at have en social funktionogså fungerer som videnscafé.Eskild Dahl, chefkonsulent, LejerboAnna-Sofie K. Andersen, projektmedarbejder, Café NoraProjekt Brandkadet RoskildeI Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde oplevedebeboerne igennem længere tid påsatte brande. De førstebrande blev ledsaget af trusler fra unge, som ønskedeegne lokaler uden voksenopsyn. I stedet for at kastehandsken i ringen tog Roskilde Brandvæsen i samarbejdemed boligselskabet og kommunen udfordringen op ogstartede Projekt Brandkadet. I standen kan du få fortællingenom, hvordan brande i millionklassen blev vendt tiltryghed og ro. I standen kan du se en film om Roskildesbrandkadetter.Jens Johansen, boligsocial medarbejderMorten Nielsen, beredskabsinspektør, Roskilde BrandvæsenKulturguiderne & Fritidspas TåstrupKommune – frivillige der skaber inklusionI udsatte byområder deltager børn og unge i mindregrad i kultur- og fritidstilbud end andre steder. Her kanbrobygningsagenter gøre en forskel. KulturGuiderne ogFritidspas Tåstrup er projekter i henholdsvis Københavnsog Tåstrup kommune. Guideprojekterne inkludererbørn, unge og familier fra udsatte byområder i kultur- ogfritidslivet. En stor gruppe frivillige guider til både kulturelleoplevelser og foreningsliv.Thomas Henriksen, projektleder, KulturguiderneAne Kristensen, projektleder, Fritidspas Tåstrup2 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012


PROJEKTMESSE Standene er åbne imellem kl. 13.30 og 18.00 mandagSTANDE mandagSØNDERKÆR– en ghettogether musicalHvordan kan kultur være med til at bygge bro imellemboligområdet og det omkringliggende samfund?Beboerne i Sønderparken og Korskærparken i Fredericiahar sammen med en professionel instruktør og koreografskabt en musical om hverdagen i de to boligområder.Resultatet var et brag af en musical opført på den storescene på Fredericia Teater.Jane Findahl, projektchef, Fredericia BoligkontoretAnni Lindum, uddannelseskonsulent, FredericiaBoligkontoretMød Landsbyggefondens boligsociale teamFå sat ansigt på det boligsociale team i Landsbyggefondenog hør mere om, hvad vi laver, og hvordan vi kanhjælpe dig. I standen kan du få svar på spørgsmål omden nye ansøgningsprocedure, it-portalen som anvendestil ansøgning, procedurer for afslutning af ”gamle” helhedsplanerog meget mere.Forstand på almene boliger– uddannelse og rådgivningBL – Danmarks Almene Boliger tilbyder kurser, oplæg ogrådgivning om og for beboer demokratiet, boligorganisationerneog deres samarbejds partnere.I samarbejde med Boligsocianet udvikler vi også kurser,der specielt retter sig imod de boligsociale medarbejdere.Dorte Hjerrild, afdelingschef, BLSusann Bærentsen, konsulent, BLCenter for frivilligt socialt arbejdeCenter for frivilligt socialt arbejde har til opgave at hjælpemed at udvikle rammerne for frivilligt socialt arbejde ihele landet. Vi har mange års erfaring med udvikling og“pleje“ af frivillige og ansatte. Hos os kan du få de goderåd, som du måske lige står og mangler for at få gang idin frivilligindsats.Vibeke Bundgård, konsulent, CFSAAnita Sørensen, konsulent, CFSAJørgen Olsen, funktionsleder, LBFMichael H. Jørgensen, konsulent, LBFAnne Stampe, konsulent, LBF4 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012


PROJEKTMESSE Standene er åbne imellem kl. 13.30 og 18.00 mandagFra udsat ung til aktiv samfundsborgerI Projekt AtilB’s stand kan du se en film om nogle af de unge,som projektet har fået i uddannelse og job. I filmen bliverbåde de unge og deres arbejdsgivere interviewet. Der vilvære mulighed for at spørge ind til vore arbejdsmetoderog hvordan vi forsøger at fastholde de unge i forløbet.Claus Larsen, projektleder, Projekt AtilBSonja Gørns, projektmedarbejder, Projekt AtilBSocialt iværksætteri i UrbanplanenHvordan arbejder du konkret med at understøtte socialtiværksætteri i dit boligområde? Partnerskabet præsenterersmagsprøver fra nye projekter for unge og ældre:“UrbanplanTen – urban farming for familier“ og 3 eksemplerpå frivillige, sociale iværksætterprojekter med unge.Mikkel Pedersen, udviklingskonsulent, 3BSøren Løkke, konsulent for børn, unge og familier, 3BVISO – styrk indsatsen imodungdomskriminalitetVISO tilbyder gratis rådgivning om metoder, tilgange ogtilrettelæggelse af indsatser imod ungdomskriminalitet.Hør mere om, hvordan du kan tage afsæt i lokale forholdog tilrettelægge helhedsorienterede rådgivningsforløb påtværs af aktører og forvaltninger.Anja Mangelsen, projektleder, VISOSundhedscafeerne i Aarhus – når 2 + 2 = 5De fem Sundhedscafeer i Aarhus skaber banebrydendesamarbejder og netværk i samspil med civilsamfund ogkommune. Hør mere om hvordan vi arbejder, vore tilbudom sundhedstjek, sundhedsfremme og tidlig opsporingaf kronisk sygdom.Aktive Unge– rejs ud i Europa med tilskud fra EUHar du mod på europæiske projekter? Mulighederne forat søge efteruddannelsesmidler, projektarbejde og rejseer mange! Besøg Aktive Unge-standen, så kan vi hjælpedig med at finde netop det program, som passer til dinidé og dit boligområde!Melissa Kousgaard, konsulent i EU-programmet Aktive UngeNicolai Aaen, boligsocial koordinator i Blåkildegård ogprojektkoordinator på EU-projekterne ”BLING” og ”BSB”Helle Dybdal Jensen, projektleder, SundhedscafeerneMarianne Viskum, TobakskoordinatorAarhus Kommune, Folkesundhed AarhusBOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012 5


MANDAG den 1. oktober 2012Kl. 09.30 – 10.00kl. 10.00 – 10.10Kl. 10.10 – 10.30Kl. 10.30 – 11.00Kl. 11.00 – 11.15Kl. 11.15 – 12.00Kl. 12.15 – 13.30Kl. 13.30 – 17.00Kl. 17.15 – 18.15Kl. 18.15 – 19.15Kl. 19.15 –Indskrivning og kaffeVelkomstHvad kan vi i fællesskab gøre for at reducere udfordringernei de udsatte boligområder?V/Carsten Hansen, minister for By, Bolig og LanddistrikterBL og KL om det boligsociale arbejdev/direktør Bent Madsen, BL – Danmarks Almene BoligerKL repræsentantPauseBag om nyhederneVi går bagom nyhedens logik og tager temperaturen på de udsatteboligområders placering i mediebilledet.v/Troels Mylenberg, chefredaktør Fyns AmtsavisFrokostProjektmesse og workshopsFå ny viden og inspiration til det boligsociale arbejde ved at besøge stande,høre oplæg, kigge på materiale fra projekter og netværk med dine kollegaer(se særskilt program).Unconference i messeområdetFå det sidste med af projektmessen, rund dagen af med en forfriskning oglyt til et af dine kollegers spændende unconfereceoplæg. Unconferencesessionenopstår i ”real time”, så temaer for oplæggene kendes først pådagen.PauseMiddag og mingling6 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012


TIRSDAG den 2. oktober 2012Kl. 08.00 – 09.00Kl. 09.00 – 09.15Kl. 09.15 – 09.45Kl. 09.45 – 10.15Kl. 10.15 – 11.45Morgenmad”Morgenvækning i plenum”Rie Hammer rusker op i de morgentrætteCivilsamfund og tillidsbaseret velfærdv/Anker Brink Lund, professor, dr. phil, CBSToiletpause/tjekke ud/betale regningSocial innovation og kommunesamarbejde– varm luft eller boligsocial agenda?Velfærdsstaten er under pres, og riget fattes penge. Der bliver færre midlertil at løse boligsociale problemer i de udsatte boligområder. Ressourceudfordringenbetyder, at civilsamfund, kommuner og boligorganisationersammen skal løse de boligsociale ud fordringer på nye måder.Niels Krause Kjær og gæster debatterer fremtidens udfordringer og mulighederpå det boligsociale felt.• Linda Lundgaard Andersen, professor ved Center for SocialtEntreprenørskab, RUC• Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening• Jane Findahl, projektchef for de boligsociale helhedsplaner i Sønder/Korskærparkerne i Fredericia og formand for KL’s børne og kulturudvalg• Anker Brink Lund, professor, dr. phil, CBSKl. 11.45 – 12.00Kl. 12.00-13.00AfrundingFrokost og på gensyn næste årBOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012 7


WORKSHOPSWorkshops afvikles imellem kl. 13.30 og 17.00WORKSHOPS mandagForankring – en by i Rusland eller dagligpraksis?BolivVejle og Vejle Kommune byder op til dans ogfortæller om erfaringer og udfordringer med atforankre det boligsociale arbejde i et boligstrategisk ogboligpolitisk samarbejde. I den dialogbaserede workshopinviteres deltagerne til at komme med input om devigtigste dilemmaer, læringer og staldtips til en godforankring.Ulla Varneskov, integrationskoordinator, Vejle KommuneKaren Sommer Møller, Sekretariatsleder, BolivVejleÅrgang 2012 – de digitale ungeI år bliver den første årgang, som har været digitale helelivet, voksne. Søren Schultz Hansen har som den første iDanmark undersøgt netop disse digitalt indfødte: I bogen"Årgang 2012" beskriver han, hvordan vi kan forstå deunges tilgang til medierne, og til det samvær der foregårvia medierne.Søren Schultz Hansen, rådgiver, forfatter og foredragsholderInddragelse af frivillige i boligsocialtarbejde – resultater og metoderCFBU og helhedsplanen for Motalavejkvarteret i Korsørsætter fokus på inddragelse af frivillige i det boligsocialearbejde. Workshoppen fokuserer på, hvilken rolle defrivillige bør have, og hvordan man som boligsocialmedarbejder bedst kan organisere det frivillige arbejde.Frederik Sigurd, konsulent, CFBUKarin With Sneevang, helhedsplanen for MotalavejkvarteretTværfagligt samarbejde i Herredsvang,ÅrhusDet kan være en udfordring at få kommunale ogboligsociale indsatser til at gå i takt. Hør hvordankommunale fritidsinstitutioner og socialforvaltningensamarbejder med den boligsociale indsats i bydelenHerredsvang, Aarhus.Alice Steensbo, Socialforvaltningen Aarhus KommuneSusanne Bøgelund, leder af det boligsociale arbejde iHerredsvang8 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012


WORKSHOPSWorkshops afvikles imellem kl. 13.30 og 17.00Lokale indsatser imod social ulighed isundhedWorkshoppen vil have fokus på faktorer, der har betydningfor beboernes sundhed og helbred, og de nærmiljøindsatserder kan iværksættes for at reducere den socialeulighed i sundhed og styrke trivslen.Niels Sandø, projektleder, SundhedsstyrelsenDet nye dyr i åbenbaringen – hvad skal vimed fællessekretariaterne?Boligorganisationerne i de fleste større byer har etableretfælles/områdesekretariater for at styrke koordinering ogledelse af den boligsociale indsats. Det afføder dog enrække dilemmaer, som boligorganisationer og kommunermå forholde sig til. Fx: Hvad er konsekvenserne forboligorganisationernes samarbejde med kommunen ogandre samarbejdspartnere? Hvad er sekretariaternes rolleift. den boligsociale indsats i boligområderne?Workshoppen er forbeholdt ledere med personaleansvarfor enten områdesekretariatet eller fællessekretariatet.Jens Møller, sekretariatschef, Det BoligsocialeFællessekretariatIan Kirkedal Nielsen, konsulent, RambøllHvad skal vi egentlig med hinanden?Mange boligsociale helhedsplaner efterspørger, atkommunen deltager mere aktivt i helhedsplanernesindsatser. Men hvad kan helhedsplaner og kommunerfå ud af samarbejde, og hvordan gøres det i praksis?Workshoppen tager udgangspunkt i cases fra Svendborgog KøbenhavnMaria Degn, by- og boligkonsulent/projektleder,Svendborg KommuneSara Matikainen, fuldmægtig, Bolig og Byfornyelse,Københavns KommuneMuhabet tager toppen af konflikterneMuhabet er et pusterum for psykisk syge ogtraumatiserede flygtninge og indvandrere. Her arbejdesder med fællesskab, netværk og inklusion som metodetil forebyggelse af konflikt. Deltag i workshoppen oghør mere om Muhabet og det metodiske grundlag, viarbejder udfra.Najib Haddar, stifter, MuhabetClaudi Mandas, studentermedhjælpBOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012 9


WORKSHOPSWorkshops afvikles imellem kl. 13.30 og 17.00WORKSHOPS mandagDe unge vil have en klub – så de får kunstAlle unge vil have en klub. Der vil de spille FIFA og rygevandpibe. Men hvad sker der, hvis man udfordrer demog giver dem kunst og kultur i stedet? Workshoppenpræsenterer erfaringerne fra projektet Nye Kulturalliancerog viser, hvad kulturinstitutioner og boligsociale initiativerkan få ud af at samarbejde.Nanna C. Rohweder, projektmedarbejder i helhedsplanen“Mennesker Mødes i Gadehavegård“Søren Mørk Petersen, udviklingschef, Albertslund BibliotekOpsøgende socialt arbejde blandt unge– metoder og perspektiverMed udgangspunkt i en ny håndbog om opsøgendesocialt arbejde vil forfatterne tage fat i metoder,marginaliseringsprocesser, indirekte "voldsformer"og lokalsamfundsmedarbejderens dilemmafyldte rollesom mediator og advokat for de unge i forhold til detomgivende samfund.Ruth Borrits, lektor, Institut for socialt arbejde,Professionshøjskolen MetropolHans-Erik Rasmussen, mag.scient. i antropologiTillid og mistillid på gadeplanWorkshoppen tager udgangspunkt i ph.d.-afhandlingen‘Framing trust at the street level’ og sætter spotlight påtillid og mistillid som kulturelle strategier i relationenimellem offentligt ansatte og unge mænd med andenetnisk baggrund end dansk. Præsentationen trækkerpå ni måneders etnografisk feltarbejde i to udsatteboligområder i Danmark.Workshoppen foregår på engelsk, men spørgsmål kanstilles på danskKevin Perry, ph.d. i samfundsvidenskabSocialøkonomien set indefra – Bybi ogPlace de BleuSocialøkonomiske virksomheder har medvind – eller erdet bare varm luft? To socialøkonomiske virksomhederfortæller uden omsvøb om deres erfaringer medopkvalificering, beskæftigelse og udviklingsarbejde medudsatte grupper. Hør om biavl og honningproduktionblandt hjemløse, om sårbare indvandrerkvinder ogdesigner-boliginteriør og tag selv stilling.Oliver Maxwell, social iværksætterTrine Alette Panton, daglig leder af Place de Bleu10 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012


BiografloungeI standområdet har vi indrettet en biograflounge,hvor du i løbet af dagen kan se alle afsnit i portrætserien»3 minutter i Gellerup«.Det er også her, du kl. 17.30 kan se doku-filmen”Duel eller duet?”, som den boligsociale helhedsplani Gadehavegård står bag.BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012 11


BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCEMandag og tirsdag den 1. - 2. oktober 2012HUSK!Har du rapporter, nyhedsbreve, pjecer ellerandet, som du vil dele, så tag det med tilkonferencen, hvor det vil blive lagt frem tilinspiration.UnconferenceSom noget nyt introducerer vi unconference kl.17.15 - 18.15 i messeområdet. Mens du nyderen forfriskning, har du mulighed for at lytte tilen af dine kollegers spændende unconferenceoplæg,besøge de stande du endnu ikke harværet forbi og netværke med dine kollegaerinden middagen.12 BOLIGSOCIAL ÅRSKONFERENCE 2012

More magazines by this user
Similar magazines