Medlemskab for organisationer og virksomheder Instituttet for ...

cifs.dk
  • No tags were found...

Medlemskab for organisationer og virksomheder Instituttet for ...

Medlemskab for organisationerog virksomhederInstituttet for Fremtidsforskning“Guiding decision makers worldwide since 1970”


Our Vores idea: mission:Et medlemskab af Instituttet for Fremtidsforskning skal giveog specialiseret viden om fremtiden samt en mulighed for atmest relevante netværkEt medlemskab af Instituttet for Fremtidsforskning giver jer en unikkonkurrencefordel. Vi tilbyder:1. Indsigt i udviklinger, der hurtigt kan forandre samfund, erhvervslivog brancher2. Specifik viden om de nye muligheder, som opstår gennem forandringerne3. Høj relevans for jer og jeres kunder/2


jer unikke indsigterudveksle ideer i verdensUlrik BlinkenbergAdministrerende direktørGennem:- En personlig og aktiv relation- Visionær inspiration- Kompetente rammer- Høj kvalitet i indholdsleveringET MEDLEMSKAB AF INSTITUTTETFOR FREMTIDSFORSKNING ER FORBESLUTNINGSTAGERE PÅ HØJT NIVEAU.DE HAR DET TIL FÆLLES, AT DE ERVISIONÆRE OG STÆRKT OPTAGEDE AFAT DEFINERE DEN BANE, DERESVIRKSOMHED ELLER ORGANISATIONSKAL SPILLE PÅ I FREMTIDEN.


Et medlemskab af Instituttet forFremtidsforskning inkluderer:1: 1-2-1-relationKernen i jeres medlemskab er en personlig og fortrolig 1-til-1-relation med en afvores fremtidsforskere, som forstår jer og jeres kunders udfordringer og fremtid.2: Det relevante netværkI får personlig adgang til CIFS Executive, vores internationale medlemsnetværk.CIFS Executive leverer inspiration i eksklusive rammer. Vi samler visionæremennesker, der forstår behovet for at bruge fremtiden proaktivt. Arrangementeri CIFS Executive bliver afholdt, når behovet er der og på internationale adresser.3: Unikke indsigter og mulighederJeres medlemskab inkluderer regelmæssige “early warnings”, en årlig gratisskræddersyet begivenhed eller session med en fremtidsforsker, tematiserendemedlemsrapporter, SCENARIO Magazine, ubegrænset adgang til vores onlinevidensdatabase, adgang til Instituttets PR-afdeling med henblik på co-brandingog rabat på alle andre ydelser fra Instituttet for Fremtidsforskning.Vil I vide mere om medlemskab for organisationer og virksomheder?Kontakt Henrik Persson, Director & Executive Advisor, hep@cifs.dk,+45 2779 7419/4


1-2-1RELATIONINSPIRERENDENETVÆRKUNIKVIDEN


Mere om Instituttet forFremtidsforskning:Instituttet for Fremtidsforskning eren international, upolitisk og not-forprofittænketank, som siden 1970 harrådgivet beslutningstagere over heleverden om fremtiden. En del af omsætningeninvesteres direkte i forskning.Fremtidsforskningen anvendestil at skabe forandringer, udvikling oginnovation her og nu i virksomheder,organisationer og samfund./6


Udover medlemskab tilbyder vi også:1: Live Inspiration− Foredrag, workshops og seminarer, der skaber bevægelseog inspiration.Med en foredragsholder eller workshopleder fra Instituttet for Fremtidsforskningfår jeres møde, konference eller seminar en fremtidsrettet vinkel.Instituttets medarbejdere er erfarne og engagerede foredragsholdere, sommedudgangspunkt i Instituttets tværfaglige arbejde kan give fremadrettedeog tankevækkende bud på udviklingen. Foredragene spænder fra det megetspecialiserede til det brede overblik.2: Strategy & Innovation− Strategisk konsulentvirksomhed som omsætter fremtidsforskningtil vækst for vores kunder.Instituttet for Fremtidsforskning har en lang tradition for projekt- og strategiarbejdefor virksomheder, organisationer og offentlig administration. I projektarbejdettrækker vi blandt andet på vores metoder til fremtidsforskning, herunderfx scenarier, omverdensanalyser, prognoser og wildcards.3: Media & Publishing- Rapporter, magasiner og bøger om fremtid, ideer, visionerog scenarier.Instituttet for Fremtidsforskning udgiver det prisvindende, internationalemagasin SCENARIO, som er flagskibet i vores medieproduktion, der også omfatterbøger, e-bøger og forskningsrapporter fra husets medarbejdere og teams.Vi udgiver desuden company-magasiner og aviser (client publishing)./8


CIFSTHINK TANKSTRATEGY &INNOVATIONLIVEINSPIRATIONYOUMEMBERSHIPNETWORKMEDIA &PUBLISHINGVI TILBYDER ET INSPIRERENDEMEDLEMSNETVÆRK, FREMTIDSSIKRETFORRETNINGSUDVIKLING OG MÅLRETTETVIDENSDELING.


Copenhagen Institute for Futures StudiesInstituttet for FremtidsforskningCopenhagen Institute for Futures StudiesInstituttet for FremtidsforskningCopenhagen Institute for Futures StudiesInstituttet for FremtidsforskningCopenhagen Institute for Futures StudiesInstituttet for FremtidsforskningCopenhagen Institute for Futures StudiesInstituttet for FremtidsforskningCopenhagen Institute Landgreven for Futures 3 StudiesInstituttet for DK Fremtidsforskning- 1301 Copenhagen K+45 3311 7176cifs@cifs.dkwww.cifs.dk

More magazines by this user
Similar magazines