Referat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl
  • No tags were found...

Referat - Inatsisartut

Første mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 10:00Landstingets Konstituerende samling 2009Dagsordenspunkt 2Redegørelse for dagsorden.(Landstingets Formandskab)Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Mødet er åbnet.Dagsordenen i dag har fire punkter; men først skal jeg kort redegøre for dagsordenen, derefterfølger punkterne 11, 12 og 13, det er Landstingets stående udvalg, som er Revisionsudvalget,Udenrigs- og Sikkerheds Udvalg samt Lovudvalget.Men forinden vi kommer til disse, vil jeg kort redegøre for dagsordenen.Landsstyret har i går den 12. juni 2009 anmeldt punkter til behandling, og derfor harFormandskabet indstillet, at der bliver en ekstraordinær samling umiddelbart efterkonstituering af 2009 er slut. Formandskabet indstiller, at der bliver to mødedage, nemlig den16. juni og den 19. juni.Er der nogen indvendinger?Det er ikke tilfældet.Dagsordenen omdeles til med dagsordenspunkterne i løbet af i dag til Landstinget, og punkt17, som er Fastsættelse af tidspunkt for Landstingets Efterårssamling 2009, havde sat51

More magazines by this user
Similar magazines