Referat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl
  • No tags were found...

Referat - Inatsisartut

I henhold til Siumuts ordførerens ønske skal Landstingsformandskab nu anmode bureauet enskrivelse, da vi er nød til at tage en beslutning ud fra denne skriftlige bekræftelse.Mødet er midlertidig hævet indtil kvart over.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Mødet er åbnet igen.Inden vi holder pause, er der en, der har bedt om ordet, det er Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Jeg har ønsket at fremkomme med en bemærkning inden vores pause, men jeg vil blot førstsige, at denne skrivelse siger, at der ikke er lovovertrædelser. Men det er ikke vores opfattelsei Siumut, for hvis vi alle skal føle os trygge, kræver vi fra Siumut, hvis vi med respekt forhinanden i Landstinget og i Landsstyret, og Landstingets Formandskab skal arbejde, vil vi fraSiumut kræve, at denne videresendes til Lovkontoret.Her er det ikke vigtigst, om man er i flertal, i mindretal – vi ligger i Siumut vægt på, at vi allearbejder i henhold til lovgivningen.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Jeg skal til taleren spørge om det skal sendes til udvalgsbehandling?Doris Jakobsen (S)Nej, vi kræver fra Siumut, at dette spørgmål sendes videre til Landstingets og LandsstyretsLovkontor.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Vi har lovkontorer, Landsstyret har egen lovkontor, og det vi her har modtaget er fraLandstingets Formandskabets juridiske konsulent. Da det er en sag indenfor Landstinget, skalvi forholde os til vores juridiske konsulent i Landstinget, og det skrevet som følgende: “Det erikke tilfældet, således findes der ikke anledning til bemærkninger til det valgte metode fraLandstingets Bureau.”48

More magazines by this user
Similar magazines