11.07.2015 Views

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

STAMKORT HENVISNINGER INDHOLD STAMKORT HENVISNINGER

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05246 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Bækhøj, Lars 1876-1957, højskoleforstander hustru Kirstine Bækhøj, født Mortensen Bukh, 1874-1952"Yderdatering: 1889 - 1957Indholdsresumé:Omfang: 16Klausuler:80 år, dispensation: arkivchefenBemærkninger: Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 6 Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05180 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Bojesen, Frederik Engelhadrt 1841-1926, politiker, højskoleforstander, og anden hustru Augusta Jacobine Bojesen,født Konow 1851-1906"Yderdatering: 1857 - 1926Indholdsresumé:Omfang: 30Klausuler:80 år, dispensation: donatorBemærkninger: Henvisninger: Duplikeret registratur. Billedsamling pk. nr. 5 Status: UkendtSærnr.:<strong>INDHOLD</strong><strong>STAMKORT</strong><strong>HENVISNINGER</strong>Reg. nr: 05194 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)"Borup, Ernst Jørgensen, højskoleforstander"*1894 †1894Yderdatering: 1918 - 1961Indholdsresumé:Omfang: 14Klausuler:Bemærkninger:Særnr.:Utilgængeligt efter særlige regler, se anmærkningHenvisninger: Uregistreret. Bemærkninger: Utilgængeligt til 2011, dog adgang med tilladelse fraInger Borup, i hendes forfald fra et af børnene, i deres forfald af rigsarkivaren. Status: Ukendt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!